Franczyza (media)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Franczyza – w terminologii związanej z przemysłem rozrywkowym jest to zbiór dzieł kultury masowej, powiązanych ze sobą charakterystycznymi, zwykle objętymi prawami autorskimi, elementami świata przedstawionego (na przykład postacie lub uniwersum). Celem tworzenia franczyz jest próba dotarcia twórcy lub przedsiębiorstwa do jak największej liczby odbiorców, pozyskiwanie nowych fanów i osiągnięcie dodatkowego zysku dzięki dotychczasowym fanom.

Towar – produkt pracy ludzkiej, który jest przeznaczony do sprzedaży. Pojęcie to obejmuje dobra konsumpcyjne i produkcyjne oraz usługi.Kultura popularna (popkultura, kultura masowa) – charakterystyczny typ kultury powszechnie dostępny i praktykowany (faworyzowany, lubiany) przez "masy", "lud", czyli liczne i szerokie rzesze ludzi, przy tym zasadniczo jest to pojęcie zawężone do obszaru kultury symbolicznej, szczególnie tej związanej z działalnością intelektualną, artystyczną (estetyczną), zabawowo-rozrywkową (ludyczno-rekreacyjną). Kultura popularna oznacza więc zasadniczo tyle co egalitarnie zorientowana sztuka.

Koncept franczyzy w przemyśle rozrywkowym wywodzi się od franczyzy w rozumieniu marketingowym, czyli od systemu sprzedaży towarów, usług lub technologii, opartego na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami.

Termin franczyza w przemyśle rozrywkowym wywodzi się od angielskiego terminu media franchising (z ang. franczyza medialna). Z czasem zaczęła być używana także w języku polskim przez media związane z kulturą.

Marketing – handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzebom klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać, a nawet kreować i zaspokajać je. Pojęcie marketingu zdefiniowano po raz pierwszy w 1941 roku i opisano je jako „prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika”.Show business lub show-business – produkcja programów rozrywkowych lub osoby i przedsiębiorstwa zajmujące się taką działalnością.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Darya Lisenko, Media franchise as a trend in publishing: terms and definitions, Rosja: Institute of Media Technologies, Higher School of Printing and Media Technologies, Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, 2017 [dostęp 2019-06-29] (ang.).
  2. Adam Lutek, Gry mobilne i sposób, w jaki z nich korzystamy, może się zmienić za rok, Android.com.pl, 20 czerwca 2019 [dostęp 2019-06-29], Cytat: Wydawcy tytułów AAA dobrze radzą sobie z portowaniem swoich franczyz na urządzenia mobilne, ale początek 5G i gier w chmurze może podnieść poziom satysfakcji z gier mobilnych. (pol.).
  3. Marta Górna, Wyborcza.pl, Gazeta Wyborcza, 29 czerwca 2019 [dostęp 2019-06-29], Cytat: Serial powstał rok później i uratował honor franczyzy [Nieśmiertelny]. (pol.).
  4. Michalina Reda, Enola Holmes – Henry Cavill jako Sherlock! Aktor dołącza do obsady, naEKRANIE.pl, 28 czerwca 2019 [dostęp 2019-06-29], Cytat: Film ma być początkiem nowej franczyzy. (pol.).
  5. Joanna Kułakowska, Agenci bez przekonania – recenzja filmu Men in Black: International, gram.pl, 25 czerwca 2019 [dostęp 2019-06-29], Cytat: Popularna franczyza to łakomy kąsek do eksploatacji i tym głównie jest najnowsza odsłona MiB – drenażem marki, średnim produktem jadącym na sentymencie. (ang.).
Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©) – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.Świat przedstawiony – jeden ze składników dzieła literackiego, reprezentuje ogół świata przedstawionego w utworze (czas akcji, miejsce akcji, bohaterów, zdarzenia, procesy życiowe, świat fizyczny itd.).
Warto wiedzieć że... beta

Fan – osoba podziwiająca człowieka, grupę ludzi, dzieło sztuki, bądź ideę. Jest to skrót od słowa fanatyk, jednak jest mniej pejoratywny, a nawet ma pozytywny wydźwięk. Fani określonego zjawiska często organizują się, tworząc tzw. fankluby, lub organizują imprezy z tym związane.
Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
Franczyza (ang. franchise) – system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Franczyza zakłada też przepływ know-how od franczyzodawcy do franczyzobiorcy przez cały czas obowiązywania umowy franczyzowej. Istotą jest udzielenie praw (i przyjęcie obowiązków) poprzez zawarcie umowy franczyzy.
Gazeta Wyborcza” (oficjalny skrót GW) – wysokonakładowy, ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny wydawany w Warszawie od 8 maja 1989 przez koncern mediowy Agora S.A.. „Gazeta Wyborcza” powstała na podstawie uzgodnień Okrągłego Stołu, początkowo jako organ prasowy NSZZ „Solidarność”, a po zerwaniu współpracy ze związkiem – jako niezależna gazeta. Redaktorem naczelnym pisma jest Adam Michnik.
Usługa – działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby (lub potrzeb) klienta i realizowane z udziałem klienta, często - w celach komercyjnych. Klientem może być osoba fizyczna, organizacja i każdy inny podmiot. Usługa w sensie gospodarczym jest użytecznym procesem niematerialnym, który wytwarza praca ludzka w procesie produkcji poprzez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu.
Środki masowego przekazu (mass media, publikatory) – środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino. Środki masowego przekazu to element kultury masowej.

Reklama