Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL) – polska organizacja pozarządowa o charakterze niezależnym i niekomercyjnym. Do 2018 działała pod nazwą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Joanna Małgorzata Staręga-Piasek (ur. 23 października 1939 w Warszawie) – polski polityk i działacz społeczny, posłanka na Sejm na Sejm I, II i III kadencji, była wiceminister pracy, doradca społeczny Prezydenta RP.

Historia i działalność[ | edytuj kod]

Fundację powołano 18 września 1989 z inicjatywy profesora i senatora Jerzego Regulskiego, a także grupy parlamentarzystów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, w skład której wchodzili Walerian Pańko, Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński oraz Jerzy Stępień. Do formalnej rejestracji doszło 9 stycznia 1990.

Elżbieta Hibner (ur. 12 października 1950 w Łodzi) – polska polityk, urzędnik państwowy i samorządowy, od 2006 do 2010 członek zarządu województwa łódzkiego.Michał Tadeusz Kulesza (ur. 15 czerwca 1948 w Łodzi, zm. 13 stycznia 2013 w Warszawie) – polski prawnik, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu, teoretyk administracji, specjalista z zakresu samorządu terytorialnego.

Cele FRDL obejmują głównie działania wspierające rozwój demokracji i samorządności lokalnej. Organizacja realizuje je w szczególności poprzez:

 • zarządzanie projektami szkoleniowymi w tym finansowanymi z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej dla:
 • samorządowców i pracowników administracji samorządowej,
 • przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność gospodarczą,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • pomoc w przygotowywaniu i wdrażaniu gminnych oraz powiatowych strategii rozwoju lokalnego.
 • Fundacja zorganizowała kilkanaście ośrodków regionalnych z filiami, działały przy niej łącznie trzy wyższe szkoły administracji publicznej: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach i Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli oraz Polski Instytut Demokracji Lokalnej. Organizacja prowadzi także programy pomocowe m.in. na Ukrainie i Białorusi związane z reformami samorządowymi.

  Janusz Sepioł (ur. 8 września 1955 w Gorlicach) – polski polityk, architekt, historyk sztuki, były marszałek województwa małopolskiego, od 2007 senator VII i VIII kadencji.Powiat – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jednostką nadrzędną jest województwo, podrzędną gmina. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511).

  Za swoją działalność fundacja została wyróżniona m.in. nagrodą honorową Forum Ekonomicznego w Krynicy za działalność na rzecz porozumienia w Europie Środkowej i Wschodniej (2004) oraz nagrodą główną w konkursie Pro publico bono (2000).

  W 2004 fundacja zaczęła przyznawać doroczną nagrodę za lokalne inicjatywy kulturalne.

  Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.Jerzy Regulski (ur. 9 lipca 1924 w Zarybiu) – polski ekonomista, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu, ekspert z zakresu samorządu terytorialnego, senator I kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Aleksander Paszyński (ur. 18 stycznia 1928, zm. 27 czerwca 2001 w Warszawie) – polski polityk, publicysta, senator I kadencji, minister budownictwa (1989–1990).
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Jerzy Adam Stępień (ur. 7 września 1946 w Staszowie) – polski prawnik, polityk, senator I i II kadencji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006–2008 prezes TK.

  Reklama