• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”

  Przeczytaj także...
  Zdzisław Cackowski (ur. 1 stycznia 1930 w Warząchewce Królewskiej koło Włocławka, zm. 21 czerwca 2016) – polski filozof, w latach 1987–1990 rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.o. Stanisław Opiela (ur. 7 kwietnia 1938 w Majdanie-Sielec) – polski jezuita, dziennikarz, były prowincjał prowincji wielkopolsko-mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, były redaktor naczelny miesięcznika "Przegląd Powszechny".
  Miriam Akavia, pierwotnie Matylda Weinfeld (hebr. מרים עקביא; ur. 1927 w Krakowie) – izraelska pisarka i tłumaczka, ocalała z Holocaustu, honorowa przewodnicząca Towarzystwa Izrael-Polska.

  Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja” – fundacja powstała w 1993 z inicjatywy grupy intelektualistów i działaczy społecznych różnych wyznań i narodowości.

  W skład rady fundatorów wchodzą: Kazimierz Morawski (1929–2012) (przewodniczący), Jan Pławnicki, Wojciech Maciejewski, Eugeniusz Czykwin, Karol Karski. Pierwszym przewodniczącym rady społecznej fundacji był Rzecznik Praw Obywatelskich Tadeusz Zieliński. Prezesem Zarządu jest Karol Karski.

  Towarzystwo Kultury Świeckiej (TKŚ) – stowarzyszenie powstałe w 1992 w nawiązaniu do stuletniego dziedzictwa polskiej myśli świeckiej i ruchu świeckiego, na bazie struktur dawnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej (TKKŚ). Obecnie nosi ono oficjalną nazwę Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Stowarzyszenie zrzesza ludzi o różnych poglądach politycznych, społecznych i filozoficznych, zespolonych wspólnotą wartości humanistycznych, racjonalistycznych i świeckich. Członkowie i aktywni sympatycy stowarzyszenia uznają za nadrzędne:Witold Knychalski (ur. 13 stycznia 1954 w Chylinie, zm. 12 września 2006 w Łodzi) – polski działacz kulturalny, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pomysłodawca Festiwalu Dialogu Czterech Kultur.

  Fundacja stawia sobie za cele kształtowanie tolerancji i poszanowania dla wszystkich mniejszości, zwłaszcza wyznaniowych, narodowych i kulturowych. Fundacja współpracuje m.in. ze Związkiem na Rzecz Pojednania Narodów z siedzibą z Berlinie, Ekumenicznym Forum Katolików Europejskich, Kościołami prawosławnymi w różnych krajach (w tym z Patriarchatem Moskiewskim i Egzarchatem Białoruskim), Polską Radą Ekumeniczną, Towarzystwem Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego oraz Stowarzyszeniem Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej. Fundacja wydaje półrocznik Studia i Dokumenty Ekumeniczne. Była też wydawcą miesięcznika Przegląd Prawosławny.

  Ryszard Roman Kalisz (ur. 26 lutego 1957 w Warszawie) – polski polityk, adwokat, poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, były minister spraw wewnętrznych i administracji.Barbara Skarga (ur. 25 października 1919 w Warszawie, zm. 18 września 2009 w Olsztynie) – polska profesor filozofii PAN. Dama Orderu Orła Białego.

  Medal Zasłużony dla Tolerancji[]

  Corocznie od 1998 w ustanowionym przez UNESCO 16 listopada Międzynarodowym Dniu Tolerancji Fundacja przyznaje Medale Zasłużony dla Tolerancji. Jest nadawany ludziom kultury, sztuki, politykom, osobom duchownym różnych wyznań, które w sposób szczególny zasłużyły się szerzeniu idei tolerancji.

  Res Humana – wydawany od 1991 roku dwumiesięcznik popularnonaukowy poświęcony problematyce światopoglądowej i filozoficznej. Pismo redagowane jest przez grupę naukowców, publicystów i społeczników związanych z Towarzystwem Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego.UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

  Wybrani laureaci[]

 • 1998 – prof. Mikołaj Kozakiewicz, prof. Janusz Tazbir, ks. Roman Indrzejczyk, Redakcja Inforadio, Jerzy Giedroyc, Tomas Venclova
 • 1999 – Jacek Kuroń, Aleksander Małachowski, Andrzej Szczypiorski, Redakcja tygodnika „Jednota”, prof. Rita Süssmuth, Rafael Scharf
 • 2000 – Karol Modzelewski, o. Stanisław Musiał SJ, prof. Ewa Łętowska, prof. Józef Gierowski, o. Wacław Oszajca SJ, Andrzej Adamus (Wydawnictwo Dolnośląskie), Miriam Akavia, Bohdan Stupka
 • 2001 – prof. Barbara Weigl, Józefa Hennelowa, ks. Michał Czajkowski, Szymon Szurmiej, Kapituła Orderu Uśmiechu, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Simone Veil, Irina Nikolska
 • 2002 – Józef Hen, prof. Dorota Simonides, Mieczysław Konczalski i ks. Andrzej Smoleń, Stanisław Godlewski, redakcja miesięcznika „Dziś”, Fundacja im. Batorego, Amos Oz, Bernard Kouchner
 • 2003 – Józef Oleksy, Jerzy Pomianowski, Hanna Świda-Ziemba, Krzysztof Teodor Toeplitz, prof. Tadeusz Zieliński (pośmiertnie), Ośrodek Pogranicze, Gregoroius Papandreu, Szewach Weiss, Karol Karski
 • 2004 – Leszek Ploch (Fundacja Dzieci Niepełnosprawnych), Jacek Majchrowski, Agnieszka Holland, Witold Knychalski, Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier, redakcja „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, Rudolf Decker, prof. Emil Pain, Fred Schwartz (założyciel Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu)
 • 2005 – Magdalena Środa, Olga Lipińska, Jerzy Owsiak, „Przegląd”, Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji „POLONIA”, prof. Zygmunt Bauman, Gesine Schwan, Sam Marcel Braun, Alois Bastian
 • 2006 – Kazimierz Kutz, Janina Paradowska, Gołda Tencer, prof. Stanisław Waltoś, „Res Humana”, Fundacja Równości, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, Theodoros Benakis („Kurier Ateński”), prof. Ronald J. Hill, Maciej Dzierżykraj-Morawski
 • 2007 – prof. Barbara Skarga, prof. Lech Mróz, prof. Zdzisław Cackowski, o. Stanisław Opiela SJ, prof. Michał Pietrzak, prof. Andrzej Zoll, Serge Cwajgenbaum, Joseph Malovany, Benazir Bhutto, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 2008 – prof. Andrzej Romanowski, prof. Marek Safjan, Robert Szuchta, prof. Andrzej Walicki, prof. Jan Widacki, Szymon Peres, sir Sigmund Sternberg
 • 2009 – Aleksander Kwaśniewski, Włodzimierz Cimoszewicz, stowarzyszenie Kuźnica, diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, Barack Obama, królowa Jordanii Rania Al-Abdullah, ks. Manfred Deselaers, Sigmund Rolat
 • 2010 – Ryszard Kalisz, Andrzej Wielowieyski, Bronisław Łagowski, Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych, Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Towarzystwo Jana Karskiego, Bente Kahan, Uri Huppert
 • Linki zewnętrzne[]

 • Laureaci Medalu Zasłużeni dla Tolerancji w 2010
 • Strona internetowa Fundacji
 • Bronisław Łagowski (ur. 8 lutego 1937) – polski filozof, historyk idei, eseista, publicysta, emerytowany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego. Mąż Elżbiety Paczkowskiej-Łagowskiej.Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej – organizacja żydowska powstała w 1991 roku, mająca na celu przede wszystkim ochronę praw kombatantów żydowskich i osób poszkodowanych podczas II wojny światowej. Jest członkiem Światowej Federacji Żydów Weteranów i Federacji Stowarzyszeń Żydowskich w Polsce. Liczy około 1000 członków.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ewa Anna Łętowska (ur. 22 marca 1940 w Warszawie) – polska prawniczka, profesor doktor habilitowany nauk prawnych; pierwszy polski rzecznik praw obywatelskich (1987–1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999–2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002–2011).
  Przegląd Prawosławny – ogólnopolski prawosławny miesięcznik społeczno-religijny, pierwsze tego typu pismo w powojennej historii Polski.
  Marek Henryk Safjan (ur. 28 sierpnia 1949 w Warszawie) – polski prawnik, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998–2006, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (od 2009). Syn Zbigniewa Safjana, mąż Doroty Safjan.
  Agnieszka Holland (ur. 28 listopada 1948 w Warszawie) – polska reżyser filmowa i teatralna, także scenarzystka filmowa.
  Andrzej Romanowski (ur. 20 sierpnia 1951 w Krakowie) — polski literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, publicysta, polityk; od 2003 redaktor naczelny Polskiego Słownika Biograficznego.
  Polska Rada Ekumeniczna (PRE) − organizacja ekumeniczna zrzeszająca polskie Kościoły protestanckie, starokatolickie i prawosławne; działająca od czasów II wojny światowej, zarejestrowana w 1946. PRE opowiada się za wolnością religijną.
  Tolerancja (łac. tolerantia – „cierpliwa wytrwałość”; od łac. czasownika tolerare – „wytrzymywać”, „znosić”, „przecierpieć”) – termin stosowany w socjologii, badaniach nad kulturą i religią. W sensie najbardziej ogólnym oznacza on postawę wykluczającą dyskryminację ludzi, których sposób postępowania oraz przynależność do danej grupy społecznej może podlegać dezaprobacie przez innych pozostających w większości społeczeństwa. W okresie reformacji pojęcie to było stosowane w odniesieniu do mniejszości religijnych. Obecnie termin ten obejmuje również tolerancję różnych orientacji seksualnych oraz odmiennych światopoglądów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.