• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fundacja Astronomii Polskiej im. Mikołaja Kopernika

  Przeczytaj także...
  Robert Głębocki (ur. 2 stycznia 1940 w majątku Trepałów na Wileńszczyźnie (obecnie Białoruś), zm. 21 lutego 2005 w Gdańsku) – polski astrofizyk, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, działacz NSZZ "Solidarność", minister edukacji narodowej w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego.Olimpiada astronomiczna – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1957/58 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Planetarium Śląskie. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Jerzy Kreiner z Instytutu Fizyki i Informatyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
  Edwin Ludwik Wnuk (ur. 4 stycznia 1948) – polski astronom, profesor nauk fizycznych, specjalista w dziedzinie mechaniki nieba.

  Fundacja Astronomii Polskiej im. Mikołaja Kopernika (Copernicus Foundation for Polish Astronomy) – fundacja naukowa stawiającą sobie za cel wspieranie astronomii polskiej poprzez: tworzenie bazy materialnej, finansowanie prac badawczych, fundowanie stypendiów zagranicznych i krajowych, rozpowszechnianie wiedzy astronomicznej w społeczeństwie oraz aktywizowanie i konsolidację środowiska astronomicznego.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego (OA UW) jest instytutem w ramach Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Mieści się w zabytkowym budynku przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie zbudowanym w latach 1820-1825 z inicjatywy Franciszka Armińskiego. W chwili założenia obserwatorium było jednym z najnowocześniejszych w Europie.

  Siedziba i organy Fundacji[]

  Siedziba fundacji mieści się na Al. Ujazdowskich 4 w Warszawie (kod 00-478) w budynku Obserwatorium Astronomicznego UW. Prezesem zarządu jest prof. Michał Jaroszyński, wiceprezesem prof. Michał Szymański, a członkiem zarządu prof. Mirosław Giersz. W skład Rady Fundacji wchodzą: dr hab. Agnieszka Kryszczyńska (prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego), prof. Ewa Szuszkiewicz, prof. Jerzy Kreiner (przewodniczący), prof. Andrzej Pigulski, prof. Bronisław Rudak, prof. Józef Smak i prof. Edwin Wnuk. Agnieszka Kryszczyńska, Ewa Szuszkiewicz, Andrzej Pigulski i Bronisław Rudak zasiadają w Radzie z ramienia PTA. Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister właściwy do spraw nauki.

  Agnieszka Joanna Kryszczyńska (ur. 19 marca 1965) – polska astronom, doktor habilitowana nauk fizycznych. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2013 prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.Andrzej Kudlicki (ur. 18 kwietnia 1972) – polski astronom i bioinformatyk pracujący jako assistant professor na Texas University w Stanach Zjednoczonych.

  Historia[]

  Fundacja została powołana w maju 1990 roku. Pierwszym prezesem zarządu był prof. Marcin Kubiak, a wiceprezesem – dr hab. Tomasz Chlebowski. Wieloletnim przewodniczącym Rady Fundacji był prof. Robert Głębocki (od daty powstania do swojej śmierci w 2005 roku).

  Działalność[]

  Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez podejmowanie wielu działań o stałym lub jednorazowym charakterze. Do najważniejszych działań należą:

  Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku.Tomasz Chlebowski (ur. 21 czerwca 1954 w Warszawie) – polski przedsiębiorca, astronom i popularyzator nauki, działacz opozycji w okresie PRL.
 • wydawanie polskiego recenzowanego kwartalnika naukowego Acta Astronomica o zasięgu międzynarodowym o tematyce astronomicznej i astrofizycznej, indeksowanego m.in. przez Current Contents i Science Citation Index
 • wsparcie finansowe olimpiad astronomicznych
 • wsparcie finansowe corocznego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego
 • wsparcie finansowe konferencji „Wykorzystanie małych teleskopów”, Kraków-Koninki 2013.
 • Fundacja pośredniczyła również w finansowaniu wielu innych inicjatyw, m.in.:

  Institute of Scientific Information (ISI) zwany popularnie Instytutem Filadelfijskim - to komercyjna instytucja naukowa, będąca częścią Thomson Reuters Corporation, z siedzibą w Filadelfii (USA), która zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem różnego rodzaju naukowych baz danych tworzonych na podstawie ogólnodostępnych danych, takich jak czasopisma naukowe, książki, patenty i wydawnictwa konferencyjne.Lech Mankiewicz – polski astronom i fizyk, popularyzator nauk przyrodniczych. W roku 2011 został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne medalem im. Włodzimierza Zonna za wyjątkowy wkład w upowszechnianie wiedzy astronomicznej oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom polskich szkół prowadzenie własnych regularnych obserwacji astronomicznych w ramach programu „Hands-On Universe”. Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN od 2006, aktywny w Khan Academy.
 • realizacji stypendium dla wybitnych studentów astronomii (którego laureatami byli m.in. Krzysztof Stanek (1991), Andrzej Kudlicki (1994), Przemysław Woźniak (1995) i Arkadiusz Olech (1996))
 • budowy instrumentów do obserwacji błysków gamma przez zespół prof. Lecha Mankiewicza (początki projektu Pi of the Sky).
 • Przypisy

  1. Przedstawiciele PTA do Rady Fundacji Astronomii Polskiej. „Biuletyn ZG PTA”. 9, 2013-12-24. 
  2. Strona konferencji „Wykorzystanie małych teleskopów”, Kraków-Koninki 2013. [dostęp 2013-10-18].
  3. Lech Mankiewicz: Ach, cóż to był za błysk!. 2012-06-13. [dostęp 2013-10-18].
  4. Polacy po raz pierwszy sfotografowali gigantyczny rozbłysk w kosmosie, który prawdopodobnie był spowodowany narodzinami czarnej dziury. [dostęp 2013-10-18].

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona w serwisie Nauka Polska
 • Strona kwartalnika Acta Astronomica wydawanego przez Fundację
 • Acta Astronomica – polski kwartalnik naukowy, założony w 1925 przez Tadeusza Banachiewicza. Obecnie wydawany przez Fundację Astronomii Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Warszawie w języku angielskim. Wydawcami są profesorowie Marcin Kubiak i Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego UW.Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) – stowarzyszenie naukowe, założone w 1923 r., z siedzibą w Warszawie. Zrzesza astronomów zawodowych, członkiem stowarzyszenia może zostać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów astronomicznych, albo opublikowała co najmniej jedną pracę naukową z dziedziny astronomii.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Ignacy Smak (ur. 5 stycznia 1936 w Sochaczewie) – polski astronom, profesor dr hab. Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik i dyrektor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.
  Science Citation Index – indeks cytowań wydawany przez Institute for Scientific Information, należący do Thomson Reuters. Indeks został opracowany w 1960 przez Eugena Garfielda.
  Marcin Antoni Kubiak - profesor doktor habilitowany astronomii, specjalność astrofizyka, tytuł profesorski otrzymał 25 kwietnia 1994. Członek Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk, uczestnik projektu soczewkowania grawitacyjnego OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment), współodkrywca między innymi układu planetarnego OGLE-2006-BLG-109. Autor znanej książki "Gwiazdy i materia międzygwiazdowa" przeznaczonej dla studentów astronomii. Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1986-2008. Prezes Fundacji Astronomii Polskiej im. Mikołaja Kopernika. Edytor kwartalnika naukowego Acta Astronomica.
  Recenzja naukowa (ang. peer review) – recenzja utworu naukowego (dysertacji, książki, publikacji w czasopiśmie naukowym), której celem jest ocena naukowej zawartości tego utworu.
  Rozbłysk gamma (GRB, z ang. Gamma-Ray Burst) – pojawiające się izotropowo na sferze niebieskiej mniej więcej raz na dobę i trwające od kilku milisekund aż do siedmiu godzin, nagłe wzrosty natężenia promieniowania gamma w niewielkim obszarze nieba. Rozbłyskom towarzyszą również tzw. poświaty, w zakresie większych długości fal (promieniowanie rentgenowskie, ultrafioletowe, optyczne, podczerwone czy radiowe).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.