• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fundacja Tygodnika „Polityka”

  Przeczytaj także...
  Polityka” – polski liberalno-lewicowy, opiniotwórczy tygodnik społeczno-polityczny, wydawany od 1957 w Warszawie. "Polityka" utrzymuje się na czołowych miejscach pod względem wielkości sprzedaży wśród polskich tygodników opinii, w tym często na pierwszym miejscu (ogólna sprzedaż na poziomie ok. 130 tys. egzemplarzy – stan na lipiec 2012).Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.
  Nagrody Naukowe „Polityki (dawniej: Stypendia Fundacji Tygodnika „Polityka”) – stypendia dla młodych naukowców przyznawane w ramach akcji „Zostańcie z nami” przez Fundację Tygodnika „Polityka”. Akcja Polityki rozpoczęła się raportem „Desperados czyli z życia młodego naukowca”, opublikowanym w nr 10 tygodnika z 2001 r., po którym nastąpiła seria artykułów opisujących niepokojąco trudną sytuację młodych i zdolnych polskich naukowców. Stypendia przyznawane są od roku 2001. Od 2011 roku stypendia noszą nazwę Nagród Naukowych i wprowadzone jest rozróżnienie na laureatów i finalistów stypendium.

  Fundacja Tygodnika „Polityka”Fundacja powołana przez tygodnik „Polityka” w 2002. Zajmuje się prowadzeniem zapoczątkowanego w roku 2001 programu stypendialnego dla młodych naukowców pod hasłem „Zostańcie z nami!” znanego także jako Stypendia Fundacji Tygodnika „Polityka”. W latach 2001-2005 Fundacja zebrała fundusze na 104 stypendia po 25.000 zł, przekazując w sumie młodym polskim naukowcom 2.600.000 zł.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.