• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Góra Szybowników

  Przeczytaj także...
  W Bydgoszczy znajduje się ponad 50 pomników, obelisków i rzeźb ustawianych w różnym czasookresie. Dzielą się one na następujące grupy tematyczne:Góra Myślęcińska – pagór wysoczyznowy w Zboczu Fordońskim w Bydgoszczy, na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Jest najwyższym punktem topograficznym na terytorium miasta Bydgoszczy, wznosząc się na wysokość 107 m n.p.m. Na jej zboczu znajduje się sezonowo naśnieżany stok narciarski z wyciągiem orczykowym oraz tor rowerowy downhill.
  Dolina Fordońska (314.83) – mezoregion fizycznogeograficzny w północnej Polsce, stanowiący południową część Doliny Dolnej Wisły.

  Góra Szybowników, zwana także Łysą, Czarcią lub Czarną Górąpagór typu ostrogi wysoczyznowej w Zboczu Fordońskim w Bydgoszczy, w dzielnicy Fordon.

  Wzgórze wznosi się 54 m ponad poziom Fordonu i 66 m ponad lustro Wisły. Stanowi wzgórze narożne Zbocza Fordońskiego i południowo-wschodni narożnik Wysoczyzny Świeckiej. Góra Szybowników znajduje się na styku trzech mezoregionów:

 • od północy Wysoczyzny Świeckiej,
 • od wschodu Doliny Fordońskiej,
 • od południa Kotliny Toruńskiej.
 • Widoki z Góry Szybowników
  Widok na południe
  Widok osiedla Bohaterów
  Osiedle Bohaterów
  Widok o zmierzchu
  Widok z Góry Szybowników
  Zbliżenie
  Widok w kierunku Starego Fordonu
  W oddali most na Wiśle
  Widok w kierunku wschodnim
  Zbliżenie
  Kolejna panorama Fordonu
  Fordon o zmierzchu
  Widok na wschód
  Widok z Góry Szybowników
  Widok
  Kościół św. Mateusza
  Pomnik Ikara ku pamięci lotniska i szkoły szybowcowej w Fordonie

  Stanowi południowo-zachodnią krawędź tzw. „bramy fordońskiej”, przez którą przepływa kierująca się w stronę Bałtyku Wisła.

  Jan Ludwik Frey-Bielecki (ur. 10 sierpnia 1916 w Łodzi, zm. 28 czerwca 1994 w Warszawie) – generał dywizji pilot Wojska Polskiego, działacz komunistyczny, poseł na Sejm PRL II i III kadencji, dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju w latach 1956–1962.Dolina Dolnej Wisły (314.8) – kraina geograficzna oraz makroregion fizycznogeograficzny w północnej Polsce, obejmujący dolinę Wisły na odcinku od Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej w Bydgoszczy do delty w okolicach Gniewu.

  Z racji swego położenia wzgórze stanowi punkt widokowy. Poniżej widoczne są poszczególne osiedla bydgoskiej dzielnicy Fordon. Od strony południowej widoczna jest pradolina Noteci-Warty, zaś od strony wschodniej Dolina Dolnej Wisły na swym wąskim odcinku przełomu Fordońskiego.

  Miejsce to podczas zaboru pruskiego nazywano Wzgórzem Wilhelma (niem. Wilhelmshöhe) dla upamiętnienia wizyty w Bydgoszczy i w Fordonie w 1872 roku cesarza Wilhelma I Hohenzollerna. Obecna nazwa wzniesienia nawiązuje do istniejącej w latach 1933-1963 Szkoły Szybowcowej w Fordonie. Ze wzgórza adepci szkoły dokonywali wzlotów na szybowcach, zaś na wysoczyźnie znajdowały się hangary i trawiaste lotnisko. Szkoła w okresie swego istnienia wykształciła 5,8 tys. pilotów, z tego 4,2 tys. w okresie powojennym, zaś jej absolwentem był m.in. dowódca wojsk lotniczych (1956-1962) gen. bryg. Jan Frey-Bielecki.

  Atrakcyjność krajobrazowo-przyrodnicza wynikająca z położenia geograficznego oraz zalesienie okolic Bydgoszczy sprawia, że na obszarze podmiejskim i w okolicach miasta wytyczono kilkadziesiąt znakowanych szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych.Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.

  5 kwietnia 2002 r. u podnóża góry odsłonięto pomnik Ikara (autor Tadeusz Nowak) ku pamięci lotniska Fordon. Pamiątką przeszłości jest również zachowany na zboczu, pochodzący z okresu międzywojennego kamienny znak trzech mew w okręgu, oznaczający szkołę szybowcową.

  Przez Górę Szybowników przebiegają dwa piesze szlaki turystyczne:

  Wysoczyzna Świecka lub Równina Świecka (314.73) – mezoregion fizycznogeograficzny w północnej Polsce, w południowo-wschodniej części Pojezierza Południowopomorskiego.Hangar (z fr.) – pomieszczenie, często duży budynek (hala), służące do zabezpieczania przed działaniem czynników atmosferycznych samolotów, szybowców, balonów, łodzi, itp. Często przystosowany do bieżących przeglądów i napraw.
 • szlak turystyczny czerwony szlak im. Jeremiego Przybory,
 • szlak im. ks. Zygmunta Trybowskiego.
 • Góra wraz z całym Zboczem Fordońskim wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

  Zobacz też[]

 • Zbocze Fordońskie
 • Góra Myślęcińska
 • Fordon (dzielnica Bydgoszczy)
 • Warunki naturalne w Bydgoszczy
 • Trasy turystyczne Bydgoszczy i okolic
 • Bydgoszcz
 • Przypisy

  1. http://www.tmmb.pl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=387&Itemid=28 dostęp 17-01-2013
  2. Chudziński Kazimierz. Szkoła szybowcowa w Fordonie. In. Kalendarz Bydgoski 2003
  3. Rudnicki Daniel: Bydgoskie wydarzenia 2002 roku. [w.] Kalendarz Bydgoski 2003
  4. http://wirtualneszlaki.pl/szlaki-piesze/bydgoszcz-mariampol-myslecinek-im-jeremiego-przybory-szlak-pieszy-czerwony dostęp 26-08-2010
  5. http://www.wiatrak.org.pl/main.faces dostęp 26-08-2010, zakładka „Fordon – ukryty skarb”

  Bibliografia[]

 • Banaszak Józef red.: Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy. Wydawnictwo TANNAN, Bydgoszcz 1996
 • Panorama z Góry Szybowników – część południowa
  Panorama z Góry Szybowników – część południowa
  Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (315.3, niem. Thorn-Eberswalder Urstromtal) – makroregion geograficzny w środkowej i zachodniej Polsce oraz we wschodnich Niemczech, część podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie. Ciągnie się równoleżnikowo pomiędzy Pojezierzem Południowopomorskim i Chełmińsko-Dobrzyńskim na północy, a Pojezierzem Lubuskim i Wielkopolskim na południu. Powierzchnia (w granicach Polski) – 7.169 km².Historia Polski (1918–1939) – historia Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, od odzyskania przez Polskę niepodległości do zakończenia regularnych działań wojennych Wojska Polskiego przeciw Wehrmachtowi i Armii Czerwonej po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i przeniesienia siedziby władz II Rzeczypospolitej poza granice kraju w związku z okupacją terytorium kraju przez agresorów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kotlina Toruńska (315.34), zwana także Kotliną Toruńsko-Bydgoską – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-północnej Polsce, stanowiący część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, między Nieszawą, a Nakłem nad Notecią, długości około 90 km i szerokości do 25 km.
  Fordoński Przełom Wisły zwany także Przełomem Doliny Wisły lub Bramą Fordońską – mikroregion fizyczno-geograficzny (314.831) w północnej Polsce, w północno-wschodniej części miasta Bydgoszczy, na granicy z gminami: Osielsko, Dobrcz i Dąbrowa Chełmińska, stanowiący południowy skraj Doliny Dolnej Wisły.
  Wilhelm I Hohenzollern, urodzony jako Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen - (ur. 22 marca 1797 w Berlinie, zm. 9 marca 1888 tamże) – regent, a później król Prus w latach 1861-1888 z dynastii Hohenzollernów, od 1871 cesarz niemiecki. Współtwórca II Rzeszy Niemieckiej. Wilhelm był drugim synem Fryderyka Wilhelma III Pruskiego i królowej Luizy z dynastii meklemburskiej.
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego – zespół obejmujący dwa parki krajobrazowe: Chełmiński i Nadwiślański. Powierzchnia Parku wynosi obecnie ponad 60 tys. ha i obejmuje obszar od Bydgoszczy do Nowego. Administracyjnie położony jest on na terenie 4 powiatów i 16 gmin. Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego znajduje się w Świeciu nad Wisłą, ul. Sądowa 5. Park posiada Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny ZPKChiN w zabytkowej pomennonickiej drewnianej chacie w Chrystkowie z 1770 r. Park Krajobrazowy współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły w Grucznie.
  Warunki naturalne w Bydgoszczy – środowisko przyrodnicze, w którym osadzona jest aglomeracja Bydgoszczy. Obejmuje ono geologię, geomorfologię, rzeźbę terenu, położenie fizycznogeograficzne, sieć hydrograficzną, gleby, zasoby naturalne, jak i system przyrodniczy miasta i okolic.
  Dzielnica Wschodnia, Fordon – dzielnica Bydgoszczy leżąca w Dolinie Fordońskiej nad Wisłą, licząca około 70 000 mieszkańców (koniec 2010), do 1973 roku samodzielne miasto. Nazwa "Fordon" pochodzi od pobieranego kiedyś cła rzecznego - fordonu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.