• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Grundtvig (ang. Grundtvig programme) – część programu Socrates I i Socrates II oraz Lifelong Learning Programme dotycząca kształcenia dorosłych, realizowana z środków Unii Europejskiej. Początkowo, do końca 1999 r. program funkcjonował pod nazwą Kształcenie Dorosłych (ang. Adult Education). Obecną nazwę otrzymał na cześć żyjącego na przełomie XVIII i XIX w. duńskiego filozofa Nicolaia Grundtvig założyciela uniwersytetu ludowego, mającego na celu edukację młodzieży chłopskiej. Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

  Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda (ang: The Cardinal August Hlond University of Education in Myslowice; fr: L ‘Ecole Supérieure des Sciences de l’Education de la Haute Silésie a Mysłowice) – niepubliczna uczelnia o profilu pedagogicznym z siedzibą w Mysłowicach, założona przez Urszulę Kontną w 1995 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej.

  Wyższe Szkoły Pedagogiczne (WSP) – początkowo 3-letnie, następnie 4-letnie a później 5-letnie uczelnie kształcące pierwotnie nauczycieli dla szkół średnich a w okresie późniejszym również dla szkół podstawowych. W roku 1972 działały trzy takie szkoły: w Krakowie, Opolu i Rzeszowie. W związku z przyjętym w Karcie Praw i Obowiązków Nauczyciela (1972) postanowieniem o kształceniu ogółu nauczycieli na poziomie wyższym (magisterskim), w latach 1973-74 powołano do funkcjonowania wiele nowych wyższych szkół pedagogicznych, głównie na bazie działających do tej pory wyższych szkół nauczycielskich. Część wcześniej utworzonych szkół pedagogicznych została włączona do istniejących uniwersytetów (Warszawa, Łódź) natomiast pozostałe dały początek nowym uniwersytetom (Gdańsk, Katowice, Szczecin). W 1985 roku było czynnych 9 szkół pedagogicznych: w Bydgoszczy, Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Słupsku, Zielonej Górze i jedna pedagogiki specjalnej w Warszawie. Ostatnie państwowe szkoły tego typu z początkiem XXI wieku zostały podniesione do rangi akademii.Socrates-Erasmus – fragment pakietu programów edukacyjnych Socrates II Komisji Europejskiej, który ma na celu podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych. Początkowo programy Socrates i Erasmus funkcjonowały oddzielnie, jednak od 1995 r., program Erasmus został włączony do całego pakietu Socrates. Program Erasmus został uruchomiony w krajach Unii Europejskiej w 1987 r.

  Uczelnia uczestniczy w wielu inicjatywach, programach i projektach międzynarodowych: EURODIR, Socrates-Erasmus, Leonardo da Vinci (programy Comcare, NEVA), DUKOM , Grundtvig i inne.

  Na terenie Uczelni działa od grudnia 2011 roku filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. Józefa Lompy w Katowicach.

  W 2007 roku w Uczelni mysłowickiej rozpoczął działalność Uniwersytet III Wieku, który otworzył swoje filie również w Lędzinach (2009) oraz w Bieruniu (2011).

  Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.Gerard Bernacki (ur. 3 listopada 1942 w Książenicach) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii życia wewnętrznego, biskup pomocniczy katowicki w latach 1988–2012, od 2012 biskup senior archidiecezji katowickiej.

  W 2011 po raz pierwszy rozpoczęła działalność Akademia Dziecięca Genius – seria wykładów i warsztatów dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, ukierunkowana jest na rozwijanie pasji naukowej i poznawanie świata przez dzieci.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Kształcenie
 • 3 Władze uczelni
 • 4 Struktura Uczelni
 • 4.1 Zakład Pedagogiki Szkolnej, Pozaszkolnej I Teoretycznych Podstaw Edukacji (Z-1)
 • 4.2 Zakład Pedagogiki Społecznej, Resocjalizacyjnej i Andragogiki (Z-2)
 • 4.3 Inne jednostki
 • 5 Nagroda „Sapere Aude”
 • 6 Czasopisma
 • 6.1 Nauczyciel i Szkoła
 • 6.2 Journal of Ecology and Health
 • 6.3 Kurier Nauczyciela i Szkoły
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach utworzona została w 1928 roku, jako zaplecze naukowe Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. Jej głównym zadaniem jest wspieranie nauczycieli i osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego. Gromadzi literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii i dziedzin pokrewnych.

  Historia[]

  Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w listopadzie 1995 roku dzięki staraniom Mirosława Czapki pod nazwą Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej. Nazwa ta w roku 1999 została zmieniona na Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach. W roku 2002 Uczelnia dokonała ponownej zmiany nazwy na obowiązującą do dzisiaj: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.