• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Góry Świętokrzyskie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Jodła (Abies Miller 1756) – rodzaj zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych obejmujący blisko 50 gatunków, które występują na półkuli północnej.Pasmo Ociesęckie – pasmo Gór Świętokrzyskich, rozciągające się od wsi Wólka Pokłonna na zachodzie do przełomu rzeki Łukawka na wschodzie.
  Chata Świętokrzyska w Kakoninie, na szlaku z Łysicy na Święty Krzyż

  Góry Świętokrzyskie (342.34) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.

  Pasmo Pokrzywiańskie – leżące między Słupianką po zachodniej stronie a wsią Garbacz po wschodniej pasmo Gór Świętokrzyskich zbudowane z piaskowców dewońskich.Dolina Wilkowska – dolina w Górach Świętokrzyskich, w zachodniej części Obniżenia Wilkowskiego. Rozciąga się na długość 13 km, pomiędzy Łysogórami i Pasmem Masłowskim na południu, a Pasmem Klonowskim na północy. Maksymalna szerokość doliny wynosi 4 km. Dno doliny zbudowane jest z osadów sylurskich, głównie z szarogłazów. Wschodnia część Doliny Wilkowskiej znajduje się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Część zachodnia wchodzi w skład Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

  Góry Świętokrzyskie, obok Sudetów, są jednym z najstarszych pasm górskich w Polsce i w Europie. Wypiętrzyły się w czasie kaledońskich ruchów górotwórczych na granicy syluru i dewonu. Następnie zostały odmłodzone w czasie orogenezy hercyńskiej (dolny karbon) i ponownie podczas orogenezy alpejskiej.

  Charakterystyczne dla krajobrazu najwyższych partii Gór Świętokrzyskich są strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza. Góry Świętokrzyskie porośnięte są lasami jodłowymi (Puszcza Jodłowa) i bukowymi. Na ich terenie utworzono Świętokrzyski Park Narodowy.

  Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,588 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na:Ostaniec – wzniesienie powstałe w wyniku procesów wietrzenia i erozji (a także denudacji terenów przyległych, co powoduje odsłonięcie i pozostawienie ostańca). Ostańce występują jako wyizolowane formy terenu, często o stromych, skalistych stokach, stanowiące pozostałość większego masywu skalnego. Niekiedy ostańcami są całe wzniesienia, jak np. Szczeliniec w Górach Stołowych.

  Gospodarczym i turystycznym centrum regionu są Kielce. Do ważniejszych ośrodków turystycznych należą Święta Katarzyna i Nowa Słupia.

  W przeszłości na terenie Gór Świętokrzyskich znajdowały się ośrodki górnictwa, rud żelaza, ołowiu i miedzi.

  Spis treści

 • 1 Budowa geologiczna
 • 2 Klimat
 • 3 Wody
 • 4 Pasma górskie
 • 5 Przypisy
 • 6 Bibliografia
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Budowa geologiczna[]

  Budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich jest bardzo zróżnicowana. Pasmo główne w skład którego wchodzą m.in. Łysogóry zbudowane jest z najstarszych skał kambryjskich. Podobnie dno Doliny Chęcińskiej oraz południowe pasmo wzniesień ciągnące się od Pasma Zgórskiego po Wygiełzowskie.

  Wzgórza Tumlińskie – pasmo w Górach Świętokrzyskich, część tzw. pasma głównego. Rozciąga się od przełomu Bobrzy na zachodzie, który oddziela je od Pasma Oblęgorskiego, do doliny Sufragańca na wschodzie. Zbudowane jest z czerwonych piaskowców triasowych, wydobywanych w kamieniołomach na Górze Ciosowej i Sosnowicy.Kowala – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Sitkówka-Nowiny w odległości 12km od Kielc. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa kieleckiego.
  Wapienne skały na szczycie Miedzianki

  Z okresu ordowiku oraz syluru pochodzą osady (łupki szarogłazowe dla syluru) z których zbudowane jest m.in. dno Doliny Wilkowskiej. Pasma Chęcińskie i Zelejowskie znajdujące się w okolicach Chęcin zbudowane są z osadów dewońskich. Z tego okresu pochodzą również dolomitowe otoczaki spojone kalcytowym matriksem, z których zbudowane są cechsztyńskie zlepieńce zygmuntowskie wydobywane w kamieniołomach na Czerwonej Górze w Paśmie Bolechowickim, oraz bardzo efektowne odsłonięcie wapieni w wyrobisku skalnym na Kadzielni. Karbon reprezentowany jest przez łupki krzemionkowe, których wychodnie można znaleźć w polu przy zachodniej ścianie kamieniołomu Kowala, w kamieniołomie Ostrówka – w pobliżu Gałęzic. Permskie pochodzenie mają wyżej wspomniane zlepieńce.

  Święta Katarzyna – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Bodzentyn.Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.

  Z osadów jurajskich zbudowane są Grzywy Korzeczkowskie oraz Grząby Bolmińskie. Utwory kredowe spotykane są w zasadzie tylko na obrzeżach Gór Świętokrzyskich. Z okresu trzeciorzędu i czwartorzędu pochodzą utwory powstałe w wyniku erozji masywu Gór Świętokrzyskich, a także less nawiany przez wiatr.

  Trzon Gór Świętokrzyskich jest pasmem łysogór zbudowanych z piaskowców kwarcytowych wieku prekambryjskiego. Zbocza pokryte są gołoborzami, które powstały w czwartorzędzie (plejstocenie) w wyniku wietrzenia fizycznego.

  Pasmo Bielińskie – pasmo Gór Świętokrzyskich, zbudowane z piaskowców dewońskich, od zachodu ograniczone przełomem Belnianki. Partie szczytowe pasma porośnięte są lasem bukowym z udziałem jodły.Grząby Bolmińskie – pasmo Gór Świętokrzyskich,zbudowane ze skał kredowych i jurajskich. Ciągnie się na długość ok. 5 km. Od zachodu ograniczone przełomem Łosośnej, a od wschodu przełomem Hutki.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wzgórza Szydłówkowskie – w przeważającej części leżące w obrębie Kielc niewielkie pasmo Gór Świętokrzyskich, na którym wybudowano kilka osiedli mieszkaniowych: Szydłówek, Bocianek, Słoneczne Wzgórze, Świętokrzyskie, Na Stoku.
  Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.
  Pierwsze poglądy na fizycznogeograficzną regionalizację Polski pojawiły się w dziele Jana Długosza, które przez wiele następnych stuleci jako jedyne było źródłem wiedzy geograficznej. Wyraźne ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło dopiero na przełomie XIX i XX w., ponieważ większa była już znajomość warunków naturalnych kraju. W okresie tym publikowało wielu geografów, m.in.: Stanisław Staszic, Wincenty Pol, Antoni Rehman, Wacław Nałkowski, Stanisław Lencewicz czy Ludomir Sawicki. Każdy z nich miał własną koncepcję podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne.
  Łosośna, Łośna, Łososina, Łososinka, w górnym biegu Łososinka, w dolnym biegu Wierna Rzeka, rzeka w środkowej Polsce, lewy dopływ Białej Nidy o długości 35,6 km i powierzchni dorzecza 314 km². Płynie przez Płaskowyż Suchedniowski, Wzgórza Łopuszańskie i Pasmo Przedborsko-Małogoskie, w województwie świętokrzyskim.
  Czarna (Czarna Konecka lub Czarna Maleniecka) – rzeka w województwie świętokrzyskim (ujście w województwie łódzkim), najdłuższy (prawobrzeżny) dopływ Pilicy.
  Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.