• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Friend - wspinaczka

  Przeczytaj także...
  Hak – metalowy klin, który po wbiciu w szczelinę skalną, może być używany jako punkt asekuracyjny dla wspinacza lub w speleologii.Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.
  Szczelina – w taternictwie i w ogóle we wspinaczce skalnej jest to pęknięcie w skale definiowane na kilka sposobów:
  Friend umieszczony w pionowej szczelinie
  Friendy czterokrzywkowe widziane z różnych perspektyw.

  Friendkrzywkowy przyrząd służący do zakładania punktów asekuracyjnych w szczelinach o różnej szerokości – w zakresie od 1 do 30 cm. W przeciwieństwie do haków ich zakładanie i zdejmowanie nie niszczy skały, co jest obecnie jednym z priorytetów we wspinaczce.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Wspinaczka – przemieszczanie się w terenie na tyle stromym, że wymaga on użycia rąk co najmniej do utrzymania równowagi.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pierwowzorem obecnych friendów była Krzywka Abałakowa wymyślona przez rosyjskiego wspinacza Witalija Abałakowa. Przyrząd ten był wzorowany na spirali logarytmicznej i w przypadku obciążenia przenosił siły na ściany szczeliny jednocześnie zapewniając stabilność przyrządu.

  Znak towarowy – prawnie chroniony, niepowtarzalny element produktu, skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych. Znakiem towarowym może być w szczególności nazwa, fraza, symbol, logo, projekt, obraz, kształt produktu, motyw, melodia użyty przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.Punkt asekuracyjny – element układu asekuracyjnego instalowany na stałe lub tymczasowo w ścianie, umożliwiający wspinaczowi zabezpieczanie się przed skutkami odpadnięcia podczas pokonywania drogi wspinaczkowej.

  W 1973 Greg Lowe wystąpił w USA o patent na krzywkę Abałakowa obciążaną za pomocą cięgła.

  Przyrząd składający się z kilku krzywek pierwszy opatentował w 1974 Ray Jardine i wymyślił dla niego nazwę handlową Friend.

  Nazwy handlowe[ | edytuj kod]

  Nazwa Friend – powszechnie stosowana dla tego typu przyrządu – jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wild Country. Inne nazwy handlowe to: Camalot, Alien lub po prostu Cam (w języku angielskim krzywka). Często używany jest też skrót SLCD (ang. Spring-Loaded Camming Device).

  Spirala logarytmiczna – krzywa płaska przecinająca pod jednakowym, stałym kątem α {displaystyle alpha } wszystkie półproste wychodzące z ustalonego punktu, zwanego biegunem spirali.Witalij Michajłowicz Abałakow, ros. Виталий Михайлович Абалаков (ur. 13 stycznia 1906 w Jenisejsku, zm. 26 maja 1986 w Moskwie) – rosyjski alpinista i wynalazca. W 1938 został aresztowany przez NKWD i przetrzymywany w areszcie do 1940.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Sprzęt wspinaczkowy
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Artykuł opisujący działanie friendów (ang.)
 • Historia i rozwój mechanicznych kostek klinowych i mimośrodowych (ang.)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Sylvian Jouty, Hubert Odier: Leksykon alpinizmu. Warszawa: MUZA SA, 2007, s. 216. ISBN 978-83-7495-020-6.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Craig Luebben: Wspinaczka w skale. tłumaczenie: Tomasz Kliś. Łódź: "Galaktyka", 2006. ISBN 83-89896-51-6.
 • Allen Fyffe, Iain Peter: Podręcznik wspinaczki. Łódź: "Galaktyka", 2003. ISBN 83-87914-09-6.
 • Skały – duże skupiska minerałów jednorodnych lub różnorodnych. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się skały magmowe, osadowe i metamorficzne.Krzywka jest to mimośrodowy element konstrukcji mechanicznej, zazwyczaj o specjalnym kształcie (symetrycznym lub asymetrycznym).
  Warto wiedzieć że... beta

  Centymetr (symbol: cm) – jednostka długości, podwielokrotność metra, równa 10 m, czyli 1/100 m. Składa się z 10 milimetrów. Centymetr jest jednostką podstawową w układzie jednostek miar CGS (centymetr gram sekunda). W notacji naukowej można go zapisać jako 1 E-2 m, czyli 1 · 10 m.
  Cięgło – linka, drut lub pręt służący do przenoszenia ruchu między różnymi częściami maszyn. Wykorzystywane jest m.in. w sterowaniu hamulcami, sprzęgłami, sterami wysokości i kierunku, gaźnikami, klapami oraz zamkami.
  Craig Luebben wspinacz, fotograf i przewodnik wysokogórski z Colorado (USA), autor podręczników wspinaczki, redaktor magazynów górskich, wynalazca sprzętu wspinaczkowego.
  Szczelina, szczelina skalna, spękania (geol.) - ogólna nazwa wszelkiego rodzaju rozwartych pęknięć w skałach o szerokości od ułamka mm do kilku m.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.