• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Frederic Clements

  Przeczytaj także...
  Przewlekła niewydolność nerek (łac. insufficientia renum chronica, ang . chronic kidney disease) – zespół chorobowy rozwijający się w następstwie postępującego i nieodwracalnego upośledzenia czynności nerek, głównie przesączania kłębuszkowego. Jest wynikiem zmniejszenia się liczby nefronów w następstwie stwardnienia kłębuszków, zaniku cewek nerkowych i włóknienia tkanki śródmiąższowej nerek. Kryterium rozpoznania niewydolności nerek jest GFR <90 ml/min/1,73 m².Santa Barbara – miasto w zachodniej części Stanów Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, nad Oceanem Spokojnym. Miasto ma 92,3 tys. mieszkańców, a jego obszar metropolitalny (hrabstwo Santa Barbara) 399,3 tys. mieszkańców. W tym mieście urodziła się piosenkarka Katy Perry.
  16 września jest 259. (w latach przestępnych 260.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 106 dni.

  Frederic Edward Clements (ur. 16 września 1874 w Lincoln, zm. 26 lipca 1945 w Santa Barbara) – amerykański ekolog.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się w Lincoln w stanie Nebraska w USA. Studiował botanikę na University of Nebraska, którą ukończył w 1894 r. W 1898 r. uzyskał doktorat. W 1905 r. został mianowany profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie w Nebrasce, ale w 1907 r. odszedł na stanowisko kierownika działu botaniki na Uniwersytecie w Minnesocie w Minneapolis. W latach 1917–1941 był zatrudniony jako ekolog w Carnegie Institution of Washington w Waszyngtonie, gdzie był w stanie przeprowadzić dedykowane badania ekologiczne. Zimą pracował w stacjach badawczych w Tucson w Arizonie i Santa Barbara w Kalifornii, a latem w terenie w Alpine Laboratory Carnegie Institution – stacji badawczej w Angel Canyo] na zboczach Pikes Peak w Kolorado. Oprócz badań terenowych przeprowadził prace eksperymentalne w laboratorium i szklarni, zarówno na stacji Pikes Peak, jak i w Santa Barbara. Zmarł w szpitalu w Santa Barbara w wieku siedemdziesięciu lat z powodu mocznicy.

  Sukcesja ekologiczna, sukcesja biocenoz, sukcesja – jedna z najważniejszych form zmienności biocenoz w czasie. Prawidłowo sukcesja oznacza następstwo i bardzo dobrze oddaje istotę zjawiska. W odróżnieniu od cyklicznych fluktuacji sezonowych sukcesja ekologiczna jest procesem kierunkowym. Proces przebiega etapami od stadium początkowego poprzez stadia pośrednie do klimaksu. Stadium klimaksu w danych warunkach klimatyczno-siedliskowych można uznać za stadium stabilne. Jednak i to stadium podlega zmianom, dzieje się tak pod wpływem ciągłych zmian klimatu oraz ewolucji. W naturalnych warunkach Polski zmiany biocenoz klimaksowych zachodzą ok. 10 razy wolniej niż zmiany w biocenozach etapów wcześniejszych.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Praca naukowa[ | edytuj kod]

  Na podstawie swoich badań Clements opracował jedną z podstawowych w ekologii zasad, że zespoły roślinności na danym obszarze ulegają zmianom ewolucyjnym. Jest to tzw. sukcesja ekologiczna, której przebieg uzależniony jest od warunków siedliskowych i klimatycznych w danym regionie. Wraz z R. Poundem opracował też metody terenowych badań ekologicznych.

  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Clements był orędownikiem ewolucji neo-lamarckowskiej. Ekolog Arthur Tansley napisał, że ze względu na swoje poparcie dla lamarckizmu Clements „nigdy nie wydawał się odpowiednio uwzględniać wyników współczesnych badań genetycznych”. Wierzył, że rośliny i zwierzęta mogą zyskać szeroką różnorodność i zakres cech w walce o przetrwanie i dostosowanie się do środowiska, oraz, że cechy te są dziedziczne. W latach dwudziestych przeprowadził eksperymenty mające na celu przekształcenie gatunków roślin rodzimych w jednej strefie ekologicznej w gatunek przystosowany do innej, wyższej strefy. Clements był przekonany o ważności swoich eksperymentów, ale ten eksperymentalny lamarckizm popadł w zapomnienie w latach 30. XX wieku.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Opisał wiele nowych gatunków grzybów (np. Sepultaria aurantia) i roślin. W nazwach naukowych utworzonych przez niego taksonów dodawany jest skrót jego nazwiska Clem.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Frederic E. Clements, The Cammpbell Ranch Research Project [dostęp 2020-05-18] [zarchiwizowane z adresu 2012-10-01] (ang.).
  2. F.E. Clements, R, Pound, A method of determining the abundance of secondary species", Minnesota Botanical Studies, 1898, 2: 19–24
  3. A.G. Tansley, Obituary Notice: Frederic Edward Clements, 1874-1945, Journal of Ecology, 1947, 34 (1): 194-196
  4. Ronald C. Tobey, Saving the Prairie: The Life Cycle of the Founding School of American Plant Ecology, 1895-1955. University of Chicago Press. !981, s. 182, ​ISBN 0-520-04352-9
  5. Index Fungorum (autorzy) [dostęp 2020-05-12] (ang.).
  Zespół roślinny, asocjacja roślinna, fitoasocjacja (skrót: Ass. od association) – najniższa kategoria syntaksonomiczna. Jest to naturalne zbiorowisko roślinne o charakterystycznym, określonym składzie gatunkowym i charakterystycznej kombinacji gatunków, wśród których szczególnie ważną rolę odgrywają tzw. gatunki charakterystyczne, występujące niemal wyłącznie w tym zespole. W charakterystyce zespołu roślinnego wyróżnia się gatunki przewodnie, wyróżniające, towarzyszące i przypadkowe (jest to opis tzw. wierności) oraz określa się częstość występowania gatunków (czyli tzw. stałość). Zespół roślinny jest bytem abstrakcyjnym powtarzającym się w czasie i przestrzeni w podobnych warunkach przyrodniczych. Konkretnie realizujące się w rzeczywistości w przyrodzie zbiorowiska roślinne (fitocenozy) mogą być do niego przyrównywane jeśli spełniają określone kryteria.Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Uniwersytet Minnesoty (The University of Minnesota Twin Cities) – amerykańska uczelnia publiczna, zlokalizowana w stanie Minnesota.
  National Library of Australia (pol. Biblioteka Narodowa Australii) – australijska biblioteka narodowa w Canberrze, założona w 1960 roku.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Minneapolis (wymowa: /ˌmɪniːˈæpəlɪs/) – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Minnesota. Największe miasto tego stanu, położone nad Missisipi. Nazywane jest „miastem jezior”. Stolica hrabstwa Hennepin. Miasto jest jednym z głównych miast aglomeracji policentrycznej – Minneapolis-Saint Paul.
  BIBSYS – katalog centralny dwóch norweskich bibliotek uniwersyteckich, przekształcony w organizację non-profit, która skupia norweskie biblioteki uniwersyteckie i naukowe wraz z Biblioteką Narodową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.82 sek.