• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gąbin  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Województwo płockie – województwo istniejące w latach 1975–1998. Jego stolicą był Płock. W 1999 roku połowę włączono do województwa mazowieckiego, połowę do łódzkiego. Graniczyło z województwami:Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gąbinie – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu gąbińskiego diecezji płockiej.

  Gąbinmiasto w woj. mazowieckim, w południowej części powiatu płockiego, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Gąbin. Miasto położone jest nad rzeką Nidą, niedaleko Wisły, w odległości około 100 km od Warszawy i Łodzi.

  Krzyżują się tu drogi wojewódzkie z Płocka i Żychlina (574) oraz z Łącka i Sochaczewa (577). W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. płockiego.

  Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego w starostwie gąbińskim w ziemi gostynińskiej województwa rawskiego w 1792 roku.

  Abraham Abel Gombiner, Awraham Abele Halewi z Gąbina, Magen Awraham, Abraham Kalisch (ur. 1634 w Gąbinie, zm. 1682 w Kaliszu), żydowski filozof, cadyk, asystent rabina kaliskiego, dajan, autor komentarzy do Szulchan Aruch.Gazeta Lokalna - polski tygodnik społeczno-polityczny wydawany od maja 1999 roku przez Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Funkcję redaktora naczelnego pełnili kolejno: Piotr Gabrysz (1999-2000), Andrzej Szopiński-Wisła (2000-02), Bolesław Bezeg (2002-07) i Jakub Dźwilewski (od 2007 r.).

  31 grudnia 2011 r. miasto miało 4152 mieszkańców.

  Spis treści

 • 1 Demografia
 • 2 Historia
 • 3 Znani Gąbinianie
 • 4 Oświata
 • 5 Atrakcje turystyczne
 • 6 Warunki klimatyczne
 • 7 Wspólnoty wyznaniowe
 • 8 Miasta partnerskie
 • 9 Prasa
 • 10 Zobacz też
 • 11 Przypisy
 • 12 Linki zewnętrzne
 • Demografia[edytuj kod]

  Największą populację Gąbin odnotował w 1997 r. – według danych GUS 4348 mieszkańców.

  Express Płocki - czasopismo ukazujące się efemerycznie w latach 1926-1927. W sierpniu 2009 zostało reaktywowane przez Milenium Media - wydawnictwo Janusza Szostaka (Express Wieczorny, Express Sochaczewski). Express Płocki to tygodnik lokalny ukazujący się we wtorki, w nakładzie 10 000 egz. w powiatach: płockim, sierpeckim i gostynińskim. Redaktorem naczelnym jest Janusz Szostak.Parafia św. Mikołaja w Gąbinie - parafia znajdująca się w diecezji płockiej w dekanacie gąbińskim. Obejmuje swoim zasięgiem miasto Gąbin oraz wsie Annopol, Gorzewo Kolonia, Guzew, Jadwigów, Kamień Nowy, Kamień Słubice, Kamień Stary, Kamień Czesławów, Koszelew, Kunki, Lipińskie, Radycza, Robertów, Rybie, Smolenta, Staw, Topólno, Zdwórz, Zofiówka. Mieści się przy ulicy Warszawskiej. Duszpasterstwo w niej prowadzą księża diecezjalni.
 • Piramida wieku mieszkańców Gąbina w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gabin.png

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.
  Kutno – miasto i gmina w centralnej części Polski, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim nad rzeką Ochnią (dopływem Bzury). Siedziba władz powiatu kutnowskiego oraz władz wiejskiej gminy Kutno. Powstało na przełomie XIII i XIV wieku, prawa miejskie do 1432 i ponownie po 1766.
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
  Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.
  Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie, niem. Herzogtum Warschau) – istniejące w latach 1807–1815, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji państwo, było namiastką państwa polskiego. Władcą suwerennym Księstwa był król Królestwa Saksonii, które wchodziło w skład Związku Reńskiego, będącego protektoratem pierwszego Cesarstwa Francuskiego.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.