• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Frydrychowice  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Topór (Bipenium, Kołki, Starża, Wścieklica) – polski herb szlachecki, jeden z najstarszych herbów polskich, noszący zawołanie Starza. Był najbardziej rozpowszechniony na ziemi krakowskiej, lubelskiej, sandomierskiej oraz na Mazowszu. Najwcześniejsza pieczęć z jego wizerunkiem pochodzi z 1282. Aktem unii horodelskiej został przeniesiony na Litwę.Ostoja (Hostoja, Mościc, Ostojczyk) – polski herb szlachecki, noszący zawołania Hostoja i Ostoja. Używany przez kilkaset rodzin zamieszkałych głównie w ziemi krakowskiej, sandomierskiej, lubelskiej, łęczyckiej, sieradzkiej, poznańskiej, a także na Rusi i w Prusach Królewskich. Mimo, że ród Ostoi nie był reprezentowany w Horodle, herb pojawił się też na Litwie i Białorusi po 1413. Wedle legendy herbowej miał dać początek herbowi Przeginia.

  Frydrychowicewieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Wieprz.

  Geografia[ | edytuj kod]

  Położona 270 m n.p.m., na Pogórzu Śląskim, nad potokiem Frydrychówka należącym do zlewni Skawy, przy lokalnej szosie WadowiceWieprz (8 km od Wadowic).

  Parafia św. Archaniołów Michała Gabriela i Rafała we Frydrychowicach – parafia rzymskokatolicka archidiecezji krakowskiej, wchodząca w skład dekanatu Wadowice – Północ.Kurt Lück (ur. 28 grudnia 1900 w Kolmar (dziś Chodzież), Prowincja Poznańska, zm. 5 marca 1942 koło Orszy, Białoruś) – niemiecki historyk, etnograf, działacz mniejszościowy w Polsce, podpułkownik w korpusie oficerów SS, doktor nauk filozoficznych.

  Części wsi[ | edytuj kod]

  Integralne części wsi Frydrychowice: Granice, Janowszczyzna, Lendwok, Łęg, Michałowszczyzna, Ochoc, Pod Sośliną, Podlas, Przyśnica, Ruseczyzna, Szafrańszczyzna, Szwarcowizna, Wielki Dwór, Zalas, Zarzecze

  Nazwa[ | edytuj kod]

  Miejscowość ma metrykę średniowieczną i istnieje co najmniej od XIV wieku. Wymieniona po raz pierwszy w 1325 w dokumencie zapisanym w języku łacińskim jako Wridirichowicz, 1327 Wriderichowicz, 1328 villa Wriderici, 1339 Fredrichowicz, 1348 Fredricovicz, 1350 Fredorichowicz, 1364 Fridrichow, 1404 Fridrichowicze, 1406 Fridrichowicz, 1410 Frydrychowicze, 1419 Friczdorf, 1442 Frydrychow, 1470-80 Fredrichowycze, 1490 Frydrichowicze, 1503 Fridrichow.

  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).Skawa (w górnym biegu Wsiowy Potok) – rzeka, prawy dopływ Wisły. Płynie na obszarze Beskidów Zachodnich: przez Beskid Żywiecki, dalej przez Beskid Makowski, między pogórzami Śląskim i Wielickim oraz Doliną Wisły. Jej bieg w całości znajduje się na terytorium województwa małopolskiego.

  Nazwa ma charakter patronimiczny i pochodzi od imienia Friedrich (polskie Fryderyk) lub Frydrych (łac. Friderici villa).

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Liber beneficiorum (z łac. Księga dobrodziejstw lub też Księga beneficjów) – księga (spis) beneficjów, dóbr i przywilejów, zwłaszcza kościelnych, sporządzana dla celów statystycznych i podatkowych. Wypisy z takich ksiąg sądy cywilne przyjmowały jako prawomocne dowody w sporach majątkowych.
  Grupa Krakowska – studenckie zrzeszenie artystyczne, które działało w Krakowie w latach 1930-1937. Do jego tradycji nawiązała powstała po II wojnie światowej Grupa Krakowska II.
  Kapliczka – niewielka budowla kultowa, wznoszona przy drogach lub rozdrożach w celach wotywnych, dziękczynnych, obrzędowych itp., w najprostszej formie drewniana skrzynka z obrazem lub rzeźbą – świątkiem Jezusa, Matki Bożej lub świętego zawieszona na drzewie lub słupie. W formie rozbudowanej niewielka forma architektoniczna drewniana lub murowana, czasami mała kaplica.
  Małgorzata Szewczyk, właśc. Łucja Szewczyk (ur. w 1828 na Wołyniu, zm. 5 czerwca 1905 w Nieszawie) – błogosławiona Kościoła katolickiego, polska zakonnica, współzałożycielka i pierwsza przełożona zakonu serafitek.
  Abdank (Abdaniec, Abdanek, Abdank, Avdank, Awdancz, Awdaniec, Białkotka, Biłkotka, Czelejów, Habdaniec, Habdank, Haudaniec, Hawdaniec, Hebdank, Łąkotka, Łękawa, Łękawica, Skuba, Szczedrzyk) – polski herb szlachecki używany przez ród Awdańców.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Województwo bielskie – województwo istniejące w południowej Polsce w latach 1975–1998 ze stolicą w Bielsku-Białej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.845 sek.