• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Góry Stołowe  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Skały Puchacza, Sowie Skały (730 m n.p.m.) – skały piaskowcowe odsłonięte robotami eksploatacyjnymi kamieniołomu w Sudetach Środkowych w Górach Stołowych.Ostaš (niem. Wostasch, Ostasch, pol. Ostasz) – szczyt (700 m n.p.m.) w czeskiej części Gór Stołowych. Wzniesienie położone jest około 3,0 km na północny zachód od centrum Police nad Metuji, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Broumovsko.

  Góry Stołowe (332.48; niem. Heuscheuergebirge, czes. Stolové hory, daw. Hejšovina) – masyw górski w Sudetach Środkowych, na styku z Sudetami Wschodnimi. Wypiętrzone przed 30 milionami lat są jednymi z nielicznych w Europie gór płytowych. Płyty z górnokredowych piaskowców ciosowych ułożone są poziomo – stąd nazwa gór, bo płaskie jak stół. Zachodnia część Gór Stołowych leży na terenie Czech i nosi nazwę Broumovská vrchovina. Północno-zachodni skraj pasma w okolicach Mieroszowa – Gorzeszowa – Krzeszowa – Chełmska – Okrzeszyna nosi nazwę Zaworów. W 1993 na terenie Gór Stołowych utworzono Park Narodowy Gór Stołowych.

  Náchod (niem. Nachod) – miasto w Czechach, położone w Kraju hradeckim, w okresie Náchod, przy granicy polsko-czeskiej. Miasto leży na wysokości 346 m n.p.m., nad rzeką Metuje, lewym dopływem Łaby, na granicy Pogórza Orlickiego i Jestřebích hor.Żyzna buczyna sudecka (Dentario enneaphylli-Fagetum Oberd. 1957 ex W. & A. Matuszkiewicz 1960) - żyzny wysokopienny las bukowy zajmujący siedliska w typie lasu świeżego i wilgotnego. Tworzy ją wysokopienny drzewostan bukowy z domieszką świerka, jodły, jaworu, rzadziej (w formie podgórskiej dębów i graba). Najczęściej występuje na podłożu wapiennym, na glebach zasobniejszych i stąd jest o wiele rzadsza od buczyny acidofilnej.

  Spis treści

 • 1 Podział
 • 1.1 Administracyjny
 • 1.2 Pasma i ich najwyższe punkty
 • 2 Geologia
 • 2.1 Budowa
 • 2.2 Rozwój rzeźby
 • 2.3 Surowce mineralne
 • 3 Wody
 • 3.1 Europejski dział wód
 • 3.2 Wody powierzchniowe
 • 3.3 Wody podziemne
 • 3.4 Wody mineralne
 • 4 Klimat
 • 5 Flora
 • 5.1 Lasy
 • 5.2 Łąki
 • 5.3 Roślinność naskalna
 • 5.3.1 Rośliny cieniolubne
 • 5.3.2 Rośliny kserotermiczne
 • 5.4 Rośliny chronione
 • 6 Fauna
 • 7 Ochrona przyrody
 • 8 Historia
 • 9 Turystyka piesza
 • 9.1 Najwyższe szczyty
 • 9.2 Inne atrakcje turystyczne
 • 9.3 Szlaki w polskiej części Gór Stołowych
 • 10 Wspinaczka
 • 11 Narciarstwo biegowe
 • 12 Turystyka rowerowa
 • 12.1 Międzynarodowe trasy rowerowe
 • 12.2 Niektóre oznakowane cyklotrasy w Czechach
 • 12.3 Trasy rowerowe w Polsce
 • 13 Przejścia graniczne
 • 14 Bibliografia
 • 15 Przypisy
 • 16 Linki zewnętrzne
 • Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Ziemia Kłodzka (czes. Kladsko lub Hrabství kladské, niem. Glatzer Ländchen lub Grafschaft Glatz) – teren dawnego hrabstwa kłodzkiego, dziś powiatu kłodzkiego, kraina historyczna leżąca na południe od Dolnego Śląska obejmująca Kotlinę Kłodzką i otaczające ją tereny górskie (Góry Suche, Góry Stołowe, Góry Sowie, Góry Złote, Góry Bardzkie, Masyw Śnieżnika, Krowiarki, Góry Bialskie, Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie).

  Podział[]

  Administracyjny[]

  Wschodnia część Gór Stołowych wraz ze Szczelińcem Wielkim położona jest w Polsce, w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. Do Polski należy również najbardziej wysunięta na zachód część gór, pasmo Zawory, leżąca w powiatach kamiennogórskim i wałbrzyskim. Środkowa część gór (pasma Broumovské stěny i Adršpašskoteplické skály) należy do Czech, do kraju hradeckiego.

  Sóweczka zwyczajna, sóweczka (Glaucidium passerinum) – gatunek niewielkiego ptaka z rodziny puszczykowatych (Strigidae).Łąka ostrożeniowa Cirsietum rivularis – zespół (Ass) w klasyfikacji zbiorowisk roślinnych należący do rzędu (O) Molinietalia caerulae, grupy zespołu (Gr.Ass.) eutroficznych łąk wilgotnych Calthion palustris.

  Pasma i ich najwyższe punkty[]

 • Właściwe Góry Stołowe (Szczeliniec Wielki 919 m n.p.m.)
 • Broumowskie Ściany (Bożanowski Szpiczak 783 m n.p.m.)
 • Adršpašskoteplické skály (Čáp 785 m n.p.m.)
 • Wzniesienie Ostaša (700 m n.p.m.)
 • Zawory (Róg 712 m n.p.m.)


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jeleń – zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego.
  Zawory (od 550 do 715 m n.p.m., czes Závora) – szerokie i płaskie stoliwo północnej części Gór Stołowych w Sudetach Środkowych, w południowo-zachodniej Polsce.
  Wątrobowce (Marchantiophyta syn. Hepaticophyta) – gromada roślin, dawniej sytuowana jako klasa w gromadzie mszaków. Należą tu drobne rośliny, u których pokoleniem dominującym jest gametofit posiadający pojedynczy (haploidalny) zestaw chromosomów. Do gromady tej zalicza się ok. 8 tysięcy gatunków.
  Masyw górski (ang., fr. massif, niem. massiv; od łac. massa – "bryła") – zwarty górotwór, zbudowany zwykle ze skał pochodzenia magmowego lub metamorficznego, czasami osadowego podobnego typu, występujący samodzielnie lub jako część większego łańcucha górskiego; również wyraźnie wydzielona (np. szerokimi przełęczami) część grzbietu górskiego. Niekiedy jako masyw określa się niewielką grupę górską, np. Masyw Śnieżnika, Masyw Ślęży, Masyw Magury Wątkowskiej.
  Przejście graniczne Chełmsko Śląskie–Libná – polsko-czeskie przejście graniczne na szlaku turystycznym położone w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Lubawka, w miejscowości Chełmsko Śląskie, zlikwidowane w 2007 roku.
  Metamorfik bystrzycko-orlicki (metamorfik Gór Bystrzyckich i Orlickich) – jednostka geologiczna we wschodniej części Sudetów. Geograficznie leży w Sudetach Środkowych, natomiast pod względem budowy geologicznej wchodzi w skład struktury zachodniosudeckiej, która sięga na wschód po nasunięcie ramzowskie.
  Sudety Wschodnie (332.6) (cz. Jesenická oblast, Východní Sudety, Východosudetská oblast, niem. Ostsudeten) - pasma górskie w południowo-zachodniej Polsce i północnej części Czech, wschodnia część Sudetów będąca częścią prowincji Masywu Czeskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.112 sek.