• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Głos Ameryki

  Przeczytaj także...
  Zimna wojna – trwający w latach 1947-1991 stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRR i państwami satelitarnymi ZSRR skupionymi od 1955 w Układzie Warszawskim a także państwami pozaeuropejskimi pod hegemonią ZSRR (określanych jako blok komunistyczny, lub wschodni), a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 w NATO i paralelnych blokach obronnych (SEATO, CENTO) - pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych (określanych jako blok zachodni). Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń obu bloków militarnych wywołany polityką ZSRR dążącego do rozszerzania zasięgu jego światowej ekspansji terytorialnej i narzucania siłą ustroju komunistycznego i kontrakcją USA i jego sojuszników w tej sprawie.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Stan wojenny w Polsce 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.
  VOA Logo.jpg

  Głos Ameryki – rozgłośnia należąca do rządu Stanów Zjednoczonych nadająca programy dla zagranicy po angielsku i w kilkunastu innych językach. Głos Ameryki znany jest również pod skrótową nazwą VoA pochodzącą od nazwy angielskiej - Voice of America. Audycje Głosu Ameryki dostępne są na falach krótkich, za pośrednictwem satelitów oraz przez naziemne nadajniki UKF w miejscach, gdzie znajdują się amerykańskie bazy wojskowe.

  Radio Wolna Europa (Radio Wolna Europa/Radio Swoboda, ang. Radio Free Europe/Radio Liberty) – rozgłośnia finansowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych, utworzona w 1949 z połączenia "Radia Wolna Europa" i "Radia Swoboda". Swoją misję określa następująco: "Promować wartości i instytucje demokratyczne przez rozpowszechnianie prawdziwych informacji i idei".BBC (skrót od British Broadcasting Corporation, Brytyjska Korporacja Nadawcza) – główny brytyjski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny, największa tego rodzaju instytucja na świecie.

  W latach zimnej wojny Głos Ameryki wraz z BBC i RWE uważany był przez władze komunistyczne za „rozgłośnię dywersyjną” i w związku z tym programy w języku polskim były zagłuszane (ale w mniejszym stopniu niż programy Wolnej Europy). Poza informacjami politycznymi w audycjach polskiej redakcji starano się wówczas pokazywać także różne aspekty życia na zachodzie nieznane w komunistycznej rzeczywistości.

  Wojciech Żórniak – dziennikarz muzyczny Głosu Ameryki, radiowy prezenter Listy Przebojów Billboardu, w latach dziewięćdziesiątych korespondent Listy Przebojów Programu III Polskiego Radia. Autor wywiadów z muzykami, w tym z Leonardem Cohenem. Na emigracji w Stanach Zjednoczonych przebywa od roku 1985.

  Historia audycji Głosu Ameryki w języku polskim[]

  Głos Ameryki rozpoczął nadawanie audycji w języku polskim w 1942 roku. Na przestrzeni lat zmieniały się godziny i częstotliwości. Do nadawania wykorzystywano nawet różnych 10 częstotliwości w zakresie fal krótkich, z nadajników zlokalizowanych w różnych częściach świata (Europa, Azja i Stany Zjednoczone), część audycji była nadawana również na fali średniej 1197 kHz z nadajnika Głosu Ameryki w Monachium. Najdłuższy program zaczęto nadawać wkrótce po wprowadzeniu stanu wojennego, wówczas nadawano dwugodzinny blok poranny w godz. 6-8 i pięciogodzinny blok wieczorny w godz. 20-1 po północy. Po transformacji ustrojowej długość programu zredukowano, w 1991 roku nadawano godzinny program poranny w godz. 6.30-7.30 i trzygodzinny program wieczorny w godz. 22-1, ograniczono też liczbę częstotliwości. W końcu lat 90. polskie programy Głosu Ameryki były też dostępne w internecie, transmitowane technologią Real Audio. Od 2001 roku nadawano jedynie 15 minut dziennie, w godzinach 17-17.15 czasu polskiego. Ostatnia audycja Głosu Ameryki z Waszyngtonu, prowadzona przez Wojciecha Żórniaka, została nadana 27 lutego 2004 roku.

  Zobacz też[]

 • Radio RIAS
 • Radio Wolna Europa
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona główna Głosu Ameryki • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.