• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fresenius SE

  Przeczytaj także...
  Allianz SE – (SE to jest Spółka europejska) niemiecka firma ubezpieczeniowa, notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem w indeksie DAX. Allianz działa w 70 krajach na całym świecie i obsługuje 78 mln klientów, świadcząc im usługi z zakresu ubezpieczeń majatkowych, życiowych oraz zarządzania aktywami. W niektórych krajach spółka prowadzi także działalność bankową.Spółka europejska (łac. societas europea, skrót: SE) – paneuropejska forma przedsiębiorstwa uregulowana Rozporządzeniem 2157/2001/WE i Dyrektywą 2001/86/WE. W Europie zarejestrowano do tej pory 751 SE.
  Frankfurter Wertpapierbörse FWB® (pol. Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych) - giełda papierów wartościowych ulokowana we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.

  Fresenius SE & Co. KGaA (do 2007 Fresenius AG, w l. 2007-2011 Fresenius SE) – jedno z największych niemieckich przedsiębiorstw w sektorze usług medycznych. Spółka notowana jest na frankfurckiej giełdzie papierów wartościowych.

  Przedsiębiorstwo zostało założone w 1912 roku we Frankfurcie nad Menem, gdzie rodzina Fresenius prowadziła przez kilka wieków praktykę farmaceutyczną (od roku 1462). W roku 1933 produkcja sprzętu medycznego została oddzielona od reszty przedsiębiorstwa, które nadal zajmowało się działalnością w branży farmaceutycznej. Nowe przedsiębiorstwo przeniesiono następnie do pobliskiego miasta Bad Homburg, gdzie siedziba znajduje się do dzisiaj.

  Bad Homburg vor der Höhe, Bad Homburg v. d. Höhe – powiatowe miasto uzdrowiskowe w Niemczech, w kraju związkowym Hesji, w rejencji Darmstadt, siedziba powiatu Hochtaunus. Zamieszkuje je 52 741 mieszkańców (30 czerwca 2012). Najbliżej położone duże miasta: Frankfurt nad Menem (ok. 20 km na południowy wschód), Kassel (ok. 150 km na północ) i Kolonia (ok. 150 km na zachód).Kommanditgesellschaft auf Aktien (skrót: KGaA) - spółka komandytowo-akcyjna w Republice Federalnej Niemiec. Jej minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 euro. W obrocie nazwy spółek tego rodzaju zawierają przeważnie skrót KGaA, zaś w przypadku gdy komplementariuszem jest osoba prawna - oznaczenia: GmbH & Co. KGaA (komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), AG & Co. KGaA (komplementariuszem jest spółka akcyjna) czy też SE & Co. KGaA (komplementariuszem jest spółka europejska).

  W latach 2007-2011 przedsiębiorstwo dwukrotnie zmieniało swój status prawny. 16 lipca 2007 została zakończona transformacja z AG na SE. 28 stycznia 2011 przedsiębiorstwo stało się KGaA, w której SE jest komplementariuszem (SE & Co. KGaA).

  Właścicielami akcji są: w 58,17% zarząd oraz Kröner GmbH i Else Kröner-Fresenius-Stiftung, 9,74% akcji posiada Allianz Life Insurance Ltd., a 32,09% to akcjonariat rozproszony.

  Linki zewnętrzne[]

 • Fresenius SE & Co. KGaA – strona oficjalna
 • Przypisy

  Komplementariusz (od łac. commendarius) – wspólnik w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, który za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem.Aktiengesellschaft (z niem. spółka akcyjna) - spółka akcyjna w krajach niemieckojęzycznych takich jak: Austria, Niemcy, Szwajcaria. Oficjalny skrót używany w obrocie gospodarczym tej spółki to AG. Jest to spółka kapitałowa, która posiada odrębną osobowość prawną. Podstawowa charakterystyka tej spółki jest następująca:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama