• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Funkcja Cobba-Douglasa

  Przeczytaj także...
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Funkcja produkcji – w ekonomii funkcja, przy pomocy której bada się zależności zachodzące pomiędzy nakładami i zasobami produkcyjnymi a efektami produkcji; przykładami są
  Knut John Gustaf Wicksell (ur. 20 grudnia 1851 w Sztokholmie, zm. 3 maja 1926 w Stocksund) – szwedzki ekonomista, twórca szwedzkiej szkoły w ekonomii, zwanej też szkołą sztokholmską. Jeden z twórców nowoczesnej teorii równowagi ekonomicznej.

  Funkcja Cobba-Douglasa to funkcyjne przedstawienie zależności produkcji od zasobów pracy i kapitału, często stosowane w ekonomii jako funkcja produkcji. Została sformułowana przez Knuta Wicksella i przetestowana na danych statystycznych przez Paula Douglasa i Charlesa Cobba w 1928.

  Efekt skali – miara, określająca zmiany produkcji relatywne do obniżenia kosztów produkcji i zwiększonego wykorzystania środków. Jest sumą elastyczności produkcji względem wszystkich czynników produkcji.

  Oryginalnie sformułowana jako funkcja powyższych dwóch zmiennych:

  gdzie: – nakład kapitału, – nakład pracy potrzebny do wytworzenia jednostek produktu, – parametr skalujący.

  Funkcja zachowuje zasadę malejących przychodów – każda kolejna jednostka jednego z zasobów bez wzrostu zasobu drugiego skutkuje mniejszym przyrostem produkcji.

  W klasycznej funkcji Cobba-Douglasa , co skutkuje brakiem efektów skali (wzrost i o 100% spowoduje wzrost także o 100%). Założenie to jest postulatem części makroekonomistów, argumentujących, że z jednej strony w całej gospodarce nie ma niekorzyści skali, bo zakłady pracy można po prostu kopiować, z drugiej jednak strony istnieje wiele zakładów pracy, które osiągnęły już optymalną wielkość.

  Zdjęcie ostatniego założenia daje funkcję typu Cobba-Douglasa. W przypadku mamy korzyści skali, w odwrotnym przypadku są ujemne skutki skali.

  W uogólnieniu funkcja Cobba-Douglasa – to funkcja wielu zmiennych wyrażająca się wzorem:

  określona dla

  Funkcja posiada następujące własności:

  1. jest nieujemna,
  2. jest rosnąca, a gdy
  3. funkcja jest homogeniczna stopnia pierwszego, tj.

  co daje stałe przychody względem skali produkcji.

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Nie jest to jednak warunek konieczny. Jeśli wystarczy rozważyć funkcję Funkcja jest rosnąca, zatem po monotonicznej transformacji nie zmienią się preferencje oraz Ponadto suma wykładników daje jedynkę:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.