• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Franciszkanie Niepokalanej

  Przeczytaj także...
  Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (łac. Ordo Fratrum Minorum Conventualium, siglum: OFMConv, pot. franciszkanie, franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni) – katolicka wspólnota zakonna z grupy zakonów żebrzących. Założona w 1209 przez św. Franciszka z Asyżu. Liczy ponad 4 tys. braci, z których 1/4 stanowią Polacy. Do wspólnoty należą na równych prawach zarówno kapłani, jak i bracia laicy. Kościół zalicza Braci Mniejszych Konwentualnych do instytutów kleryckich.Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (łac. Congregatio pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae) jest jedną z dziewięciu kongregacji działających przy Stolicy Apostolskiej. Zadaniem kongregacji jest sprawowanie opieki nad wszelkimi sprawami dotyczącymi zgromadzeń zakonnych, instytutów życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia apostolskiego.
  Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, kapucyni – katolicka wspólnota zakonna z grupy zakonów żebrzących, wyodrębniona ze wspólnoty zakonnej stworzonej przez św. Franciszka z Asyżu w 1209 roku. Zakon ów, oddzielił się od dwóch pozostałych zakonów w 1528 roku, 11 lat po podziale franciszkanów na Braci Mniejszych i Braci Mniejszych Konwentualnych.

  Franciszkanie Niepokalanej (łac. Congregatio Fratrum Franciscanorum Immaculatae, siglum FFI) – katolicki instytut zakonny na prawie papieskim powstały w 1970 r. jako zreformowana gałąź franciszkanów konwentualnych.

  Historia[ | edytuj kod]

  Założycielami zgromadzenia jest dwóch włoskich franciszkanów: Stefano Maria Manelli i Gabriele Maria Pellettieri, główną zaś inspiracją - dekret II soboru watykańskiego Perfectae Caritatis, traktujący o odnowie życia zakonnego. Dokument ten wzywał członków instytutów życia konsekrowanego do powrotu do źródeł danego instytutu i odnowienia charyzmatu założyciela. Drugim ważnym elementem dekretu jest wezwanie do aggiornamento - odnalezienia się we współczesnych czasach. Ojcowie założyciele od 1965 r. poświęcili się rozeznawaniu, modlitwie i studiach nad charyzmatem franciszkańskim. Szczególną uwagę zwrócili wówczas na św. Maksymiliana Marię Kolbe. W 1970 r. generał zakonu udzielił zgody na odnowiony sposób życia franciszkańskiego w klasztorze w Frigento. Wspólnota szybko rozrastała się. W 1990 r. franciszkanie Niepokalanej otrzymali zatwierdzenie na prawie biskupim, a w 1998 r. na prawie papieskim.

  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  W 1982 r. powstała gałąź żeńska, również potwierdzona w 1998 r. przez papieża Jana Pawła II. Analogicznie istnieją również tercjarze Niepokalanej.

  Zwyczaje[ | edytuj kod]

  Członkowie tych dwóch zgromadzeń składają czwarty ślub - maryjny - obok czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Zobowiązuje on braci i siostry do życia na wzór Maryi. Podobne zobowiązanie składali franciszkanie konwentualni związani z św. Maksymilianem, lecz tylko jako ślub prywatny.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.

  Bracia noszą habit i kaptur tego samego kroju, co franciszkanie konwentualni, w kolorze szaro-niebieskim. Zamiast tradycyjnego franciszkańskiego pozdrowienia Pokój i dobro, używa się: Ave Maria.

  Aktualna sytuacja[ | edytuj kod]

  Obecnie wspólnota franciszkanów Niepokalanej liczy sobie 305 braci oraz 120 postulantów. Siedziba władz znajduje się w Frigento, we Włoszech. Jedna z placówek (zakon żeński) funkcjonuje w Warszawie.

  Interwencja papieska[ | edytuj kod]

  Szybki rozwój wspólnoty oraz używanie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego wzbudziły uwagę Stolicy Świętej. Papież Franciszek zalecił w 2013 zbadanie sprawy Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego. Na komisarza apostolskiego został mianowany Fidenzio Volpi OFMCap. 11 lipca 2013 Papież Franciszek zabronił celebrowania mszy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Nowym przełożonym został modernista, ojciec Alfonso Bruno. Założyciela zgromadzenia i dotychczasowego przełożonego, o. Stefano Manellego odizolowano od zakonników. Zamknięto rzymskie seminarium duchowne należące do Franciszkanów Niepokalanej. Przez rok zakazano wyświęcania w zgromadzeniu diakonów i prezbiterów.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Sobór watykański II – ostatni, jak dotąd, sobór w Kościele katolickim, otwarty 11 października 1962 przez papieża Jana XXIII, zakończony 8 grudnia 1965 przez papieża Pawła VI.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
  Warto wiedzieć że... beta

  Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego (łac. Forma extraordinaria, pot. msza trydencka) – w Kościele katolickim porządek celebrowania mszy obrządku łacińskiego, promulgowany w 1570 przez Piusa V po Soborze Trydenckim konstytucją apostolską Quo primum. Obecnie podstawą celebracji mszy w tej formie jest Mszał Rzymski w wydaniu Jana XXIII z 1962.
  Perfectae Caritatis (z łac. doskonała miłość) – dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego soboru watykańskiego II, podpisany przez papieża Pawła VI 28 października 1965 roku. Jego treść odnosi się do życia konsekrowanego. Jeden z krótszych dokumentów soboru (25 punktów) oznaczany siglem DZ został zatwierdzony przy aprobacie biskupów 2321 głosami przy 4 przeciwnych.
  Maksymilian Maria Kolbe, właśc. Rajmund Kolbe (ur. 8 stycznia 1894 w Zduńskiej Woli, zm. 14 sierpnia 1941 w KL Auschwitz) – polski franciszkanin konwentualny, prezbiter, męczennik i święty Kościoła katolickiego.
  Kościół łaciński, Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół rzymskokatolicki, Kościół zachodni – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę. Głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież. Z danych opublikowanych w Annuario Pontificio z 2010 roku wynika, że do Kościoła łacińskiego należy ok. 1 mld 130 mln ludzi czyli ok. 98,5% katolików.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.