• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fryderyk VI - margrabia Badenii-Durlach

  Przeczytaj także...
  Weimar – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, jedno z europejskich centrów kulturalnych.Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Fryderyk VI (ur. 16 listopada 1617, zm. 10 stycznia 1677) – margrabia Badenii-Durlach, uczestnik wojny trzydziestoletniej i potopu szwedzkiego

  Był najstarszym synem margrabiego Badenii-Durlach Fryderyka V. Służbę wojskową rozpoczął u boku księcia weimarskiego Bernarda w czasie wojny trzydziestoletniej w I Rzeszy. W 1639 roku przeszedł na służbę Fryderyka VI Heskiego, biorąc udział w kilku starciach z siłami cesarza Ferdynanda III, m.in. pod Mersenburgiem w 1641 roku. Po zakończeniu wojny wyjechał do Szwecji i ożenił się z Krystyną Wittelsbach, siostrą przyszłego monarchy szwedzkiego. Z tego małżeństwa pochodzili:

  Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.Bitwa pod Warką miała miejsce 7 kwietnia 1656 roku. Rozegrała się na terenie ograniczonym od wschodu i północy lasem, od zachodu strumykiem w niewielkim jarze, od południa wsią Piaseczno (wieś oddalona o ok. 4 km na północ od Warki). Była pierwszą zwycięską bitwą odniesioną w polu w czasie potopu szwedzkiego.
 • Fryderyk Kazimierz (1643-1644)
 • Christina (1645-1705) - żona Albrechta Hohenzollerna margrabiego Brandenburgii-Ansbach, oraz Fryderyka Wettyna księcia Saksonii-Gotha-Altenburg,
 • Eleonora Katarzyna (1646)
 • Fryderyk Magnus (1647-1709) - margrabia Badenii-Durlach
 • Karol Gustaw (1648-1703)
 • Katarzyna Barbara (1650-1733)
 • Joanna Elżbieta (1651-1680) - żona Jana Fryderyka Hohenzollerna
 • Fryderyka Eleonora (1658)
 • Mimo że nie odznaczał się talentami wojskowymi, to w 1655 roku został mianowany przez szwagra generałem-majorem, a rok później generałem-lejtnantem kawalerii. Nie wyróżnił się podczas bitew pod Warką i Warszawą w 1656 roku. Po śmierci króla Szwecji Karola Gustawa powrócił do Niemiec i wstąpił na służbę u cesarza Leopolda I. Na czele oddziałów cesarskich walczył z Turkami na Węgrzech. W latach siedemdziesiątych XVII stulecia brał udział w wojnie z Francją o Niderlandy. Zmarł w 1677 roku.

  Krystyna Magdalena Wittelsbach (ur. 17 maja 1616, zm. 4 sierpnia 1662) - księżniczka Palatynatu-Zweibrücken-Kleeburg, margrabina badeńska na Durlach.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Święty Cesarz Rzymski (łac. Sancti Imperator Romanus, niem. Heiliger Römischer Kaiser) – termin używany przez historyków na określenie średniowiecznego władcy, który otrzymał tytuł cesarza rzymskiego od papieża. W historiografii używane jest również określenie cesarz rzymski narodu niemieckiego odnoszące się do tych władców królestwa niemieckiego, którzy mieli prawo do używania tytułu cesarza rzymskiego.
  Fryderyk V (ur. 6 lipca 1594 r., zm. 8 września 1659 r. w Durlach) – margrabia Badenii-Durlach od 1622 r. z dynastii Zähringen.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Potop szwedzki – najazd Szwecji na Rzeczpospolitą w 1655 w czasie II wojny północnej (1655–1660). Formalnie zakończył go pokój w Oliwie zawarty w 1660. Wojna ta prowadzona była nie tylko przez Szwecję, w czasie wojny zmieniały się zarówno sojusze, jak i siły obu stron. Była ona kontynuacją wcześniejszych wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą, miała także swoje korzenie w sporze o tron Szwecji zapoczątkowanym jeszcze przez króla Zygmunta III Wazę. Potop szwedzki pokazał słabość organizacyjną Rzeczypospolitej, a najeźdźca skuteczność swoich działań uzyskał m.in. poprzez kolaborację i przekupstwo po stronie Rzeczypospolitej. I choć ostatecznie Szwedzi zostali wyparci, to jednak poniesione straty i koszty ustępstw pokojowych były wysokie, a niektóre zniszczenia materialne, szczególnie szwedzka grabież dóbr kultury polskiej, są widoczne współcześnie.
  Leopold I Habsburg (ur. 9 czerwca 1640 w Wiedniu, zm. 5 maja 1705 w Wiedniu) – król Węgier od 1655, król Czech od 1656, arcyksiążę Austrii od 1657, a także król Niemiec i Święty Cesarz Rzymski od 1658 roku z dynastii Habsburgów.
  Niderlandy – historyczna nazwa nizinnych terenów u ujścia Renu, Mozy i Skaldy do Morza Północnego, z czasem rozciągnięta również na Ardeny i sąsiednie wyżyny (dzisiejsza Belgia, Holandia i Luksemburg).
  Wojna trzydziestoletnia – konflikt trwający od 23 maja 1618 do 24 października 1648 pomiędzy protestanckimi państwami Rzeszy niemieckiej wspieranymi przez inne państwa europejskie (takie jak Szwecja, Dania, Republika Zjednoczonych Prowincji, Francja) a katolicką dynastią Habsburgów. Mimo że wojna spowodowana była przyczynami natury religijnej, jednym z powodów jej długotrwałości stało się również dążenie mocarstw europejskich (nie tylko protestanckich) do osłabienia potęgi Habsburgów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.