• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Frankfurt nad Odrą  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Prusy Południowe (niem. Südpreußen) – prowincja Królestwa Prus istniejąca w latach 1793–1807 na części ziem uzyskanych w wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej.Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.
  Frankfurt nad Odrą oraz Słubice z lotu ptaka

  Frankfurt nad Odrą (niem. Frankfurt (Oder), dawniej Frankfurt an der Oder, pol. hist. Słubice) – miasto na prawach powiatu, leżące na zachodnim brzegu Odry, we wschodniej części Niemiec w kraju związkowym Brandenburgia. Leży na wysokości od 19 do 135 m n.p.m. i wraz z polskimi Słubicami (które do 1945 roku stanowiły jego prawobrzeżną część) tworzy aglomerację transgraniczną liczącą ok. 80 tys. mieszkańców. Miasto jest siedzibą Europejskiego Uniwersytetu Viadrina.

  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Demografia
 • 3 Dzielnice miasta
 • 4 Zabytki
 • 4.1 Kościoły
 • 4.2 Pomniki
 • 5 Kultura
 • 6 Transport
 • 6.1 Transport kolejowy
 • 6.2 Stacje i przystanki
 • 6.3 Połączenia kolejowe
 • 6.4 Byłe przejścia graniczne
 • 7 Wojsko
 • 8 Współpraca
 • 9 Osoby
 • 9.1 Urodzeni we Frankfurcie nad Odrą
 • 9.2 Związani z miastem
 • 10 Sport
 • 11 Galeria
 • 12 Zobacz też
 • 13 Przypisy
 • 14 Bibliografia
 • 15 Linki zewnętrzne
 • 5 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego (niem. 5. Division (Deutsches Kaiserreich)) - niemiecki związek taktyczny okresu Cesarstwa Niemieckiego, stacjonujący we Frankfurcie nad Odrą. Dywizja istniała w latach 1818-1919 a najsłynniejszymi dowódcami w jej historii byli gen. Wolf Louis Anton Ferdinand von Stülpnagel (1867-1871) oraz gen. Colmar Freiherr von der Goltz (1896-1898).Kolej Dolnośląsko-Marchijska (niem. Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn (NME)) – historyczne połączenie kolejowe Wrocław-Berlin (łączące Dolny Śląsk z terenami historycznej Marchii Brandenburskiej - stąd geneza nazwy omawianej Kolei).

  Historia[]

  Kalendarium:

 • 1249 – utrata ziemi lubuskiej przez Polskę na rzecz Marchii Brandenburskiej
 • 1253 – uzyskanie praw miejskich przez Frankfurt, w tym dzisiejszych Słubic;
 • XIV-XV w. – przynależność miasta do Hanzy;
 • 1373-1415 – miasto wraz z Marchią Brandenburską pod panowaniem Królestwa Czech
 • 1477 lub 1478 – pod Frankfurt dociera najazd piastowskiego księcia głogowskiego Jana II Szalonego
 • 1479 – ślub królewny polskiej Zofii Jagiellonki z księciem Fryderykiem Starszym Hohenzollernem
 • 1506 – powstanie Alma Mater Viadrina, działającego do 1811; tu studiowali m.in. Krzysztof Szlichtyng, Teodor Konstanty Orzechowski, Jan Godfryd Roesner, Jan Władysław Suchodolec, Alojzy Prosper Biernacki, Stanisław Kaczkowski, Atanazy Raczyński, Ulrich von Hutten, Carl Philipp Emanuel Bach, Alexander von Humboldt, Wilhelm von Humboldt, Michael Praetorius, Caspar Stein oraz Heinrich von Kleist
 • 1574 – w drodze na koronację królewską Odrę w mieście przekroczył pierwszy elekcyjny król Polski Henryk Walezy
 • 1631 – zwycięska bitwa Szwedów przeciw siłom Świętego Cesarstwa Rzymskiego
 • 1662 – pierwsze wzmianki o Frankfurcie – stolicy i centrum handlu
 • ok. 1672 – studia we Frankfurcie podejmuje ostatni Piast Jerzy Wilhelm legnicki
 • 1701 – miasto częścią Królestwa Prus
 • 1777 – we Frankfurcie na świat przyszedł pisarz Heinrich von Kleist
 • 1811 – przeniesienie uniwersytetu z Frankfurtu do Wrocławia
 • 1815 – miasto staje się siedzibą rządu nowo utworzonego okręgu administracyjnego Nowa Marchia oraz Naczelnego Sądu Krajowego (Oberlandesgericht)
 • 1826 – miasto wchodzi w skład rejencji rejencji frankfurckiej w prowincji Brandenburgia
 • 1842 – początki uprzemysłowienia – linia kolejowa Berlin – Frankfurt (Oder), przemysł metalowy, oddanie do eksploatacji gazowni
 • 1871 – miasto częścią Cesarstwa Niemieckiego
 • 1898 – pierwsze tramwaje elektryczne we Frankfurcie
 • 1919 – bombardowanie lotnicze Frankfurtu przez polskich powstańców wielkopolskich
 • 1923 – nowe ukierunkowanie po I wojnie światowej; Dyrekcja Kolejowa Wschód (Reichsbahndirektion Osten) przenosi się do Frankfurtu; nowy teren przemysłowy na wschodzie miasta
 • 1933 – przejęcie władzy przez narodowych socjalistów; budowa nowych koszar oraz przemieszczenie wojsk do Frankfurtu
 • 1945 – zniszczenia wojenne; śródmieście zostaje całkowicie zrujnowane (w dobrym stanie zachowała się jedynie zabudowa dzielnic południowych, a spośród zabytków najstarszej części miasta odbudowano tylko nieliczne); po podpisaniu układu poczdamskiego Frankfurt staje się miastem granicznym; dotychczasowa dzielnica Dammvorstadt przeobraża się w sąsiedzkie miasto polskie – Słubice
 • 1946–1950 – Frankfurt jest (do roku 1950) centralnym punktem migracji przegnanej oraz powracającej ludności
 • 1949–1990 – miasto częścią NRD
 • 1952–1990 – Frankfurt staje się miastem okręgowym okręgu Frankfurt nad Odrą
 • 1973 – założono Polsko-Niemiecką Orkiestrę Młodzieżową
 • 1989 – początek przemian ustrojowych w mieście
 • 1990 – po zjednoczeniu Niemiec Frankfurt staje się „nadcentrum”
 • 1991 – otwarcie Europejskiego Uniwersytetu Viadrina
 • 1998 – otwarcie Collegium Polonicum w Słubicach
 • Heinrich von Kleist (ur. 18 października 1777, według niektórych źródeł 10 października, we Frankfurcie nad Odrą, zm. 21 listopada 1811 w Wannsee pod Berlinem) – pisarz, dramaturg, poeta i publicysta niemiecki.Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  12 Pułk Grenadierów im. Księcia Karola Pruskiego (2 Brandenburski) (niem. Grenadier-Regiment Prinz Karl von Preußen (2. Brandenburgisches) Nr. 12) – pułk piechoty niemieckiej, został sformowany 1 lipca 1813 na terenie Brandenburgii.
  Termin zjednoczenie Niemiec (niem. Deutsche Wiedervereinigung) – oznacza przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki.
  Kościół Pokoju we Frankfurcie nad Odrą (niem. Friedenskirche) – kościół ewangelicki we Frankfurcie nad Odrą, kilkaset metrów od dawnego przejścia granicznego z Polską.
  Konferencja poczdamska (17 lipca 1945 – 2 sierpnia 1945 w Poczdamie w pałacu Cecilienhof) – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, tzw. wielkiej trójki.
  Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).
  Witebsk (biał. Віцебск, ros. Витебск) – miasto położone w północno-wschodniej części Białorusi, nad rzeką Dźwiną.
  Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (niem. Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder)) – uniwersytet znajdujący się we Frankfurcie nad Odrą, w kraju związkowym Brandenburgia, we wschodnich Niemczech. Nazwa Viadrina pochodzi z łaciny i oznacza nad Odrą. Kontakty z Polską są priorytetem uczelni, dlatego też w 1998 utworzono Collegium Polonicum w Słubicach jako jednostkę wspólną z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.055 sek.