• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Front Narodowego Wyzwolenia Korsyki  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Język korsykański (lingua corsa) – dialekt z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się ok. 260 tys. mieszkańców Korsyki (francuskiej wyspy na Morzu Śródziemnym), a także ok. 80 tys. Korsykan mieszkających w Boliwii, Kanadzie, Kubie, Portoryko, Urugwaju, USA, Wenezueli i we Włoszech.Lewica – określa różne partie polityczne, w zależności od podziału sceny politycznej w danym kraju. Zwyczajowo określenie to stosuje się do sił politycznych dążących do zmian polityczno-ustrojowych, społecznych i gospodarczych, przeciwstawiających się tzw. tradycyjnemu porządkowi społecznemu, przeciwne prawicy. Głównym założeniem lewicy jest dążenie do wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.
  Głowa Maura – symbol używany przez FLNC

  Front Narodowego Wyzwolenia Korsyki (fr. Front de Libération Nationale de la Corse, kor. Fronte di Liberazione Naziunale di a Corsica, FLNC) – separatystyczna organizacja terrorystyczna z Korsyki.

  Historia[ | edytuj kod]

  Powstał w maju 1976 roku z połączenia dwóch największych korsykańskich bojówek. Nazwa ruchu celowo nawiązywała do algierskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego.

  Sartène (korsyk. Sartè) - miasteczko i gmina we Francji, w regionie Korsyka, w departamencie Korsyka Południowa, jest stolicą korsykańskiego regionu Sartènais. Sartène szczyci się tym, że jest najbardziej korsykańskim z wszystkich korsykańskich miejscowości. Sartène podobnie jak wszystkie prawie miejscowości korsykańskie jest podzielone na część górną i dolną. Centralnym punktem miasta jest Plac Wolności (Place de la Libération), przy którym znajduje się lokalny ratusz. Poza lipcowo-sierpniowym szczytem turystycznym Sartène pozostaje malowniczą oazą spokoju otoczoną licznymi winnicami.Francuzi – naród romański zamieszkujący głównie Francję (ok. 64 mln), Wielką Brytanię (ok. 100 tys.), Katalonię (ok. 4 tys.) oraz nieliczni w Belgii, Andorze, Luksemburgu, Monako i Szwajcarii. Poza tym Francuzi żyją głównie w swoich byłych koloniach w Afryce oraz w własnych terytoriach zamorskich w Oceanii i na innych kontynentach. Około 10 milionów osób francuskiego pochodzenia mieszka w Stanach Zjednoczonych, a 5 milionów w Kanadzie. Ich ojczystym językiem jest francuski. Większość Francuzów to katolicy (chrystianizacja w II – IV wieku). Dzisiaj wielu potomków byłych imigrantów uważa się za część narodu francuskiego, są to przeważnie osoby pochodzenia afrykańskiego i arabskiego. Pozostają oni obywatelami państwa francuskiego.

  26 maja 1976 roku terroryści zdetonowali 21 bomb w największych miastach Korsyki. 22 sierpnia 1976 roku terroryści wysadzili w powietrze magazyn wina należący do francuskiego przesiedleńca z Algierii. Dwa tygodnie później inne komando zdetonowało bombę w samolocie linii lotniczych Air France. Samolot znajdował się na lotnisku w Ajaccio, a bombę zdetonowano po wcześniejszej ewakuacji wszystkich pasażerów. Zamachy z wiosny i lata 1976 roku dały początek kilkuset zamachom terrorystycznym zorganizowanym przez FLNC w kolejnych latach. Terrorystyczna aktywność Frontu skierowana jest nie tylko przeciwko instytucjom państwa francuskiego, ale również przeciwko sektorowi turystycznemu i handlowemu (należy wspomnieć, że FLNC z reguły nie atakuje ludzi). Terroryści, atakując takie cele, dążyli do zaostrzenia represji na wyspie, a w konsekwencji powiększenia niechęci Korsykan do francuskiego państwa.

  Kolonializm – polityka państw rozwiniętych gospodarczo polegająca na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych, wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych. Zgodnie z zachodnią tradycją kolonializm datowany jest od epoki wielkich odkryć geograficznych, chociaż znany był już w czasach starożytności.Nacjonalizm (z łac. natio – naród) – postawa społeczno-polityczna, uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki. Nacjonalizm uznaje sprawy własnego narodu za najważniejsze (egoizm narodowy), jednak istnieją grupy, które szanują także racje i poglądy innych narodów. Nacjonalizm przejawia się głoszeniem poglądów o zabarwieniu narodowym, szerzeniem myśli narodowej i pamięci o bohaterach danego narodu. Głosi solidarność wszystkich grup i klas społecznych danego narodu. Wyróżniamy dwa typy nacjonalizmu: pozytywny i negatywny (szowinistyczny).

  13 stycznia 1978 roku bojownicy podłożyli bombę pod instalację radową NATO w Sari-Solenzara.

  Zamachy FLNC miejsce miały także na terenach kontynentalnej Francji. W lutym 1979 roku aktywiści przeprowadzili atak bombowy na budynek ministerstwa finansów w Paryżu. W kwietniu tego samego roku zaatakowany został natomiast paryski gmach ministerstwa sprawiedliwości. Zamachy z lutego i kwietnia 1979 roku nie spowodowały ofiar w ludziach, straty materialne okazały się jednak bardzo duże. 6 maja 1979 roku terroryści zdetonowali 20 bomb nieopodal banków w miastach Francji kontynentalnej. W 1980 roku terroryści podłożyli bombę pod ratusz w Paryżu.

  Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.Sari-Solenzara (kors. Sari è Sulinzara) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Korsyka, w departamencie Korsyka Południowa.
  Znaki drogowe zniszczone (zamazano nazwy miejscowości w języku francuskim) przez nacjonalistów sympatyzujących z FLNC

  Od wyboru François Mitterranda na prezydenta Francji w maju 1981 roku FLNC zgodził się na zawieszenie broni. Utrzymało się ono do stycznia 1982 roku.

  19 sierpnia 1982 roku FLNC przeprowadził skoordynowaną akcję 99 ataków na francuskie instytucje.

  Islamizm – ideologia polityczna wywiedziona z fundamentalizmu islamskiego. W islamizmie islam jest traktowany nie tylko jako religia, ale i jako całościowy system polityczny, który regulować powinien prawne, gospodarcze i społeczne aspekty funkcjonowania państwa w oparciu o literalną interpretację Koranu i hadisów. Celem islamizmu jest wprowadzenie państwa wyznaniowego, rządzonego zgodnie z zasadami prawa religijnego – szariatu.Haracz - w Polsce od czasów wojen z Tatarami i Turkami: kontrybucja lub okup, płacony przez stronę, która przegrała wojnę.

  W styczniu 1983 roku administracja francuska formalnie zdelegalizowała organizację. We wrześniu tego roku z rąk FLNC zginął pierwszy cywilny funkcjonariusz Jean-Pierre Massimi.

  Na przełomie 1989 i 1990 roku doszło do rozłamu we Froncie, grupa podzieliła się na FLNC-Canal Habituel (Alain Orsini) i FLNC-Canal Historique (François Santini, Jean-Michel Rosi). W kolejnych latach miejsce miały następne rozłamy co doprowadziło do dalszego rozdrobnienia FLNC na frakcje.

  W lecie 1996 roku FLNC zorganizował nieudany zamach na Dominique’a Bucchiniego będącego burmistrzem miejscowości Sartène. Bucchini znany był z wrogich FLNC poglądów. Wkrótce po nieudanym zamachu w Sartène doszło do kilkunastu zamachów bombowych, w których ucierpiały głównie budynki użyteczności publicznej (np. w nocy 2/3 lutego 1997 r. zdetonowano 58 bomb).

  Terroryzm – użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań.Algieria (arab. الجزائر, trl. Al-Jazā’ir, trb. Al-Dżaza’ir), Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna (arab. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, trl. Al-Jumhūriyyah al-Jazā’iriyyah ad-Dīmuqrāţiyyah ash-Sha‘biyyah, trb. Al-Dżumhurijja al-Dżaza’irijja ad-Dimukratijja asz-Szabijja, tamazight ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ) – 10. co do wielkości państwo świata (największe w Afryce), położone w Afryce Północnej nad Morzem Śródziemnym, członek Unii Afrykańskiej. Znaczną część obszaru Algierii zajmują wchodzące w skład Sahary pustynie oraz półpustynie.

  W 1999 roku grupa ogłosiła zawieszenie broni, które zerwała w 2001 roku.

  W 2016 członkowie jednego z odłamów FLNC wysłali do korsykańskiej gazety Corse Matin oświadczenie, że jakikolwiek atak terrorystyczny przeprowadzony na Korsyce przez islamskich radykałów spotka się z akcjami odwetowymi wymierzonymi w muzułmanów.

  Reprezentacja polityczna[ | edytuj kod]

  W przeszłości dysponował fasadową partią A Cuncolta Naziunalista.

  Paryż (fr. Paris) – stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.Rozejm (zawieszenie broni, w staropolszczyźnie armistycjum od łac. arma - broń i stitium - zaprzestanie) - pojęcie z zakresu prawa międzynarodowego, oznaczające czasowe lub bezterminowe wstrzymanie działań wojennych pomiędzy stronami walczącymi na wszystkich frontach. Najczęściej wiąże się z zaprzestaniem wrogich działań do czasu zawarcia traktatu pokojowego (chociaż nie zawsze, na przykład stan rozejmu pomiędzy Koreą Północną i Południową trwa od 1953 do dzisiaj).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Separatyzm (z łaciny separatio – oddzielenie) – dążenie do wyodrębnienia się jakiejś grupy z całości. Najbardziej typowym jest separatyzm narodowościowy, a jednym z jego przejawów secesja narodowa. Dążenie do odrębności pod względem narodowym, politycznym, etnicznym, religijnym; działalność mająca na celu wyodrębnienie mniejszości narodowych. Separatyzm jest dążeniem do oderwania się określonego terytorium od jakiegoś państwa i utworzenia odrębnej struktury państwowej lub przyłączenia się tego terytorium do sąsiedniego kraju.
  Libia (arab. ليبيا – trl. Lībiyā, trb. Libija), oficjalnie Państwo Libia (arab. دولة ليبيا – trl. Dawlat Lībiyā, trb. Daulat Libija) – państwo położone w Afryce Północnej, nad zatoką Wielka Syrta (Morze Śródziemne).
  Korsyka (korsykański: Corsica, franc.: Corse) – wyspa na Morzu Śródziemnym, położona na zachód od Włoch i na południowy wschód od Francji. Cieśnina Świętego Bonifacego oddziela ją od położonej na południu włoskiej Sardynii. Korsyka tworzy odrębny francuski region administracyjny.
  Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (OTP, ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO, fr. Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN) – organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego. Początkowym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego i jego satelitów, z czasem jednak organizacja stała się elementem utrzymania równowagi strategicznej między Wschodem i Zachodem. Po rozpadzie Układu Warszawskiego pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych.
  Francja (fr. France, IPA: /fʁɑ̃s/), Republika Francuska (fr. République française /ʁe.py.blik fʁɑ̃.sɛz/) – państwo, którego część metropolitalna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach. Francja metropolitalna rozciąga się od Morza Śródziemnego na południu do kanału La Manche i Morza Północnego na północy, oraz od Renu na wschodzie do Zatoki Biskajskiej na zachodzie. Francuzi często nazywają swój kraj l’Hexagone (sześciokąt) – pochodzi to od kształtu Francji metropolitalnej.
  Narodowy Front Wyzwolenia, Front de Libération Nationale (FLN), Dżabhat at-Tahrīr al-Waṭanī (arab. جبهة التحرير الوطني) organizacja narodowo-niepodległościowa powstała w Algierii tuż po wybuchu powstania 1 listopada 1954 w wyniku przekształcenia się Rewolucyjnej Rady Jedności i Działania (CRUA) założonej w marcu 1954. FLN jest organizacją o orientacji lewicowo-narodowowyzwoleńczej powołującą się na doktrynę socjalizmu. Z jej inicjatywy powstała algierska Narodowa Armia Wyzwoleńcza (Armée de Libération Nationale, ALN), która doprowadziła do uzyskania przez Algierię niepodległości. W okresie 1963-90 jako jedyna legalnie działająca partia polityczna sprawowała niepodzielną władzę w kraju. W 1965 jeden z jej polityków, Huari Bumedien, w wyniku przewrotu wojskowego, przejął władzę w kraju.
  Mafia – tajna sycylijska organizacja przestępcza z głównym ośrodkiem w Palermo; nazwa zorganizowanej grupy przestępczej o dużych wpływach, powiązaniach z osobami na różnych szczeblach władzy, policją, biznesem, prowadząca działalność gospodarczą finansowaną z przestępstw; używana przez media nazwa każdej zorganizowanej grupy przestępczej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.