• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

  Przeczytaj także...
  Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską "Pro Publico Bono" – konkurs odbywający się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Głównym fundatorem nagród jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Pula nagród wynosi blisko 500 tysięcy złotych.
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.

  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) – polska organizacja pozarządowa o charakterze niezależnym i niekomercyjnym.

  Historia i działalność[ | edytuj kod]

  Fundację powołano 18 września 1989 z inicjatywy profesora i senatora Jerzego Regulskiego, a także grupy parlamentarzystów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, w skład której wchodzili Walerian Pańko, Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński oraz Jerzy Stępień. Do formalnej rejestracji doszło 9 stycznia 1990.

  Joanna Małgorzata Staręga-Piasek (ur. 23 października 1939 w Warszawie) – polski polityk i działacz społeczny, posłanka na Sejm na Sejm I, II i III kadencji, była wiceminister pracy, doradca społeczny Prezydenta RP.Elżbieta Hibner (ur. 12 października 1950 w Łodzi) – polska polityk, urzędnik państwowy i samorządowy, od 2006 do 2010 członek zarządu województwa łódzkiego.

  Cele FRDL obejmują głównie działania wspierające rozwój demokracji i samorządności lokalnej. Organizacja realizuje je w szczególności poprzez:

 • zarządzanie projektami szkoleniowymi w tym finansowanymi z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej dla:
 • samorządowców i pracowników administracji samorządowej,
 • przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność gospodarczą,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • pomoc w przygotowywaniu i wdrażaniu gminnych oraz powiatowych strategii rozwoju lokalnego.
 • Fundacja zorganizowała kilkanaście ośrodków regionalnych z filiami, działały przy niej łącznie trzy wyższe szkoły administracji publicznej: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach i Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli oraz Polski Instytut Demokracji Lokalnej. Organizacja prowadzi także programy pomocowe m.in. na Ukrainie i Białorusi związane z reformami samorządowymi.

  Michał Tadeusz Kulesza (ur. 15 czerwca 1948 w Łodzi, zm. 13 stycznia 2013 w Warszawie) – polski prawnik, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu, teoretyk administracji, specjalista z zakresu samorządu terytorialnego.Janusz Sepioł (ur. 8 września 1955 w Gorlicach) – polski polityk, architekt, historyk sztuki, były marszałek województwa małopolskiego, od 2007 senator VII i VIII kadencji.

  Za swoją działalność fundacja została wyróżniona m.in. nagrodą honorową Forum Ekonomicznego w Krynicy za działalność na rzecz porozumienia w Europie Środkowej i Wschodniej (2004) oraz nagrodą główną w konkursie Pro publico bono (2000).

  W 2004 fundacja zaczęła przyznawać doroczną nagrodę za lokalne inicjatywy kulturalne.

  Władze fundacji[ | edytuj kod]

  Inicjator i twórca FRDL, Jerzy Regulski, pełnił do czasu swojej śmierci w 2015 funkcję prezesa Rady Fundatorów, w której zasiedli też m.in. pozostali założyciele. W skład rady nadzorczej byli powoływani m.in. Elżbieta Hibner, Adam Kowalewski, Jan Król, Michał Kulesza, Jerzy Osiatyński, Janusz Sepioł, Mirosław Stec, Joanna Staręga-Piasek, Paweł Swianiewicz.

  Powiat – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jednostką nadrzędną jest województwo, podrzędną gmina. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511). Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.

  Stanowisko prezesa zarządu obejmowali m.in. Barbara Imiołczyk, Dominik Górski i Cezary Trutkowski.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona FRDL
 • Jerzy Regulski (ur. 9 lipca 1924 w Zarybiu) – polski ekonomista, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu, ekspert z zakresu samorządu terytorialnego, senator I kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego.Aleksander Paszyński (ur. 18 stycznia 1928, zm. 27 czerwca 2001 w Warszawie) – polski polityk, publicysta, senator I kadencji, minister budownictwa (1989–1990).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Forum Ekonomiczne w Krynicy - coroczne spotkania polityków i przedsiębiorców międzynarodowych w Krynicy-Zdroju, organizowane od 1990 roku w pierwszej połowie września. Pomysłodawcą i organizatorem poprzez Fundację Instytut Studiów Wschodnich jest Zygmunt Berdychowski. W pierwszych latach nosiło nazwę Forum Ekonomiczne Polska-Wschód. W okresie późniejszym na Forum zaczęli się pojawiać goście z krajów arabskich i Europy Zachodniej.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Jerzy Adam Stępień (ur. 7 września 1946 w Staszowie) – polski prawnik, polityk, senator I i II kadencji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006–2008 prezes TK.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.