• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Front-end i back-end

  Przeczytaj także...
  Nautilus to domyślny menedżer plików środowiska GNOME. Jego głównym zadaniem jest ułatwienie zarządzania plikami, ale może także służyć do ich przeglądania oraz jako prosta przeglądarka internetowa. Program ten zastąpił GMC od wydania 1.4 środowiska GNOME.APT (ang. Advanced Packaging Tool) – system zarządzania pakietami, używany przez system Debian GNU/Linux. APT został zaprojektowany do współpracy z plikami .deb jedynie w systemie Debian, ale jego zmodyfikowane wersje działają również z pakietami RPM i działają z innymi systemami operacyjnymi, takimi jak np. Mac OS X (Projekt Fink).
  World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników.

  Front-end i back-end – początkowe oraz końcowe stadium procesu. Front-end jest odpowiedzialny za pobieranie danych od użytkownika oraz przekazanie ich do back-endu. Następnie back-end na podstawie tych danych wykonuje określone zadanie. Opcjonalnie front-end może pokazać użytkownikowi wyniki otrzymane od back-endu. Często stosowanym tłumaczeniem jest „fasada” i „wnętrze”.

  Multimedia (łac. multum + medium) – media, stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Termin bogate media jest synonimem terminu multimedia interaktywne.PHP – obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym.

  Oprogramowanie[ | edytuj kod]

  Terminy front-end i back-end są najczęściej stosowane w tej dziedzinie i zazwyczaj odnoszą się do nakładek zapewniających graficzny lub tekstowy interfejs (front-end) dla aplikacji konsolowych (back-end). Model takiego właśnie rozdzielania aplikacji jest szczególnie popularny pośród oprogramowania dla systemu GNU/Linux jak na przykład:

  Node.js jest środowiskiem programistycznym zaprojektowanym do tworzenia wysoce skalowalnych aplikacji internetowych, szczególnie serwerów www napisanych w języku JavaScript. Node.js umożliwia tworzenie aplikacji sterowanych zdarzeniami wykorzystujących asynchroniczny system wejścia-wyjścia. Node.js jest aplikacją open source.HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.
 • www – w przypadku stron www front-endem określa się technologie uruchamiane w przeglądarce takie jak: CSS, JavaScript, HTML, SVG (wyświetlany na stronie) natomiast back-endem określa się skrypty uruchamiane po stronie serwera takie jak CGI (dowolny język), PHP, Ruby on Rails czy Node.js,
 • menadżery pakietów – dla dystrybucji Debian menadżer pakietów APT posiada front-end tekstowy: Aptitude i graficzny Synaptic,
 • odtwarzacze multimediów – takie jak Kaffeine lub Totem są graficznymi front-endami dla silników multimedialnych: Xine, MPlayer i GStreamer,
 • Vim – jest zaawansowanym konsolowym edytorem tekstu, który posiada front-end graficzny GVim dla środowiska Gnome oraz KVim dla KDE.
 • Istnieją także inne byty informatyczne, dla których stosuje się terminy front-end, back-end jak na przykład:

  SVG (ang. Scalable Vector Graphics) – uniwersalny format dwuwymiarowej grafiki wektorowej (statycznej i animowanej), nieobwarowany licencjami i patentami.System zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS) – oprogramowanie pozwalające na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie internetowym zarządzanym przez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły.
 • systemy plików – jako front-end dla systemu plików można uznać programy takie jak: Windows Explorer, Nautilus, Norton Commander.
 • formaty plików – gdzie na przykład dla plików HTML front-endami są przeglądarki internetowe, a dla plików LaTeX program LyX.
 • Electronic Design Automation[ | edytuj kod]

  W procesie projektowania elementów cyfrowych przy pomocy narzędzi Electronic Design Automation jako front-end można postrzegać schemat logiczny elementu, a jako back-end schemat obwodu drukowanego.

  JavaScript, JS – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych. Pod koniec lat 90. XX wieku organizacja ECMA wydała na podstawie JavaScriptu standard języka skryptowego o nazwie ECMAScript. Głównym autorem JavaScriptu jest Brendan Eich.Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGML-em. Pierwszy szkic CSS zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie.

  Systemy CMS[ | edytuj kod]

  Można się także pokusić o nazwanie Front-Endem i Back-Endem dwóch części każdego systemu (także www), w którym występuje panel administracyjny. Będzie on pełnił funkcje Back-Endu ponieważ będzie ukryty przed zwykłym użytkownikiem. W takim systemie, zwykły niezalogowany użytkownik, będzie korzystał z Front-Endu. przykładem może być np. dowolny System zarządzania treścią (CMS) czy nawet Wikipedia, w której edycja jest Back-Endem a czytanie artykułów Front-Endem. W tym konkretnym przypadku taka aplikacja, będzie miała także drugi poziom obu części wewnątrz aplikacji www czyli w przypadku Wikipedii MediaWiki.

  Debian – projekt wolnej dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux oraz GNU/kFreeBSD realizowany przez ochotników na całym świecie. Wewnątrz Debiana istnieją również projekty, mające na celu stworzenie dystrybucji systemu GNU/Hurd, inne odmiany BSD a nawet dystrybucji wolnego oprogramowania na platformę Windows.MPlayer - The Movie Player to dostępny na zasadach wolnego oprogramowania odtwarzacz multimedialny oraz związany z jego rozwojem projekt informatyczny. Powstał w 2000 roku, jako odtwarzacz filmów dla systemu operacyjnego Linux. Jego ogromna popularność oraz porty na kolejne platformy sprzętowe i systemy operacyjne spowodowały w 2004 roku zmianę nazwy z The Movie Player for Linux na The Movie Player. Oprócz programu mplayer, służącego do odtwarzania filmów, w skład projektu wchodzi również program mencoder, przeznaczony do konwersji formatów i tworzenia nowych filmów i animacji z pojedynczych klatek obrazu.


  Przypisy[ | edytuj kod]

  Warto wiedzieć że... beta

  CGI (ang. Common Gateway Interface) – znormalizowany interfejs, umożliwiający komunikację pomiędzy oprogramowaniem serwera WWW a innymi programami znajdującymi się na serwerze. Zazwyczaj program serwera WWW wysyła do przeglądarki statyczne dokumenty HTML. Za pomocą programów CGI można dynamicznie (na żądanie klienta) generować dokumenty HTML uzupełniając je np. treścią pobieraną z bazy danych.
  Synaptic - menadżer Pakietów Synaptic jest aplikacją, graficzną nakładką (Front-end) na zaawansowany system zarządzania pakietami APT systemu operacyjnego Debian GNU/Linux i pokrewnych, bazujących na nim, jednak jest możliwe używanie go z dystrybucjami opartymi na pakietach RPM. Menadżer oparty jest na bibliotekach GTK+, dla środowiska graficznego KDE została stworzona specjalna wersja tego programu nazwana Kynaptic. Synaptic działa poprawnie we wszystkich środowiskach graficznych.
  Eksplorator Windows (Windows Explorer) – aplikacja do przeglądania systemu plików w Microsoft Windows, dostępna od wersji MS Windows 95. Eksplorator (nazwa pliku explorer.exe) jest także domyślną powłoką tych systemów operacyjnych. Powłoka pokazuje ikony na pulpicie, a także pasek zadań.
  Obwód drukowany (ang. Printed Circuit Board, PCB) – płytka z materiału izolacyjnego z połączeniami elektrycznymi (tzw. ścieżkami) i punktami lutowniczymi (tzw. padami), przeznaczona do montażu podzespołów elektronicznych. Płytki obwodów drukowanych projektowane są pod kątem budowanego układu elektronicznego i wykonywane są techniką trawienia. Płytki obwodów drukowanych wytwarza się z płytek pokrytych warstwą miedzi, na które różnymi technikami nanoszony (drukowany) jest wzór ścieżek, a następnie celem otrzymania pożądanego wzoru wykonuje się obróbkę chemiczną. Farby pokrywające warstwę miedzi mogą być nanoszone sitodrukiem lub offsetem. Możliwe jest też wykonanie obwodu drukowanego przez nałożenie srebrnych farb przewodzących metodą sitodruku.
  MediaWiki − oprogramowanie typu wiki wykorzystywane przede wszystkim przez wszystkie Wikipedie i szereg innych projektów znajdujących się pod kuratelą Wikimedia Foundation, jak również innych projektów działających w pełni niezależnie.
  System plików – metoda przechowywania plików, zarządzania plikami, informacjami o tych plikach, tak by dostęp do plików i danych w nich zgromadzonych był łatwy dla użytkownika systemu; także: wolumin.
  Totem – domyślny odtwarzacz multimediów dla środowiska GNOME. Program może korzystać z silników GStreamer lub Xine. Totem potrafi odtwarzać różnorakie multimedia, muzykę i pliki wideo. Obsługuje również listy odtwarzania i strumieniowy transfer danych, dzięki czemu można wykorzystywać go do słuchania programu internetowych stacji radiowych. Aby odtworzyć strumień, należy z menu wybrać "Film/Otwórz z położenia" i w wyświetlonym polu wprowadzić odpowiedni adres internetowy. Totem w pełni obsługuje menu płyt DVD, dzięki czemu można poruszać się po nim za pomocą myszy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.664 sek.