• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Głębowice - województwo małopolskie

  Przeczytaj także...
  Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Głębowicach – zabytkowy, drewniany kościół parafialny parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Głębowicach, wybudowany w 1518, w następnych stuleciach kilkukrotnie przebudowany co znacznie zmieniło pierwotny wygląd kościoła. Znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa małopolskiego.Jan Ptaśnik (ur. 15 stycznia 1876 w Mikluszowicach koło Bochni, zm. 22 lutego 1930 we Lwowie) - polski historyk, mediewista, badacz historii materialnej i historii kultury, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek PAU, członek czynny Towarzystwa Naukowego we Lwowie.
  Kazimierz IV Andrzej Jagiellończyk, lit. Kazimieras I Andrius Jogailaitis, biał. Казімір I Ягелончык (ur. 30 listopada 1427 w Krakowie, zm. 7 czerwca 1492 w Grodnie) – wielki książę litewski w latach 1440–1492, król Polski w latach 1447–1492. Jeden z najaktywniejszych polskich władców, za panowania którego Korona, pokonując zakon krzyżacki w wojnie trzynastoletniej, odzyskała – po 158 latach – Pomorze Gdańskie, a dynastia Jagiellonów stała się jednym z czołowych domów panujących w Europie. Zdecydowany przeciwnik magnaterii, przyczynił się do wzmocnienia znaczenia Sejmu i sejmików, co jednak stało się z krzywdą dla mieszczaństwa.

  Głębowicewieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Osiek. Powierzchnia sołectwa wynosi 12,07 km².

  W granicach sołectwa znajdują się następujące przysiółki: Czerwonka, Dalachowice, Łazy, Gadziniec, Kąty, Śmietanówka, Sporowiec, Zielona.

  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).Królestwo Czech (czes. České království) – historyczne państwo istniejące od momentu koronacji Wratysława II na króla Czech. Po jego śmierci Czechy znów stały się księstwem. Ponownie istniało królestwo w czasie panowania Władysława II. Od czasów Przemysła Ottokara I tytuł królewski był dziedziczny. Po wygaśnięciu dynastii Przemyślidów w 1306 r. Czechy przeszły pod panowanie Luksemburgów. Od 1356 r. król Czech był jednym z elektorów Rzeszy. Po bezpotomnej śmierci Ludwika II Jagiellończyka w 1526 r. Czechy dostały się pod panowanie Habsburgów. Od 1849 r. kraj koronny Cesarstwa Austrii, obejmujący obszar Czech właściwych. W wyniku rozpadu Austro-Węgier po I wojnie światowej Królestwo Czech weszło w skład Czechosłowacji.

  Historia[]

  Wieś po raz pierwszy wzmiankowana została w spisie świętopietrza parafii dekanatu Zator diecezji krakowskiej z 1326 pod nazwą Glambowicz.

  Wieś politycznie znajdowała się wówczas w granicach powstałego w 1315 księstwa oświęcimskiego, od 1327 stanowiącego lenno Królestwa Czech. W 1457 zostało wykupione przez króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka a w towarzyszącym temu dokumencie sprzedaży księstwa Koronie Polskiej wystawiony przez Jana IV oświęcimskiego 21 lutego 1457 miejscowość wymieniona została jako Glambowicze. W 1564 księstw ostatecznie wcielono do Korony Królestwa Polskiego.

  Dalachowice – przysiółek Głębowic w Polsce położony w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Osiek.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bielskiego.

  Zabytki[]

  We wsi znajduje się zabytkowy późnośredniowieczny kościół drewniany pw. Matki Bożej Szkaplerznej z murowaną dostawką z XIX wieku w parafii Matki Bożej Szklaperznej.

  We wsi znajdują się ruiny pałacu rodowego Pisarzowskich, który w roku 1828 Jan Pisarzowski sprzedał Ludwikowi Duninowi.

  Kilometr kwadratowy (symbol: km² ) – jednostka wielokrotna jednostki pola powierzchni – metra kwadratowego. 1 km² jest to pole powierzchni kwadratu o boku 1000 m.Województwo bielskie – województwo istniejące w południowej Polsce w latach 1975–1998 ze stolicą w Bielsku-Białej.

  Zobacz też[]

 • Głębowice
 • Przypisy

  1. Gmina Osiek: Plan Odnowy Miejscowości Głębowice. W: www.osiek.pl [on-line]. grudzień 2007. [dostęp 2012-01-27].
  2. Monumenta Poloniae Vaticana T.1 Acta Camerae Apostolicae. Vol. 1, 1207-1344. Jan Ptaśnik (redakcja). Cracoviae: Sumpt. Academiae Litterarum Cracoviensis, 1913, s. 127-131.
  3. Krzysztof Prokop: Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438-1513. Dzieje polityczne. Kraków: PAU, 2002, s. 151. ISBN 978-8388857-31-2.
  Świętopietrze – polska nazwa daniny na rzecz papiestwa (tzw. denar świętego Piotra) płaconej przez średniowieczne państwa katolickie. Wznowiony w 1871 przez papieża Piusa IX.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Jan IV (Janusz) oświęcimski (ur. pomiędzy 1426 a 1430, zm. ok. 1496) – książę oświęcimski w latach 1445-1456, książę gliwicki 1465-1482.
  Gadziniec – przysiółek we wsi Głębowice w Polsce położony w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Osiek.
  Korona Królestwa Polskiego (łac. Corona Regni Poloniae) – zwyczajowa nazwa państwa polskiego w czasach średniowiecza, formalna nazwa jako odrębnego państwa w latach 1386-1569 i później, w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako jeden z dwóch równoprawnych członów obok Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1569-1795.
  Gmina Osiek – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.
  Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Głębowicach – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w Głębowicach w dekanacie Osiek diecezji bielsko-żywieckiej.
  Księstwo oświęcimskie – dawne księstwo ze stolicą w Oświęcimiu, przynależące przez wieki do Czech oraz do Polski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.