• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fundacja Templetona  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Kalifornijski (University of California) – główny i najbardziej prestiżowy publiczny uniwersytet amerykańskiego stanu Kalifornia, de facto złożony z dziesięciu uniwersytetów i określany jako ich system. Wraz z systemem California State University i Community Colleges tworzy trójgałęziowy system publicznego szkolnictwa wyższego Kalifornii.Sir John Marks Templeton (ur. 29 listopada 1912 w Winchester, zm. 8 lipca 2008 w Nassau) – amerykański finansista i filantrop, twórca fundacji przyznającej nagrodę jego imienia.

  John Templeton Foundationfundacja założona w 1987 przez biznesmena i filantropa Sir Johna Templetona, znana z przyznawania Nagrody Templetona i innej działalności filantropijnej. W 2015 roku, stanowisko prezes fundacji objęła wnuczka założyciela Heather Templeton Dill.

  Celem Fundacji jest, aby służyć jako filantropijny katalizator dla badań dotyczących tego, co niektórzy naukowcy i filozofowie nazywają „wielkimi pytaniami”. Rozciągają się one od pytań o prawa natury po zjawiska twórczości i świadomości. Wizja filantropijnego zadania Fundacji ma swoje źródło w przekonaniu Sir Johna, że rzetelne badania i najwyższej jakości nauczanie mają zasadnicze znaczenie dla nowych odkryć i rozwoju ludzkości. Fundacja sponsoruje prace dotyczące nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i teologii, badania dotyczące wolnorynkowych rozwiązań problemu ubóstwa oraz wspiera edukację szczególnie uzdolnionych. Do beneficjentów fundacji należą m.in.: Fuller Theological Seminary, Foundational Questions Institute (w skrócie FQXi, przy współudziale fizyków z MIT oraz University of California), The World Science Festival, Stanford University, University of Chicago, Perimeter Institute for Theoretical Physics, Rotary International.

  Sean M. Carroll (ur. 1966) - naukowiec amerykański, badacz na Wydziale Fizyki California Institute of Technology. Kosmolog teoretyk specjalizujący się w zagadnieniach ciemnej energii i ogólnej teorii względności. Jego artykuły publikowały takie czasopisma jak Nature, Seed, Sky & Telescope i New Scientist. Jest autorem Spacetime And Geometry uniwersyteckiego podręcznika teorii względności.Modlitwy wstawiennicze za Kościół, za żyjących i zmarłych – część Mszy Świętej, zawierająca modlitwy za różnych członków Kościoła. Jest obecna w zwyczajnej formie rytu rzymskiego jako część modlitwy eucharystycznej po epiklezie komunijnej, a przed doksologią końcową.

  Zabezpieczenie finansowe fundacji wynosi 3,2 miliarda dolarów według stanu na 30 czerwca 2015. Roczny budżet w 2015 roku wyniósł 188 milionów dolarów, wartość udzielonych dotacji w 2016 wyniosła 77,5 miliona dolarów, a wartość aktywnych dotacji według stanu na luty 2017 wyniosła 456 milionów dolarów. Czas trwania dotacji to często do 3 lat, rzadko projekty są utrzymywane przez okres do 5 lat, co stanowi maksymalny okres finansowania projektu.

  Inteligentny projekt (ang. intelligent design, ID, potocznie teoria inteligentnego projektu) – koncepcja filozoficzna, która utrzymuje, że wyjaśnieniem dla pewnych cech Wszechświata i żywych organizmów jest siła sprawcza – "inteligentna przyczyna", a nie tylko działające samoistnie niesterowane procesy przyrodnicze, takie jak dobór naturalny i ewolucja. Jest to współczesny wariant tradycyjnego argumentu teleologicznego na istnienie Boga, zmodyfikowanego tak, by uniknąć wskazania projektanta co do natury lub tożsamości. Wbrew powszechnemu mniemaniu, koncepcja ta nie stoi w opozycji do teorii Darwina, jako że ta ostatnia jest teorią ściśle biologiczną, opisującą tylko mechanizmy zmian, a nie ich przyczynę czy celowość. Jest wykorzystywana politycznie w stanach tzw. "pasa biblijnego" USA do zwalczania teorii ewolucji.Daniel Clement Dennett (ur. 28 marca 1942) – amerykański filozof, profesor filozofii na Uniwersytecie Tuftsa, reprezentant nowego ateizmu

  Działalność fundacji budzi kontrowersje. Krytycy uważają, że wywiera ona nadmierną presję finansową na naukowców, aby wypowiadali się w sposób zbliżający naukę i religię, co ich zdaniem prowadzi do korupcji i szkodzi nauce.

  Badania nad skutecznością modlitwy wstawienniczej[ | edytuj kod]

  W 2005 roku zakończyło się długo oczekiwane i finansowane głównie przez Fundację Templetona rygorystyczne badanie – z podwójnie ślepą próbą i randomizowane – mające na celu zweryfikowanie skuteczności modlitwy wstawienniczej. W ramach wieloletniego badania, o łącznym budżecie 2,4 miliona dolarów, podzielono 1802 pacjentów oczekujących na operację wszczepienia bypassów na trzy grupy. Za osoby z pierwszej grupy modlono się oraz powiedziano im niejednoznacznie, że będą lub nie będą objęci modlitwą. Za osoby w drugiej grupie się nie modlono, ale również powiedziano im niejednoznacznie, że będą lub nie będą objęci modlitwą. Za osoby w trzeciej grupie modlono się oraz poinformowano ich, że na pewno będą objęci modlitwą. Najlepiej wypadły osoby z drugiej grupy, czyli te za które się nie modlono – w tej grupie powikłania wystąpiły u 51% pacjentów. W pierwszej grupie, powikłania wystąpiły u 52% osób (osoby za które się modlono, ale które nie były tego pewne). Najgorzej wypadła grupa osób, za które się modlono i które jednocześnie o tym wiedziały jednoznacznie – w tym wypadku powikłania wystąpiły u 59% pacjentów. Oznacza to, że pacjenci za których się modlono mieli średnio więcej powikłań niezależnie od tego czy osoby te o modlitwie wiedziały. Odsetek zgonów i poważnych zdarzeń był podobny we wszystkich trzech grupach.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Bóg urojony (tytuł oryginalny The God Delusion) – książka o religii i ateizmie, której autorem jest brytyjski naukowiec-biolog i ateista, Richard Dawkins. Argumentuje w niej, że nadprzyrodzony stwórca prawie na pewno nie istnieje, a wiarę w niego można uznać za urojenie, czyli uporczywe obstawanie przy błędnym poglądzie nawet wobec zaprzeczających mu silnych dowodów. Zgadza się ze stwierdzeniem Roberta Pirsiga z książki Zen i sztuka oporządzania motocykla – „jeżeli jedna osoba ma jakieś urojenia, nazywamy to szaleństwem. Jeżeli wiele osób cierpi na to samo urojenie, nazywamy to religią”.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Cato Institute - amerykański think tank założony w 1974 i mający aktualnie swoją główną siedzibę w Waszyngtonie. Celem instytutu jest promocja zasad wolności jednostki, ograniczonej władzy rządu, wolnego rynku oraz pokoju.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  University of Chicago (pol. Uniwersytet Chicagowski, Uniwersytet w Chicago) – jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów amerykańskich, założony w 1890 przez przedsiębiorcę i twórcę koncernu Standard Oil Johna D. Rockefellera w Chicago. Jest to uczelnia prywatna, na której studiuje ok. 14 tys. osób, z czego zaledwie 4515 to studenci studiów licencjackich (ang.: undergraduates).
  The New York Times – jeden z najważniejszych amerykańskich dzienników o profilu liberalno-lewicowym, wychodzący w Nowym Jorku. Jest trzecią pod względem nakładu gazetą w Stanach Zjednoczonych, po USA Today i The Wall Street Journal. Codzienny nakład wynosi 1,125 mln, a obieg wydania niedzielnego 1,700 mln (dane na 26 grudnia 2004). Właścicielem gazety jest The New York Times Company, która kontroluje również około 40 innych gazet, czasopism i wiele krzyżówek, między innymi The Boston Globe i International Herald Tribune.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.