• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Góra podwodna

  Przeczytaj także...
  Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, w skrócie UNEP (ang. United Nations Environmental Programme) – agenda ONZ powołana rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2997 z 16 grudnia 1972 roku w celu prowadzenia przez ONZ działań w zakresie ochrony środowiska i stałego monitorowania jego stanu na świecie. Siedziba UNEP mieści się w Nairobi, stolicy Kenii. Na czele sekretariatu programu stoi Niemiec Achim Steiner.Masyw Tamu – największy rozpoznany wulkan na Ziemi, położony pod powierzchnią zachodniego Oceanu Spokojnego. Jest to wygasły podmorski wulkan tarczowy, położony około 1600 kilometrów na wschód od Japonii, stanowiący część podmorskiego Wyniesienia Szackiego.
  Język japoński (jap. 日本語 nihongo lub nippongo) – język używany przez ok. 130 mln mieszkańców Japonii oraz japońskich emigrantów na wszystkich kontynentach.
  Położenie niektórych gór podwodnych

  Góra podwodna, góra podmorska – forma ukształtowania dna morskiego; góra, której szczyt leży poniżej poziomu wody, a więc nie jest wyspą.

  Wyspa – trwały fragment lądowej powierzchni Ziemi, który jest otoczony ze wszystkich stron wodą. Wyspy istnieją więc na rzekach, jeziorach, stawach, morzach i oceanach. Mała wyspa to wysepka. Za wyspy nie uznaje się ruchomych ławic piaszczystych ani obszarów lądu zalewanych podczas przypływów.Góra – wypukła forma ukształtowania terenu o silnie urozmaiconej rzeźbie, wysokościach względnych w stosunku do najbliższych den dolinnych powyżej 300 m i dużym nachyleniu stoków. Ze względu na wysokości względne i stromość stoków wyróżnia się góry niskie, średnie i wysokie. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się góry fałdowe, zrębowe, wulkaniczne i ostańce.

  Zwykle są to wygasłe wulkany, które wznoszą się stromo z dna oceanu. Według definicji stosowanej przez oceanografów są to samodzielne obiekty, których wysokość od dna wynosi ponad 1000 m. Szczyty ich leżą więc zwykle od kilkuset do kilku tysięcy metrów pod powierzchnią wody. Ocenia się, że na Ziemi istnieje około 30 tys. takich gór. Tylko kilka z nich zostało dotychczas zbadanych.

  Na mapach: 32°00′N 173°10′E/32,000000 173,166667 Kammu (jap. 桓武海山, Kanmu kaizan) – góra podwodna leżąca w środkowej części grzbietu Hawajsko-Cesarskiego na Oceanie Spokojnym. Data jej ostatniej erupcji nie jest znana.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Góry podwodne (wybrane)
 • Masyw Tamu
 • Kammu (jap. 桓武海山 Kanmu kaizan)
 • Yūryaku (jap. 雄略海山 Yūryaku kaizan)
 • Ōjin (jap. 応神海山 Ōjin kaizan)
 • Nintoku (jap. 仁徳海山 Nintoku kaizan)
 • Suiko (jap. 推古海山 Suiko kaizan)
 • Meiji (jap. 明治海山 Meiji kaizan)
 • Zobacz też[]

 • Gujot
 • Przypisy

  1. Seamounts Online: ogólne informacje o górach podwodnych. (ang.).
  2. Regelous M., A. W. Hofmann, W. Abouchami, S.J.G. Galer. Geochemistry of lavas from the Emperor Seamounts, and the geochemical evolution of Hawaiian magmatism from 85 to 42 Ma. „Journal of Petrology”. 44 (1), s. 113–140, 2003. DOI: 10.1093/petrology/44.1.113 (ang.). 

  Bibliografia[]

 • Clark, Malcolm R., Derek Tittensor, Alex D. Rogers, Paul Brewin, Thomas Schlacter, Ashley Rowden, Karen Stocks, Mireille Consalvey: Seamounts, Deep-sea Corals and Fisheries. Cambridge: Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych-World Conservation Monitoring Centre, 2006. ISBN 978-92-807-2778-4. (ang.)
 • Gujot, guyot, podwodna stołowa góra – rodzaj góry podwodnej o kształcie ściętego stożka; jest to pozostałość podwodnego wulkanu, którego wierzchołek, pierwotnie wyrastający ponad powierzchnię wody, został zniszczony, głównie wskutek abrazyjnej działalności fal morskich.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama