• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • G.729

  Przeczytaj także...
  Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.Kodek jest skrótem od "koder/dekoder", co oznacza urządzenie lub program zdolny do przekształcania strumienia danych lub sygnału. Kodeki mogą zmienić strumień danych w formę zakodowaną (często w celu transmisji, składowania lub zaszyfrowania) lub odzyskać (odkodować) strumień danych z formy zakodowanej, by umożliwić ich odtwarzanie bądź obróbkę. Kodeki są często używane w wideokonferencjach oraz strumieniowaniu obrazu lub dźwięku.
  Przepływność (ang. bit rate lub bitrate) – w telekomunikacji i informatyce: prędkość z jaką sygnał cyfrowy przepływa przez kanał łączności.

  G.729 – standard kodowania (kodek) mowy stosowany w telefonii VoIP. Algorytm jego oparty jest na kodowaniu próbek o długości 10 milisekund i generuje przepływność 8 kbit/s. Istnieją też jego odmiany generujące przepływność 6,4 i 11,8 kbit/s, dające odpowiednio nieznacznie gorszą lub lepszą jakość dźwięku. G.729 używa kodowania CS-ACELP.

  Mowa – używanie języka w procesie porozumiewania się, czyli konkretne akty użycia systemu językowego (złożonego ze znaków i reguł).Pasmo przenoszenia (także: pasmo przepustowe) – zakres częstotliwości, w którym tłumienie sygnału jest nie większe niż 3 dB (spadek amplitudy o 3 dB w stosunku do amplitudy początkowej). W paśmie przenoszenia amplituda osiąga wartość nie mniejszą niż 70,7% swojej wartości maksymalnej.

  Bardzo popularna jest wersja G.729a kodeka, która jest oczywiście kompatybilna z G.729, wymaga ona nieco mniejszej mocy obliczeniowej przy kompresji, jednak kosztem nieznacznego obniżenia jakości połączenia. Istnieje także wersja G.729b, w której wykrywane są momenty ciszy, będące następnie odpowiednio kompresowane. Kodek G.729 został również rozbudowany o obsługę szerokopasmowego kodowania mowy i dźwięków – zakres przenoszonych częstotliwości w tym przypadku rozszerzony jest do przedziału 50 Hz – 7 kHz. To rozszerzenie standardu jest nazywane G.729.1.

  Tantiema (wynagrodzenie autorskie, honorarium autorskie) – umowna opłata ustalana procentowo lub kwotowo za wykorzystanie utworu (np. za odtworzenie filmu lub utworu muzycznego) płacona uprawnionemu z tytułu praw autorskich majątkowych, tj. autorowi (np. kompozytorowi, filmowcowi, tłumaczowi, producentowi) lub następcy prawnemu autora. Tantiemy są najczęściej przekazywane autorom za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (w Polsce do tego typu organizacji należy np. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS czy Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych).VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) – technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana "telefonią internetową". Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne "połączenie ciągłe" i np. wymianę informacji gdy rozmówcy milczą.

  Początkowo G.729 obwarowany był ograniczeniami patentowymi i z tego powodu przy zastosowaniach komercyjnych należało wykupić licencję – właścicielem jej był The G.729 Consortium. W styczniu 2017 r. patenty na ten kodek wygasły i nie są już pobierane za niego tantiema.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Zalecenia ITU-T dla G.729
 • Podstrona Sipro Labs Telecom o G.729 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.