• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Funkcja ludyczna języka

  Przeczytaj także...
  Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo – poprawne gramatycznie zdanie w języku angielskim złożone z homonimów. Zdanie to zostało sformułowane w roku 1972 przez Williama J. Rapaporta. W roku 1992 zostało przez niego zgłoszone do grupy dyskusyjnej Linguist List oraz umieszczone w książce Stevena Pinkera The Language Instinct w 1994 roku.Komizm (gr.) – kategoria estetyczna, określająca właściwości zjawisk zdolnych wywołać śmiech oraz okoliczności, w jakich dochodzi do powstania tej reakcji. Istnieje wiele poglądów w kwestii źródeł efektu komicznego, na ogół przyjmuje się, że jego istota polega na ujawnianiu zaskakującej sprzeczności, kontrastu, będących wynikiem przedstawienia osób, sytuacji odbiegających od oczekiwań odbiorcy.

  Funkcja ludyczna - polega na traktowaniu języka wypowiedzi jako materiału komizmotwórczego.

  Zobacz też[]

 • Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo
 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama