• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Funkcjonalizm - archeologia

  Przeczytaj także...
  Bliski Wschód (arab. الشرق الأوسط; hebr. המזרח התיכון; per. خاورمیانه, Xâvar-e Miyâne; przestarzałe Lewant) – region geograficzny leżący na styku Azji, Europy i Afryki.Gordon Randolph Willey (7 marca 1913 - 28 kwietnia 2002) amerykański archeolog, pionier archeologicznych studiów osadniczych, które zapoczątkował badaniami w Virú Valley w Peru. Gordon Randolph Willey urodził się w Chariton, w stanie Iowa. W wieku dwunastu lat jego rodzina przeniosła się do Kalifornii, gdzie ukończył szkołę średnią w Long Beach. Po ukończeniu studiów na uniwersytecie w Arizonie, Willey przeniósł się do Macon w stanie Georgia, gdzie prowadził wiele prac badawczych. W 1939 rozpoczął studia doktoranckie w Columbii. Po otrzymaniu tytułu doktora, Willey pracował jako antropolog kulturowy w Smithsonian Institution w Waszyngtonie, a następnie na Harvard University. Kierował ekspedycjami archeologicznymi w Peru, Panamie, Nikaragui i Hondurasie.
  Dyfuzjonizm – orientacja w naukach o kulturze (etnologii, antropologii kulturowej, folklorystyce, archeologii), a także w innych naukach społecznych, przypisująca dyfuzji kulturowej szczególne znaczenie w procesie zmiany oraz rozwoju kultury i badająca dzieje i skutki przenikania wytworów kultury z jednych obszarów do drugich.

  Funkcjonalizm – kierunek (prąd) w archeologii.

  Jednym z przedstawicieli funkcjonalizmu był słynny uczony brytyjski Vere Gordon Childe (1892-1957). Co prawda Childe początkowo, w duchu dyfuzjonizmu, przypisywał większość innowacji kulturowych wpływom bliskowschodnim, jednak w późniejszym okresie, pod wpływem funkcjonalizmu i marksizmu, zainteresował się mechanizmami funkcjonowania systemów społeczno-kulturowych, a przede wszystkim aspektami ekonomicznymi tego funkcjonowania, handlem jako motorem rozprzestrzeniania się innowacji, powstawaniem zróżnicowania społecznego i majątkowego w wyniku rozwoju gospodarczego i podobnymi zagadnieniami.

  Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.Marksizm – światopogląd polityczno-społeczno-gospodarczy wywodzący się z myśli Karola Marksa, a także, w mniejszym stopniu, Fryderyka Engelsa.

  Innym funkcjonalistą w archeologii był uczony brytyjski Grahame Clark. Twierdził on, że celem archeologii powinny być przede wszystkim studia nad sposobem życia ludzi w przeszłości, znaleziska archeologiczne należy zatem rozpatrywać z funkcjonalistycznego punktu widzenia. Uważał, że podstawową rolą kultury jest zapewnienie społeczeństwu warunków do przeżycia, a więc wszystkie jej aspekty znajdują się do pewnego stopnia pod wpływem ograniczeń narzucanych przez warunki naturalne i środowisko. Celem archeologa winno być, według Clarke’a, zrekonstruowanie struktury ekonomicznej, organizacji życia społecznego i politycznego, systemu wierzeń i wartości oraz zrozumienie, jak te różne instytucje i wytwory kultury są z sobą powiązane jako części funkcjonującego systemu. Interesował się szczególnie aspektami ekologicznymi, badał sposoby adaptacji człowieka do środowiska, sposoby zdobywania pożywienia.

  Ekologia (gr. oíkos (οἶκος) + -logia (-λογία) = dom (stosunki życiowe) + nauka) – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami (strukturą ekosystemów).Vere Gordon Childe (ur. 14 kwietnia 1892, Sydney, zm. 19 października 1957, Blue Mountains) — australijski archeolog i antropolog kultury.

  W Stanach Zjednoczonych przedstawicielami funkcjonalizmu archeologicznego byli Walter Taylor i Gordon Willey, którzy zapoczątkowali nowoczesne studia nad systemami osadniczymi dawnych społeczności ludzkich.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.