• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Liberalizm klasyczny to doktryna polityczna, podkreslająca wolność jednostek, biorąca za podstawę zasadę, iż funkcjonowanie aparatu państwa powinno być ograniczone jedynie do minimum. Wymieniane są tu takie funkcje jak:Szkoła austriacka, zwana też szkołą wiedeńską oraz prakseologiczną – jedna ze szkół ekonomii. Prezentuje podejście subiektywno-marginalistyczne.

  Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa – założona w 2003 roku we Wrocławiu fundacja o charakterze edukacyjno-badawczym.

  Patronem fundacji jest austriacki ekonomista Ludwig von Mises, jedna z głównych postaci tzw. austriackiej szkoły ekonomii. Instytut odwołuje się w swojej działalności do tradycji klasycznego liberalizmu, ekonomii wolnorynkowej i filozofii politycznej libertarianizmu.

  Fundatorem Instytutu jest ekonomista i publicysta dr Mateusz Machaj. Instytut jest zarządzany przez czteroosobowy zarząd, w tym dyrektora generalnego Mateusza Banedyka i prezesa Mikołaja Pisarskiego. W 2007 roku Instytut został wpisany do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego.

  Atlas Network (wcześniej Atlas Economic Research Foundation) – amerykańska organizacja non-profit, wspomagająca zakładanie i umacnianie światowej sieci wolnorynkowych think-tanków. Think tank (ang., dosłownie: zbiornik myśli) – komitet doradczy, z założenia niezależny, niedziałający dla zysku ośrodek zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Do celów działalności think tanków należy zazwyczaj poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych i udział w publicznej debacie. Spotkać można szersze rozumienie tego pojęcia, na oznaczenie grupy osób lub instytucji mających podobne cele, ale niekoniecznie posiadających status organizacji pozarządowych.

  Instytut jest partnerem międzynarodowej sieci wolnorynkowych think tanków Atlas Network.

  Projekty[ | edytuj kod]

  Instytut Misesa poza wydawaniem książek zajmuje się organizacją szeregu projektów mających na celu kształcenie „kompetentnych rzeczników przekazujących zrozumiałą wiedzę ekonomiczną oraz rzetelnie krytykującym idee, które czerpią swą siłę z błędnej wiedzy o stosunkach społeczno-gospodarczych.” Do projektów tych należą:

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Szkoły Ekonomiczne (dawniej: Zimowe Szkoły Ekonomiczne, Letnie Seminarium Ekonomiczne, Letnie Seminarium Austriackie)
 • Zjazdy Austriackie
 • sieć Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii
 • Lekcje Ekonomii dla Młodzieży (wspólnie ze Stowarzyszeniem KoLiber)
 • Seminaria zaawansowane
 • Konkursy na esej publicystyczny i naukowy
 • Program tutoringowy
 • Ponadto Instytut prowadzi projekt „Dziedzictwo”, w ramach którego promuje dokonania często zapomnianych polskich ekonomistów.

  Adam Zdzisław Heydel (ur. 6 grudnia 1893 w Gardzienicach koło Ciepielowa pod Radomiem, zm. 14 marca 1941 w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz) – polski ekonomista.Deirdre Nansen McCloskey (ur. 11 września 1942) – profesor zwyczajny ekonomii, historii, filologii angielskiej i komunikacji na Uniwersytecie Illinois w Chicago (UIC). Jest też profesorem filozofii i filologii klasycznej w stanowisku adiunkta. Przez pięć lat była profesorem wizytującym na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, gdzie wykładała filozofię. Od 2007 roku otrzymała siedem doktoratów honoris causa. W 2013 roku otrzymała Julian L. Simon Memorial Award od Competitive Enterprise Institute za swoją analizę czynników historycznych, które doprowadziły do wzrostu ludzkich możliwości i dobrobytu. Jej główne zainteresowania dotyczą zagadnień fundamentów współczesności, nadużywania statystycznej istotności w ekonomii i innych naukach, badań nad kapitalizmem i innych kwestii.

  W latach 2008–2009 ekonomiści Instytutu prowadzili Kryzys Bloga, na którym śledzili kryzys finansowy. Pod koniec 2011 roku blog został reaktywowany, tym razem koncentrując się na problemach strefy euro.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Robert P. "Bob" Murphy (urodzony 23 maja 1976) – amerykański ekonomista i publicysta związany ze szkoła austriacką.
  Llewellyn H. Rockwell, Jr. (ur. 1944 w Bostonie) – znany jako Lew Rockwell, amerykański publicysta, teoretyk libertarianizmu i zwolennik szkoły austriackiej w ekonomii, założyciel i prezes Ludwig von Mises Institute (nie mylić z polskim Instytutem Misesa), rzymski katolik.
  Henry Stuart Hazlitt (ur. 28 listopada 1894 w Filadelfii, zm. 8 lipca 1993) – amerykański dziennikarz, krytyk literacki, ekonomista, filozof. Przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomicznej. Autor Ekonomii w jednej lekcji, w której między innymi przytacza opowieść o zbitej szybie.
  Libertarianizm – filozofia oraz styl politycznego myślenia postulujący nieograniczoną swobodę dysponowania własną osobą (samoposiadanie) i własnością, o ile tylko postępowanie to nie ogranicza swobody dysponowania swoją osobą i własnością komuś innemu (wedle zasady: wolność twojej pięści musi być ograniczona bliskością mojego nosa lub twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna moja). Fundamentem libertarianizmu jest aksjomat nieagresji.
  Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.
  Eugen von Böhm-Bawerk (ur. 12 lutego 1851 w Brnie, zm. 27 sierpnia 1914 w Wiedniu lub w Kramsach) - ekonomista austriacki, który poczynił duży wkład w rozwój szkoły austriackiej. Uzyskał doktorat z prawa na Uniwersytecie Wiedeńskiem, gdzie czytał Zasady ekonomii Carla Mengera.
  Ludwig Heinrich Edler von Mises (ur. 29 września 1881 we Lwowie, zm. 10 października 1973 w Nowym Jorku) – ekonomista austriacki. Brat matematyka Richarda von Misesa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.712 sek.