• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Główny Instytut Górnictwa

  Przeczytaj także...
  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.Ministerstwo Przemysłu i Handlu, polskie ministerstwo zlikwidowane 4 lutego 1997 w wyniku reformy Centrum. Jego obowiązki podzielono i przekazano Ministerstwu Gospodarki i Ministerstwu Skarbu Państwa.
  Ulica Katowicka w Katowicach (do 1922 Hohenlohehütterstraße, w latach 1939−1945 Kalidestraße, w latach 1945−1990 Róży Luksemburg) − jedna z ważniejszych ulic łącząca dzielnice Bogucice i Koszutka.

  Główny Instytut Górnictwa (GIG)instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Gospodarki.

  Obecnie działa w czterech podstawowych filarach:

 • górnictwo
 • inżynieria środowiska
 • zagadnienia związane z jakością
 • edukacja i szkolenia, w tym:
 • studium podyplomowe
 • studium doktoranckie w zakresie "Inżynieria środowiska"
 • Instytut posiada prawa nadawania stopni naukowych:

  Mikołów (śl. Mikołůw, niem. Nikolai / Nicolai, czes. i słow.: Mikulov) – miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jest siedzibą powiatu mikołowskiego. Graniczy bezpośrednio ze stolicą województwa - Katowicami oraz Łaziskami Górnymi, Ornontowicami, Orzeszem, Paniówkami, Rudą Śląską, Tychami, Wyrami. Patronem miasta jest święty Wojciech.Górnictwo (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości zanieczyszczeń) do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym.
 • dr nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej
 • dr hab. nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej
 • dr nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska
 • dr hab. nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska
 • W ramach Instytutu działa jedyna w Europie kopalnia posiadająca podziemny poligon doświadczalny − Kopalnia Doświadczalna "Barbara" mieszcząca się w Mikołowie, zajmująca się badaniem zagrożeń występujących w kopalniach oraz atestacją urządzeń dopuszczanych do pracy w kopalniach.

  Kopalnia Doświadczalna "Barbara" znajdująca się w Mikołowie jest jedyną w Polsce kopalnią doświadczalną i jedyną w Europie placówką naukowo-badawczą, która posiada podziemny poligon doświadczalny.Biurowiec (budynek biurowy) – budynek mieszczący biura i inne pomieszczenia służące za miejsce wykonywania pracy umysłowej.

  Historia[]

  W dniu 16 kwietnia 1945 roku powołano pod nazwą Instytut Naukowo-Badawczy Przemysłu Węglowego. Jego pierwszym dyrektorem był prof. dr inż. Tadeusz Laskowski. W wyniku zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z 1 kwietnia 1948 nastąpiły zmiany organizacyjne, a instytut wszedł w skład Głównego Instytutu Paliw Naturalnych pod nazwą Instytut Węglowy. Kolejna reorganizacja w 1950 r. spowodowała rozwiązanie GIPN, a z Instytutu Węglowego utworzono Główny Instytut Górnictwa. Pierwsza siedziba Instytutu mieściła się w Katowicach przy ul. Stawowej 19 (w latach 1945−1948). W 1948 r. Instytut przeniesiono na ulicę Katowicką 64, gdzie w latach 1954−1963 wybudowano kolejne budynki przeznaczone na hale technologiczne, pracownie i laboratoria. Jako ostatni oddano do użytku w 1971 roku, 13-kondygnacyjny biurowiec.

  Plac Gwarków w Katowicach − jest to plac położony na granicy dwóch katowickich dzielnic: Koszutki i Śródmieścia, przy skrzyżowaniu alei Wojciecha Korfantego i ulicy Katowickiej. Swą nazwę wziął od dawnego określenia górników.Ministerstwo Gospodarki – ministerstwo kierujące działem gospodarka. Do 2005 kierowało dodatkowo działami praca i rozwój regionalny, powstało wówczas z połączenia ministerstw gospodarki, pracy i polityki socjalnej, współpracy z zagranicą. Od 31 października 2005 Ministerstwo zostało podzielone na resorty: Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Do 2007 ministerstwo kierowało także działem turystyka, który 23 lipca został przekazany do Ministerstwa Sportu.

  Do dnia dzisiejszego siedziba GIG pozostała w tym samym miejscu, nadano jedynie nowy adres czyli plac Gwarków 1.

  Dyrektorzy Instytutu[]

  Zakłady Naukowo-Badawcze[]

  Zakłady naukowo-badawcze z obszaru górnictwa:

 • BB – Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych
 • BD – Zakład Aerologii Górniczej
 • BG – Zakład Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych
 • BH – Zakład Geologii i Geofizyki
 • BL – Zakład Badań Urządzeń Mechanicznych
 • BT – Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu
 • KD1 – Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych (KD "Barbara")
 • KD2 – Zakład Zwalczania Zagrożeń Pyłowych (KD "Barbara")
 • KD3 – Zakład Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych (KD "Barbara")
 • KD4 – Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego (KD "Barbara")
 • KD5 – Zakład Badań Dołowych i Utrzymania Powierzchni (KD "Barbara")
 • Zakłady naukowo-badawcze z obszaru inżynierii środowiska:

  Instytut badawczy – w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych jest to państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
 • BCR – Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert-Mayer
 • BR – Zakład Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej
 • SC – Zakład Monitoringu Środowiska
 • SE – Zakład Badań Ekonomicznych i Społecznych
 • SM – Zakład Inżynierii Materiałowej
 • SN – Zakład Ochrony Wód
 • SO – Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
 • SW – Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych
 • Zobacz też[]

 • Kopalnia Doświadczalna "Barbara"
 • Przypisy

  1. Słownik języka polskiego. [dostęp 2012-08-02].

  Bibliografia[]

 • Praca zb. pod red. Józefa Dubińskiego, Historia i teraźniejszość 60-lecie Głównego Instytutu Górnictwa 80-lecie Kopalni Doświadczalnej "Barbara", Rok wydania: 2005, ISBN 83-87610-76-3
 • Linki zewnętrzne[]

 • Główny Instytut Górnictwa w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Ulica Stawowa w Katowicach (niem. Lazarettstraße, Teichstraße, w latach 1939−1945 Woyrschstraße) − jeden z najważniejszych i najbardziej znanych deptaków w katowickim Śródmieściu. Jej nazwa prawdopodobnie pochodzi od stawu, który istniał za ulicą księdza Piotra Skargi. Rozpoczyna swój bieg przy skrzyżowaniu z ul. ks. Piotra Skargi, następnie krzyżuje się z ulicą Adama Mickiewicza (na tym odcinku dopuszczony jest ruch autobusów, za skrzyżowaniem ulica zamienia się w deptak). Kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja. Stanowi ona pieszy pasaż o charakterze handlowym i usługowym, będący jedną z ważnych przestrzeni publicznych o funkcji reprezentacyjnej i integrującej. W drugiej połowie lat 90. XX wieku, ze względu na dużą liczbę przechodzących tamtędy ludzi, stanowiła jeden z wyraźniejszych obszarów centrum Katowic. W badaniach z roku 2005 była ona jednym z nielicznych obszarów centralnych miasta odczuwanych jako przyjemne i zadbane.Inżynieria środowiska – jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania a w przypadku dewastacji środowiska (np. w wyniku katastrof, zbyt intensywnej działalności gospodarczej, awarii) zmierzające do przywrócenia tej równowagi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.