• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego

  Przeczytaj także...
  Danuta Maria Hübner z domu Młynarska (ur. 8 kwietnia 1948 w Nisku) – polska ekonomistka i polityk, była minister ds. europejskich w rządzie Leszka Millera i była szefowa UKIE, pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej (ds. polityki regionalnej), posłanka do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Willa Milusin w Sulejówku

  Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiegofundacja założona w 1990 przez Wandę i Jadwigę Piłsudskie; celem fundacji jest utworzenie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

  Po wybuchu II wojny światowej Aleksandra Piłsudska została ewakuowana z córkami do Anglii. Po wojnie rodzina pozostała tam na politycznej emigracji, a ich majątek w Polsce został przejęty przez władze komunistyczne. Po przemianach ustrojowych 1989 r. rodzina Piłsudskich (Jadwiga wyszła za mąż za Andrzeja Jaraczewskiego, ma z nim dwoje dzieci: Krzysztofa i Joannę, Wanda pozostała niezamężna) powróciła do Polski jesienią 1990 r. Siostry Piłsudskie założyły Fundację Oświatową Rodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego – Milusin, cedując na nią wszelkie prawa majątkowe do nieruchomości i innego majątku odebranego im po wojnie i rozpoczęły starania o jego odzyskanie. Dopiero 10 listopada 2000 r. miasto Sulejówek, właściciel willi "Milusin", w której w latach 20. mieszkali Piłsudscy, przekazało Fundacji dworek. Od tego momentu Fundacja prowadzi intensywne działania w celu utworzenia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W 2001 r. zmarła starsza córka Marszałka, Wanda, zapisując cały swój majątek na utworzenie muzeum pamięci jej ojca. W 2003 r. Fundacja zmieniła nazwę na Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego. Po generalnym remoncie dworku w latach 2001–2003 został on udostępniony zwiedzającym pod nazwą Dom Pamięci Józefa Piłsudskiego. Od tego momentu willę "Milusin", podarowaną Piłsudskiemu przez żołnierzy odwiedza ok. 10 tysięcy zwiedzających rocznie. Kolejną nieruchomość, willę "Otrando" (tzw. "Drewniak"), zakupioną przez Aleksandrę Piłsudską razem z działką, na której później stanął "Milusin", Fundacja odzyskała w 2006 r. Kolejny budynek, willa "Bzów" (tzw. "Adiutantówka"), gdzie znajdowały się kwatery wojskowe, m.in. adiutanta Marszałka (stąd potoczna nazwa), został przekazany Fundacji w dzierżawę na 30 lat z możliwością wykupu, pod warunkiem uruchomienia Muzeum w ciągu 7 lat. Fundacja chce odrestaurować willę "Milusin" wykorzystując wyposażenie oryginalne lub z epoki, rodzina jest właścicielem wielu cennych pamiątek po Marszałku, których część jest zdeponowanych obecnie w Muzeum Wojska Polskiego, na Zamku Królewskim, jak również otrzymuje je w darze. Planowane są także remonty willi "Otrando", który jest obecnie budynkiem mieszkalnym, miasto jest w trakcie wyprowadzania z niej lokatorów oraz willi "Bzów", w której znajduje się przychodnia, którą miasto również przeniesie w najbliższym czasie. Ma też powstać nowoczesny kompleks muzealny mieszczący sale wystawowe z multimedialną narracją, ośrodek edukacyjny, bibliotekę, kawiarnię, księgarnię. Koncepcja architektoniczna jest opracowywana m.in. przez rodzinę Piłsudskich, Jadwiga oraz jej dzieci Krzysztof i Joanna są architektami. 11 października 2007 r. Komisja Europejska (w osobie komisarz Danuty Hubner) zatwierdziła regionalny program operacyjny na lata 2007–2013, w którym na liście podstawowej programu "infrastruktura i środowisko", w podgrupie "kultura" znalazł się projekt budowy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku o wartości 23,5 mln euro, w tym 20 mln dotacji z Unii Europejskiej. 10 listopada 2008 minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski oraz m.in. Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska podpisali akt powołania Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Ministerstwo zobowiązało się do sfinansowania budowy muzeum. Muzeum będzie prowadzone przez Fundację wspólnie z Ministerstwem. 1 marca 2007 r. minister Zdrojewski dyrektorem Muzeum mianował ówczesnego prezesa Fundacji Krzysztofa Jaraczewskiego.

  Euro, ευρώ, евро (znak: €, kod ISO 4217: EUR) – nazwa przyjęta na posiedzeniu w Madrycie w grudniu 1995 roku – wspólna waluta europejska wprowadzona w miejsce walut krajowych. W formie gotówkowej została wprowadzona w obieg 1 stycznia 2002 r.Bogdan Andrzej Zdrojewski (ur. 18 maja 1957 w Kłodzku) – polski polityk i samorządowiec, w latach 1990–2001 prezydent Wrocławia, senator IV kadencji, poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, były przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, od 2007 minister kultury i dziedzictwa narodowego w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska.

  Władze Fundacji[]

  Prezes: Jacek Rusiecki

  W poprzednich składach władz Fundacji funkcję prezesa pełnił wnuk Marszałka Krzysztof Jaraczewski, a funkcję skarbnika pełniła wnuczka Marszałka Joanna Onyszkiewicz.

  Przypisy

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – muzeum w Warszawie, prezentujące zbiory poświęcone historii wojskowości oraz historii Polski, zlokalizowane przy Al. Jerozolimskich 3.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Joanna Maria Onyszkiewicz z domu Jaraczewska (ur. 10 maja 1950 r. w Londynie) – polska architektka; wnuczka Józefa Piłsudskiego, żona Janusza Onyszkiewicza.
  Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska (ur. 12 grudnia 1882 w Suwałkach; zm. 31 marca 1963 w Londynie) – działaczka PPS i POW, druga żona marszałka Józefa Piłsudskiego.
  Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.
  Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.
  Sulejówek – miasto i gmina miejska w powiecie mińskim województwa mazowieckiego. Sulejówek należy do aglomeracji warszawskiej.
  Krzysztof Józef Jaraczewski herbu Zaremba (ur. 15 września 1954 w Londynie) – polski architekt, prezes Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku; wnuk Józefa Piłsudskiego.
  Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska (ur. 28 lutego 1920 r. w Warszawie) – córka Józefa Piłsudskiego, porucznik pilot Wojska Polskiego, magister inżynier architekt.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.