• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Frank Golczewski

  Przeczytaj także...
  Europa Środkowa – region położony pomiędzy różnie definiowanymi Europą Zachodnią i Europą Wschodnią. Europa Północna, Południowa i Południowo-Wschodnia również wpływają na zakres tego pojęcia, w zależności od ujęcia ich granic. Pojęcie rozumiane jest różnie w zależności od okresu historycznego.Litdok – Europa Środkowo-Wschodnia (z niem. Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas) bibliograficzna baza online, pierwszy wspólny tego rodzaju projekt międzynarodowy z zakresu nauk historycznych realizowany przez Instytut im. Herdera w Marburgu oraz narodowe i regionalne pracownie bibliografii historycznych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Litwy.
  Hamburg (łac. Hammonia; dolnoniem. Hamborg [ˈhaˑmbɔːχ]), właściwie Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (niem. Freie und Hansestadt Hamburg) – miasto w północnych Niemczech na prawach kraju związkowego niedaleko ujścia Łaby do Morza Północnego. Wolne miasto i zarazem związkowy kraj niemiecki (pow. 755 km², ludność 1,74 mln – drugie po Berlinie). Największy port morski kraju (75 mln ton przeładunku), wielki ośrodek przemysłowy (statki, elektrotechnika, przetwórstwo ropy, przemysł spożywczy) i finansowy. W 2011 roku miasto to otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Czystości.

  Frank Golczewski (ur. 8 października 1948 w Katowicach) – niemiecki historyk polskiego pochodzenia, specjalizujący się w zagadnieniach Europy Środkowej i Wschodniej. Profesor emerytowany Uniwersytetu w Hamburgu.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Frank Golczewski urodził się jako syn urzędnika handlowego i farmaceutki. W 1957 wraz z rodzicami wyemigrował do Republiki Federalnej Niemiec. W 1967 roku uzyskał egzamin dojrzałości w Helmholtz-Gymnasium w Hilden. Studiował i doskonalił się w latach 1969-1973 na Uniwersytecie w Kolonii, przedmioty które pozostawały w kręgu jego nauki uniwersyteckiej to: historia, slawistyka, filozofia języka angielskiego i pedagogika.

  Profesor emeritus (z łac., skrót prof. em., l. mn. professores emeriti) – profesor emerytowany, zwykle przed przejściem na emeryturę zajmujący stanowisko profesora zwyczajnego, najczęściej nadal pracujący na swojej macierzystej uczelni jako honorowy profesor pomocniczy, który prowadzi głównie seminaria magisterskie i doktorskie, rzadziej regularne wykłady dla studentów. Profesorów emerytów zatrudniają również prywatne szkoły wyższe.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Otrzymał tytuł doktora w 1973 roku z pracę dotyczącą wizerunku Niemiec w Polskie w 1918-1939.

  Golczewski był pracownikiem naukowym w Federalnym Centrum Ostkolleg oraz asystentem w Wyższej Szkole Edukacji Nadrenii.

  W 1979 roku uzyskał habilitację na podstawie pracy dotyczącej polsko-żydowskich stosunków od 1881 do 1922 roku. Objął profesurę na Uniwersytecie w Osnabrück, a od 1983 wykładał jako profesor historii nowożytnej, ze szczególnym naciskiem na historię Europy XIX/XX wieku na Uniwersytecie Federalnym Sił Zbrojnych Hamburgu.

  Europa Wschodnia to region znajdujący się na wschód od Europy Środkowej, graniczący z Azją. Region ten jest różnie definiowany.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Od 1994 Golczewski jest profesorem Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie w Hamburgu, obecnie jako profesor emerytowany.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Wybrane prace[ | edytuj kod]

 • Deutsche und Ukrainer, 1918–1939. Schöningh, Paderborn 2010 ​ISBN 978-3-506-76373-0​. (Rezension) (pol. Niemcy i Ukraińcy, 1918-1939)
 • Kölner Universitätslehrer und der Nationalsozialismus. Personengeschichtliche Ansätze. Böhlau, Köln 1988, ​ISBN 3-412-03887-3
 • zusammen mit Willibald Reschka: Gegenwartsgesellschaften: Polen. Teubner, Stuttgart 1982, ​ISBN 3-519-00040-7​ (pol. Współczesne społeczeństwa: Polska.)
 • Polnisch-jüdische Beziehungen 1881–1922. Eine Studie zur Geschichte des Antisemitismus in Osteuropa. Steiner, Wiesbaden 1981, ​ISBN 3-515-03361-0​. (pol. Stosunki polsko-żydowskie. Studia z historii antysemityzmu w Europie Wschodniej)
 • Das Deutschlandbild der Polen 1918–1939. Eine Untersuchung der Historiographie und der Publizistik. Droste, Düsseldorf 1974, ​ISBN 3-7700-0402-7​. (pol. Wizerunek Niemiec w Polsce, 1918-1939. Badanie historiografii i publicystyki)
 • Geschichte der Ukraine. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1993. ​ISBN 3-525-36232-3​ (pol. Historia Ukrainy)
 • Russischer Nationalismus. Die russische Idee im 19. und 20. Jahrhundert. Darstellung und Texte. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1998, ​ISBN 3-525-01371-X​ (pol. Rosyjski nacjonalizm. Rosyjska idea XIX i XX wieku)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Frank Golczewski na Uniwersytecie w Hamburgu
 • Prace naukowe Golczewskiego w bazie Litdok
 • Uniwersytet w Hamburgu (niem. Universität Hamburg) – niemiecka, publiczna szkoła wyższa z siedzibą w Hamburgu, która została otwarta 1 kwietnia 1919 roku, m.in. przez Wilhelma Sterna. Podobnie jak Uniwersytet w Kolonii i we Frankfurcie nad Menem założono go w miejsce utraconego na rzecz Francji Uniwersytetu w Strasburgu.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  8 października jest 281. (w latach przestępnych 282.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 84 dni.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Uniwersytet Koloński (Universität zu Köln) jest jedną z najstarszych wyższych uczelni w Europie jak i, kształcąc rocznie ponad 44 000 studentów, zalicza się do największych istniejących w Niemczech. Uniwersytet jest członkiem Deutsche Forschungsgemeinschaft – fundacji wspierającej czołowe niemieckie placówki naukowe – oraz członkiem-założycielem Stowarzyszenia Europejskich Szkół Zarządzania.
  Osnabrück (dolnosaks. Ossenbrügge) – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia położone w północno-zachodniej części kraju, siedziba powiatu Osnabrück, do którego jednak nie należy.
  Hilden – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf, w powiecie Mettmann. W 2010 liczyło 55 441 mieszkańców. Miasto leży ok. 10 km na zachód od Solingen i ok. 15 km na wschód Düsseldorfu.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.