• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fryderyk von Wildenberg

  Przeczytaj także...
  Wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego – zwierzchnicy Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.Jest to chronologiczna lista komturów zakonu krzyżackiego sprawujących władzę w regionie Elbląga od powstania komturstwa do roku 1312:
  Kaliningrad (ros. Калининград, do 4 czerwca 1946 Królewiec (do XVI w. także Królówgród), ros. Кёнигсберг, niem. Königsberg, łac. Regiomontium, prus. Kunnegsgarbs, lit. Karaliaučius) – stolica obwodu kaliningradzkiego – eksklawy Federacji Rosyjskiej, u ujścia Pregoły do Bałtyku, w historycznej krainie Sambii. Liczba ludności Kaliningradu w 2006 wynosiła 434,9 tys.

  Fryderyk von Wildenberg, także Fridericus de Wildenberch, Wyldenbergh, Wildenburg (urodz. ?, zm. po 1330) – komtur królewiecki w latach 1309-1312, wielki szpitalnik w latach 1312-1316, wielki komtur w latach 1325-1330, mistrz krajowy Prus w latach 1317-1324.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Fryderyk wywodził się z bogatej rodziny szlacheckiej osiadłej w Nadrenii w zamku Wildenberg nieopodal Gemünd. Miał troje rodzeństwa.

  Zakon krzyżacki – pełna nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zakon krzyżacki, zakon niemiecki, łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Theutonicus, OT, niem. Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem, Deutscher Orden, DO) – zakon rycerski, jeden z trzech największych, obok joannitów i templariuszy, które powstały na fali krucjat w XI i XII wieku. Sprowadzony, by zapewnić bezpieczeństwo ewangelizacji Prusów, opanował militarnie obszary późniejszych Prus Wschodnich oraz dzisiejszej Łotwy i Estonii tworząc z tych ziem formację państwową Prusy Zakonne. Zakon podbił także niektóre ziemie Polski i Litwy.Jest to chronologiczna lista komturów zakonu krzyżackiego sprawujących władzę w regionie Królewca od powstania komturstwa do roku 1309.

  Wstąpił do zakonu krzyżackiego. Najprawdopodobniej około roku 1306 przybył do Prus. Początkowo związał się z konwentem w Królewcu, na czele którego stanął w 1309 roku. W roku 1312 objął stanowisko wielkiego szpitalnika, zastępując Zygharda von Schwarzburga. Urząd ten był połączony z funkcją komtura Elbląga. Połączone urzędy sprawował do roku 1316.

  Werner von Orseln (ur. ok.1280, zm. 18 listopada 1330 w Malborku) – wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach 1324-1330.Nadrenia (niem. Rheinland) – kraina historyczna w zachodniej części Niemiec; obecnie w granicach krajów związkowych Nadrenia-Palatynat i Nadrenia Północna-Westfalia.

  Fryderyk von Wildenberg był jednym z głównych przeciwników polityki wielkiego mistrza Karola z Trewiru. Prawdopodobnie stanął na czele opozycji, która w roku 1317 zmusiła wielkiego mistrza oraz wielkiego komtura Wernera von Orseln do opuszczenia Prus i udania się do Niemiec. Fryderyk stanął na czele prowincji pruskiej tytułując się w zależności od sytuacji bądź to tytułem wielkiego komtura, bądź mistrza krajowego. Po powrocie do Prus Wernera von Orseln i objęciu przez niego w 1319 roku urzędu wielkiego komtura, Fryderyk von Wildenberg ostatecznie przyjął tytuł mistrza krajowego. Werner von Orseln w imieniu wielkiego mistrza prowadził rozmowy pojednawcze mające na celu przywrócenie dyscypliny hierarchicznej we władzach zakonu. Do zakończenia rozłamu w zakonie przyczyniła się śmierć Karola z Trewiru oraz zlikwidowanie urzędu wielkiego mistrza przez Wernera von Orseln. Fryderyk von Wildenberg zrezygnował z piastowania funkcji mistrza krajowego i zadowolił się stanowiskiem wielkiego komtura, które sprawował do roku 1330.

  Wielki szpitalnik zakonu krzyżackiego, (niem. der Oberstspittler) – zarządzał szpitalami, których było w państwie zakonnym - mniejszych i większych - kilkaset, a jednocześnie był komturem elbląskim.Gemünd – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm, wchodzi w skład gminy związkowej Neuerburg.

  Fryderyk von Wildenberg był ostatnim mistrzem krajowym Prus w historii zakonu krzyżackiego.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Maciej Dorna Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1309, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, str. 158-160.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Wielki komtur, arcykomtur (niem. Großkomtur) – zastępca wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego w zarządzaniu państwem (można powiedzieć, że był odpowiednikiem dzisiejszego premiera i ministra spraw wewnętrznych). Na wypadek niebezpieczeństwa, pod nieobecność wielkiego mistrza miał prawo dysponowania siłami zbrojnymi zakonu. Podczas pokoju zarządzał arsenałami, produkcją amunicji, magazynami zbożowymi, a w czasie wojny pełnił rolę oboźnego i głównego intendenta armii. Podlegał mu transport lądowy i wodny. Był też jednym z dwóch urzędników, którzy obok wielkiego mistrza piastowali klucze do skrzyni, w której była zamknięta pieczęć zakonu. Pomocnikiem wielkiego komtura był wicekomtur, inaczej mały komtur.
  Zyghard von Schwarzburg, także Sigehardus de Swarczburg, Swarzburch (urodz. ?, zm. po 1336) – komtur rogoźnieński w latach 1298-1300, komtur dzierzgoński w latach 1301-1306 oraz 1308-1311, komtur grudziądzki w latach 1313-1329 oraz w latach 1330-1336, komtur bierzgłowski w latach 1329-1330, wielki szpitalnik w latach 1311-1312, mistrz krajowy Prus w roku 1306
  Prusy (łac. Borussia, Prutenia, Prussia; niem. Preußen; prus. Prūsa) – kraina historyczna położona pomiędzy dolnym Niemnem a dolną Wisłą.
  Karl Bessart von Trier, Karol z Trewiru (ur. 1265 w Trewirze, zm. 10 lutego/14 lutego 1324 w Trewirze) – wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach 1311–1324.
  Klasztor (czes. klášter, z niem. Kloster, od łac. claustrum, miejsce zamknięte) – budynek, lub kompleks budynków, w którym zamieszkują zakonnicy, lub zakonnice określonej reguły, charakterystyczny dla wyznań chrześcijańskich jak i buddyzmu; w obrządku wschodnim – monaster.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.775 sek.