• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

  Przeczytaj także...
  Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) powstał 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem Instytutu jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także małych przedsiębiorstwach oraz pomaganie osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. Działalność MISTiA ma służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu sukcesów, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności.
  Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską "Pro Publico Bono" – konkurs odbywający się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Głównym fundatorem nagród jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Pula nagród wynosi blisko 500 tysięcy złotych.

  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) – polska organizacja pozarządowa o charakterze niezależnym i niekomercyjnym.

  Historia i działalność[]

  Fundację powołano 18 września 1989 z inicjatywy profesora i senatora Jerzego Regulskiego, a także grupy parlamentarzystów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, w skład której wchodzili Walerian Pańko, Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński oraz Jerzy Stępień. Do formalnej rejestracji doszło 9 stycznia 1990.

  Joanna Małgorzata Staręga-Piasek (ur. 23 października 1939 w Warszawie) – polski polityk i działacz społeczny, posłanka na Sejm na Sejm I, II i III kadencji, była wiceminister pracy, doradca społeczny Prezydenta RP.Elżbieta Hibner (ur. 12 października 1950 w Łodzi) – polska polityk, urzędnik państwowy i samorządowy, od 2006 do 2010 członek zarządu województwa łódzkiego.

  Cele FRDL obejmują głównie działania wspierające rozwój demokracji i samorządności lokalnej. Organizacja realizuje je w szczególności poprzez:

 • zarządzanie projektami szkoleniowymi w tym finansowanymi z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej dla:
 • dla samorządowców i pracowników administracji samorządowej,
 • dla przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność gospodarczą,
 • dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • pomoc w przygotowywaniu i wdrażaniu gminnych oraz powiatowych strategii rozwoju lokalnego.
 • Fundacja zorganizowała kilkanaście ośrodków regionalnych z filiami, działały przy niej łącznie trzy wyższe szkoły administracji publicznej: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach i Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli oraz Polski Instytut Demokracji Lokalnej. Organizacji prowadzi także programy pomocowe m.in. na Ukrainie i Białorusi związane z reformami samorządowymi.

  Michał Tadeusz Kulesza (ur. 15 czerwca 1948 w Łodzi, zm. 13 stycznia 2013 w Warszawie) – polski prawnik, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu, teoretyk administracji, specjalista z zakresu samorządu terytorialnego.Janusz Sepioł (ur. 8 września 1955 w Gorlicach) – polski polityk, architekt, historyk sztuki, były marszałek województwa małopolskiego, od 2007 senator VII i VIII kadencji.

  Za swoją działalność fundacja została wyróżniona m.in. nagrodą honorową Forum Ekonomicznego w Krynicy za działalność na rzecz porozumienia w Europie Środkowej i Wschodniej (2004) oraz nagrodą główną w konkursie Pro publico bono (2000).

  Od 2004 fundacja przyznaje doroczną nagrodę za lokalne inicjatywy kulturalne.

  Władze fundacji[]

  Inicjator i twórca FRDL, Jerzy Regulski, pełnił do czasu swojej śmierci w 2015 funkcję prezesa Rady Fundatorów, w której zasiedli też m.in. pozostali założyciele. W skład rady nadzorczej byli powoływani m.in. Elżbieta Hibner, Adam Kowalewski, Jan Król, Michał Kulesza, Jerzy Osiatyński, Janusz Sepioł, Mirosław Stec, Joanna Staręga-Piasek, Paweł Swianiewicz.

  Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.Jerzy Regulski (ur. 9 lipca 1924 w Zarybiu) – polski ekonomista, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu, ekspert z zakresu samorządu terytorialnego, senator I kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego.

  Stanowisko prezesa zarządu zajmowali m.in. Barbara Imiołczyk i Dominik Górski.

  Zobacz też[]

 • Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona FRDL • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Aleksander Paszyński (ur. 18 stycznia 1928, zm. 27 czerwca 2001 w Warszawie) – polski polityk, publicysta, senator I kadencji, minister budownictwa (1989–1990).
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.
  Forum Ekonomiczne w Krynicy - coroczne spotkania polityków i przedsiębiorców międzynarodowych w Krynicy-Zdroju, organizowane od 1990 roku w pierwszej połowie września. Pomysłodawcą i organizatorem poprzez Fundację Instytut Studiów Wschodnich jest Zygmunt Berdychowski. W pierwszych latach nosiło nazwę Forum Ekonomiczne Polska-Wschód. W okresie późniejszym na Forum zaczęli się pojawiać goście z krajów arabskich i Europy Zachodniej.
  Jerzy Adam Stępień (ur. 7 września 1946 w Staszowie) – polski prawnik, polityk, senator I i II kadencji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006–2008 prezes TK.
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku – niepubliczna szkoła wyższa, założona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie w 1996, posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia zawodowego licencjata i magistra. Do szkoły należy między innymi zabytkowy, pochodzący z XIX wieku pałac Rüdigerów (później Lubomirskich), położony w dzielnicy Dojlidy. Pierwszym rektorem uczelni do 2007 r. była Barbara Kudrycka, obecnie piastująca urząd ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rządzie Donalda Tuska.
  Barbara Imiołczyk (ur. 20 sierpnia 1951 w Blachowni) – polska polityk, ekspert z zakresu samorządu terytorialnego, posłanka na Sejm II i III kadencji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.