• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Główny Geolog Kraju

  Przeczytaj także...
  Obszar morski - przestrzeń, na którą składają się morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz wyłączna strefa ekonomiczna. Status prawny polskiego obszaru morskiego normują przepisy ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 - ze zm.).Wiesław Jan Śliżewski (ur. 24 listopada 1929 w Grodzisku Mazowieckim) - polski geolog, doktor nauk przyrodniczych w zakresie geologii. Specjalista geologii gospodarczej.
  Państwowa służba geologiczna - dział polskiej administracji państwowej wykonujący zadania państwa w zakresie geologii. Służbę tę pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, który może powierzyć wykonanie niektórych zadań z zakresu służby geologicznej innym jednostkom organizacyjnym, w tym przedsiębiorcom, jeśli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie prac geologicznych. Nadzór nad wykonywaniem zadań służby sprawuje Minister Środowiska, działający poprzez Głównego Geologa Kraju.

  Główny Geolog Kraju – stanowisko w strukturze Ministerstwa Środowiska. Do zadań osoby piastującej to stanowisko należy wykonywanie kompetencji Ministra Środowiska z zakresu:

 • administracji geologicznej, w tym zatwierdzania krajowego bilansu zasobów złóż kopalin;
 • nadzoru nad wykonywaniem zadań państwowej służby geologicznej.
 • Andrzej Skowroński (ur. 16 lipca 1955 w Ziębicach) – polski inżynier, działacz samorządowy i sportowy, były wiceminister środowiska.Henryk Jacek Jezierski (ur. 4 lipca 1955 w Warszawie) – polski geolog, specjalista hydrogeolog, od 2007 do 2011 wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju.

  Zadania z zakresu administracji geologicznej[]

  Do zadań Ministra Środowiska, wykonywanych przy pomocy Głównego Geologa Kraju, zaliczanych do administracji geologicznej należą:

 • podejmowanie rozstrzygnięć w oparciu o przepisy Prawa geologicznego i górniczego, w szczególności:
  1. udzielanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin strategicznych, a także koncesji na wydobywanie takich kopalin, na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów oraz wydobywanie kopalin ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych dotyczących złóż kopalin strategicznych, lub obszarów morskich, regionalnych badań hydrogeologicznych, określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla potrzeb podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów, regionalnych badań budowy geologicznej kraju, regionalnych prac kartografii geologicznej, ponadwojewódzkich inwestycji liniowych, otworów wiertniczych do rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowanie złóż kopalin, a także obiektów budownictwa wodnego o wysokości piętrzenia przekraczającej 5 metrów.
 • wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania Prawa geologicznego i górniczego.
 • Główni Geolodzy Kraju[]

 • od 19.11.2015 – Mariusz Orion Jędrysek
 • 19.12.2013-19.11.2015 – Sławomir Brodziński
 • 12.12.2011-19.12.2013 – Piotr Grzegorz Woźniak
 • 26.11.2007-12.12.2011 – Henryk Jacek Jezierski
 • 05.12.2005-19.11.2007 – Mariusz-Orion Jędrysek
 • 21.02.2005-09.11.2005 – Andrzej Skowroński
 • 2001-2005 – Krzysztof Szamałek
 • 1997-2001 – Tadeusz Bachleda-Curuś
 • 1994-1997 – Krzysztof Szamałek
 • 1991-1994 – Michał Wilczyński
 • 1989-1991 – Wojciech Brochwicz-Lewiński
 • 1985-1989 – Wiesław Śliżewski
 • Bibliografia[]

 • A. Lipiński, R. Mikosz - Ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, Warszawa 2003
 • H. Schwarz - Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom II. Art. 104-227, Wrocław 2012
 • Linki zewnętrzne[]

 • strona Ministerstwa Środowiska-zakres kompetencji GGK
 • Piotr Grzegorz Woźniak (ur. 13 lutego 1956 w Warszawie) – polski urzędnik państwowy i geolog, w latach 2005–2007 minister gospodarki w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, od 2011 wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju.Krzysztof Szamałek (ur. 5 marca 1953 w Koninie) – profesor tytularny (od 2012 roku), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany, pracownik naukowy Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Instytutu Mineralogii i Geochemii, Zakład Geologii Gospodarczej i Złożowej, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii UW, z-ca przewodniczącego Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, specjalista z zakresu geologii gospodarczej, geologii złóż i zarządzania środowiskiem.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Złoże kopaliny – naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Według polskiego prawa złożem kopaliny nie są hałdy pogórnicze, nasypy, składowiska urobku i inne antropogeniczne nagromadzenia minerałów (gdyż nie są pochodzenia naturalnego).
  Ministerstwo Środowiska – utworzone w 1999 ministerstwo zajmujące się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną w Polsce. Po uchybieniach przy podpisywaniu przez EuRoPol Gaz z Gazpromem memorandum dotyczącego budowy gazociągu Jamał-Europa było rozważane utworzenie Ministerstwa Energetyki i Środowiska, ale ograniczono się jedynie do powołania rządowego zespołu koordynującego politykę energetycznegą.
  Sławomir Marek Brodziński (ur. 1950 w Knurowie) – polski inżynier, urzędnik państwowy, od 15 kwietnia 2009 szef Służby Cywilnej.
  Wojciech Brochwicz-Lewiński (ur. w 1945 w Charsznicy, w Ziemi Miechowskiej) – polski geolog, specjalista w zakresie stratygrafii i tektoniki oraz geologii środowiskowej, wiceminister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa – główny geolog kraju (1989–1991).
  Mariusz Orion Jędrysek (ur. 28 kwietnia 1962 w Głubczycach) – polski geolog, profesor nauk o Ziemi, nauczyciel akademicki, polityk, były wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju, poseł na Sejm VII kadencji.
  Prawo geologiczne i górnicze – gałąź prawa z pogranicza zagadnień prawa cywilnego jak i administracyjnego, regulująca kwestie własności kopalin, organizacji i nadzoru prac górniczych i geologicznych a także odpowiedzialności za szkody wywołane przez ruch zakładu górniczego.
  Mariusz Orion Jędrysek (ur. 28 kwietnia 1962 w Głubczycach) – polski geolog, profesor nauk o Ziemi, nauczyciel akademicki, polityk, były wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju, poseł na Sejm VII kadencji.

  Reklama