Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – fundacja Skarbu Państwa powołana 23 czerwca 1993 roku przez Ministra Edukacji Narodowej Zdobysława Flisowskiego. Jej celem jest wspieranie działań, które przyczynią się do poprawy jakości i efektywności systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i szkoleń w Polsce oraz ich otwarcia na świat. Zgodnie z Polityką Jakości Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizuje ona swoją misję poprzez:

Program Leonardo da Vinci (ang. Leonardo da Vinci programme) - oddzielny program edukacyjny finansowany z funduszy Unii Europejskiej, stanowiący od 2007 r. część większego Lifelong Learning Programme. Program został nazwany aby oddać hołd Leonardowi da Vinci, wszechstronnemu artyście, naukowcowi i wynalazcy, żyjącemu w XVI w. we Włoszech i Francji. Program został zrealizowany w dwóch edycjach:Teresa Anna Wargocka (ur. 18 grudnia 1955 w Mińsku Mazowieckim) – polska polityk, nauczycielka, posłanka na Sejm VI kadencji.
 • wspomaganie prac analitycznych, studialnych i promocyjnych dotyczących reformy systemu edukacji w Polsce,
 • zarządzanie realizacją programów w obszarach edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, a w szczególności programami Unii Europejskiej,
 • współpracę z ośrodkami zagranicznymi i wymianę informacji o europejskich systemach edukacyjnych oraz o polityce edukacyjnej i młodzieżowej,
 • promowanie rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, wspieraniu mobilności studentów, uczniów, nauczycieli i grup młodzieży oraz wspieranie inicjatyw młodzieżowych.
 • W ramach realizacji programów Unii Europejskiej obecnie FRSE pełni rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

  Grundtvig (ang. Grundtvig programme) – część programu Socrates I i Socrates II oraz Lifelong Learning Programme dotycząca kształcenia dorosłych, realizowana z środków Unii Europejskiej. Początkowo, do końca 1999 r. program funkcjonował pod nazwą Kształcenie Dorosłych (ang. Adult Education). Obecną nazwę otrzymał na cześć żyjącego na przełomie XVIII i XIX w. duńskiego filozofa Nicolaia Grundtvig założyciela uniwersytetu ludowego, mającego na celu edukację młodzieży chłopskiej.Europass – projekt Unii Europejskiej, mający na celu prezentowanie umiejętności zawodowych i kompetencji w sposób czytelny i przejrzysty we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Europass został przyjęty Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji.

  Prowadzi programy oparte na współpracy poszczególnych państw:

 • Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (współpraca z Norwegią),
 • Fundusz Stypendialny Sciex-NMS (współpraca ze Szwajcarią),
 • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży (współpraca z Litwą),
 • Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży.
 • W FRSE mieszczą się polskie biura sieci informacji o edukacji w Europie Eurydice, European Language Label (ELL), Zespołu Ekspertów Bolońskich, SALTO-Youth, eTwinning, Eurodesk, a także Krajowe Centrum Europass.

  Program „Młodzież w Działaniu” (ang. Youth in Action; do 2006 r. Program „Młodzież”) - program Komisji Europejskiej skierowany do młodzieży w wieku 13-30 lat oraz pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej.eTwinning (ang. twin − bliźniak) − część unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej, mającego za zadanie pomoc w realizacji projektów szkolnych przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wiele szkół europejskich, także z Polski, bierze udział w projekcie łączenia szkół z innych krajów w jedną wielką "rodzinę".

  W przeszłości FRSE pełniła także rolę narodowej agencji lub krajowego punktu kontaktowego programów UE:

 • Lifelong Learning Programme, w którego skład wchodziły programy:
 • Comenius,
 • Leonardo da Vinci,
 • Erasmus,
 • Grundtvig,
 • Program Młodzież w Działaniu,
 • Socrates-Erasmus,
 • oraz Tempus.
 • Zarząd Fundacji[ | edytuj kod]

 • Paweł Poszytek – dyrektor generalny
 • Andrzej Wyczawski – zastępca dyrektora generalnego
 • Błażej Poboży – członek zarządu
 • Dawid Solak – członek zarządu
 • Anna Salamończyk-Mochel – członek zarządu
 • Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) - program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP przewidziany został do realizacji w latach 2007-2013. Ma na celu jeszcze większe wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich. Narodową Agencją programu LLP w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.Andrzej Wyczawski (ur. 26 października 1959 w Jarosławiu) – polski samorządowiec, administratywista, pracownik samorządowy, od 2006 burmistrz Jarosławia.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wojciech Kaczmarczyk (ur. 7 października 1965 w Kielcach) – polski urzędnik, nauczyciel akademicki, badacz trzeciego sektora, od stycznia 2016 pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania.
  Socrates-Erasmus – fragment pakietu programów edukacyjnych Socrates II Komisji Europejskiej, który ma na celu podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych. Początkowo programy Socrates i Erasmus funkcjonowały oddzielnie, jednak od 1995 r., program Erasmus został włączony do całego pakietu Socrates. Program Erasmus został uruchomiony w krajach Unii Europejskiej w 1987 r.
  Marzenna Stefania Drab (ur. 20 lutego 1956 w Grudziądzu) – polska polityk i urzędniczka samorządowa, wicewojewoda kujawsko-pomorski w latach 2006–2007, posłanka na Sejm VI kadencji, od 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
  Piotr Dardziński (ur. 1972) – polski polityk, politolog, doktor nauk humanistycznych, wykładowca. Współtwórca Instytutu Tertio Millennio (wieloletni wiceprezes) i Centrum Myśli Jana Pawła II (dyrektor).
  Zdobysław Tomasz Flisowski (ur. 22 września 1931 w Brześciu nad Bugiem) – polski profesor, wykładowca Politechniki Warszawskiej, polityk, minister edukacji narodowej w latach 1992–1993.
  Eurydice (ang. Eurydice network) – część programu Socrates I i Socrates II tworząca ogólnoeuropejską sieć internetową, której podstawowym zadaniem jest wymiana informacji w systemie oświaty. Początki sieci sięgają 1970 roku, jednak realne rozpoczęcie jej działalności przypadło na 1980 r. Nazwa sieci jest nawiązaniem do mitologicznej Eurydyki. Dzięki sieci wszystkie kraje Unii Europejskiej opracowują szczegółowe bazy informacyjne zawierające dane dotyczące systemów kształcenia na terenie UE. Sieć konsolidowała współpracę państw członkowskich w zakresie programu Erasmus od 1990 r., następnie Socrates I do 1999, a od 2000 r. Socrates II. 31 grudnia 2006 roku dobiegła końca edycja programu Socrates II. Kontynuacją programu jest program Lifelong Learning Programme (Uczenie się przez całe życie), przewidziany do realizacji w latach 2007 - 2013, który jest również konsolidowany przez sieć Eurydice.
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.

  Reklama