• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Górnośląski Okręg Przemysłowy  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Kopalnia Węgla Kamiennego Murcki-Staszic – kopalnia w Katowicach powstała 1 stycznia 2010 r. w wyniku połączenia KWK "Murcki" i KWK "Staszic". Należy do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.

  Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) – największy okręg przemysłowy Polski. Obejmuje jednostki przemysłowe w środkowo-wschodniej części województwa śląskiego. Wbrew swojej nazwie obejmuje tereny zarówno części wschodniego Górnego Śląska, jak i części zachodniej Małopolski (tzw. Zagłębie Dąbrowskie).

  Okręg obejmuje największe miasta skupione w środkowej części województwa śląskiego – konurbacja górnośląska oraz otaczające tereny uprzemysłowione.

  Rudziniec (niem. Rudzinitz, Rudgershagen) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Rudziniec, siedziba gminy Rudziniec oraz nadleśnictwa Rudziniec. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa katowickiego. W miejscowości znajdują się 2 gniazda bociana białego. Populacja wsi wynosi 1633 osoby..Katowice – dworzec kolejowy oraz największa i najważniejsza stacja kolejowa Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego mieszcząca się przy placu Wilhelma Szewczyka w ścisłym śródmieściu Katowic.

  W GOP rozwinięte są: przemysł górniczy, przemysł hutniczy, przemysł transportowy, przemysł energetyczny, przemysł maszynowy, przemysł koksowniczy, przemysł chemiczny.

  Spis treści

 • 1 Błędne użycie terminu
 • 2 Położenie
 • 3 Przemysł górniczy
 • 4 Przemysł hutniczy
 • 5 Przemysł koksowniczy
 • 6 Przemysł energetyczny
 • 7 Przemysł chemiczny
 • 8 Przemysł transportowy
 • 9 Ekonomia
 • 10 Transport i komunikacja
 • 10.1 Komunikacja miejska
 • 10.2 Transport kolejowy
 • 10.3 Transport drogowy
 • 10.4 Transport lotniczy
 • 10.5 Transport wodny
 • 11 Antropopresja
 • 12 Zobacz też
 • 13 Przypisy
 • 14 Linki zewnętrzne
 • Huta Florian - dawniej huta żelaza w Świętochłowicach, obecnie Oddział Świętochłowice spółki ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej.Konurbacja górnośląska (katowicka, śląska, śląsko-dąbrowska) – konurbacja w południowej Polsce, w województwie śląskim, położona w większości na Wyżynie Śląskiej. W skład konurbacji wchodzą historyczne tereny Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego oraz Jaworzna.

  Błędne użycie terminu[]

  Termin GOP jest często błędnie traktowany jako synonim konurbacji górnośląskiej. Chociaż obszary GOP-u i konurbacji katowickiej nakładają się terytorialnie (w stopniu zależnym od rozumienia tych terminów przez osobę ich używającą), są to pojęcia jakościowo odmienne. Okręg przemysłowy to skupisko zakładów i ośrodków przemysłowych, natomiast konurbacja miejska to jedna z form skupienia miast. W konurbacjach i aglomeracjach miejskich jest wiele miast niemających funkcji przemysłowych. W okręgach przemysłowych wiele zakładów przemysłowych znajduje się w miejscowościach formalnie wiejskich.

  Inspekcja Ochrony Środowiska sprawuje kontrolę nad realizacją przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody.Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.

  Termin GOP jest czasem błędnie traktowany jako synonim Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Jaworznicko-Chrzanowski Okręg Przemysłowy – okręg przemysłowy w południowej Polsce, na pograniczu województwa śląskiego oraz województwa małopolskiego. Jest zaliczany do mniejszych jednostek Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
  E75 – oznaczenie trasy europejskiej bezpośredniej północ-południe, biegnącej z Vardø w Norwegii przez Finlandię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do miejscowości Sitía na Krecie w Grecji.
  Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" Spółka Akcyjna - jeden z największych producentów koksu w Polsce z siedzibą w Zabrzu. W skład Kombinatu wchodzą trzy koksownie: Koksownia Jadwiga, Koksownia Radlin oraz Koksownia Dębieńsko. W lipcu 2011 spółka weszła w skład Grupy Kapitałowej JSW, która posiada 85% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Na czele przedsiębiorstwa, podobnie jak Koksowni Przyjaźń, stoi Edward Szlęk. Stan zatrudnienia na koniec 2011 roku wyniósł ok. 1000 osób.
  Przemysł maszynowy - jest to produkcja maszyn i sprzętu ciężkiego, zwykle na potrzeby innych gałęzi przemysłu. Przemysł maszynowy jest gałęzią przemysłu ciężkiego. Do przemysłu maszynowego nie zalicza się zwykle produkcji pojazdów, statków, urządzeń AGD, oraz przemysłu zbrojeniowego.
  Kotlina Oświęcimska (512.2) – makroregion geograficzny w południowej Polsce, stanowiący część Północnego Podkarpacia, o powierzchni ok. 1236 km².
  Kopalnia Węgla Kamiennego Bobrek-Centrum - dwuruchowa kopalnia węgla kamiennego z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 76.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.