• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Franciszek Wielopolski - zm. 1732

  Przeczytaj także...
  Stefan Bidziński herbu Janina (ur. ok. 1630, zm. w 1704) – polski wojskowy, pułkownik, wojewoda sandomierski, starosta chęciński i skalski.Hrabia – tytuł szlachecki, w Polsce od wyrazu grabia i graf, wyraz pochodzenia czeskiego i niemieckiego, w czasach wczesnośredniowiecznych comes, jednakże średniowieczni comites byli wyższymi urzędnikami, kasztelanami oraz wojewodami.
  Województwo krakowskie (łac. Palatinatus Cracoviensis) – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca od XIV wieku do 1795 r., część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 17 650 km² posiadając 8 powiatów. Siedzibą wojewody był Kraków, a sejmiki ziemskie odbywały się w Nowym Korczynie.

  Franciszek Wielopolski (ur. ok. 1665 roku, zm. 8 kwietnia 1732 roku) – wojewoda krakowski w latach 1728-1732, wojewoda sieradzki w latach 1720-1728, wielkorządca krakowski z nadania Stanisława Leszczyńskiego od 1 lipca 1702 roku do 30 czerwca 1705 roku, starosta krakowski w latach 1688-1732, starosta żarnowiecki w 1699 roku, starosta przemykowski w 1700 roku, starosta lanckoroński w latach 1703-1710, starosta bocheński w 1704 roku, margrabia pińczowski w 1704 roku, VIII ordynat Ordynacji Myszkowskich, hrabia, założyciel Węgierskiej Górki.

  Jan Wielopolski herbu Starykoń (zm. w 1774 roku) – wojewoda sandomierski w latach 1750-1764, cześnik koronny w latach 1742-1750, starosta lanckoroński.August II Mocny, niem. August II der Starke (ur. 12 maja 1670 w Dreźnie (według kalendarza juliańskiego), zm. 1 lutego 1733 w Warszawie) – król Polski w latach 1697-1706 i 1709-1733, elektor Saksonii 1694-1733 jako Fryderyk August I (Friedrich August I.). Pierwszy władca Polski z dynastii saskiej Wettynów. Jego przydomek jest zazwyczaj wiązany z jego nieprzeciętną siłą.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Syn Jana Wielopolskiego i Konstancji Krystyny Komorowskiej, prawnuczki Zygmunta Myszkowskiego założyciela Ordynacji Myszkowskich. Żonaty dwukrotnie. Pierwsza żona, Teresa Magdalena Tarło córka kanclerza wielkiego koronnego Karola Tarły, urodziła mu 2 synów: Karola i Jana. Druga żona, Anna Lubomirska (zm. 1736), córka hetmana wielkiego koronnego Hieronima Lubomirskiego z którą ożenił się w 1711, urodziła mu syna Hieronima.

  Karol Wielopolski na Żywcu i Pieskowej Skale margrabia Gonzaga Myszkowski herbu Starykoń (zm. 20 grudnia 1773 roku) – chorąży wielki koronny w latach 1753-1773, koniuszy koronny w latach 1731-1754, kuchmistrz koronny w latach 1728-1731, starosta krakowski w latach 1732-1768, rotmistrz pancerny, IX ordynat Pińczowski, hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  W 1697 roku był elektorem Augusta II Mocnego z województwa krakowskiego, a także członkiem konfederacji sandomierskiej 1704 roku.

  W 1708 roku król Stanisław Leszczyński wysłał go do Wiednia, by wybadał nastawienie dworu wiedeńskiego, względem jego panowania w Polsce. Był posłem województwa krakowskiego na sejm 1724 roku. Był posłem na sejm 1729 roku z województwa krakowskiego. Poseł województwa krakowskiego na sejm 1730 roku.

  Karol Tarło herbu Topór (1639 - 4 września 1703) – kanclerz wielki koronny od 1702, podkanclerzy koronny od 1689, wojewoda lubelski w latach 1685–1689, starosta stężycki, marszałek kapturowy sandomierski w 1674 roku. Stanisław Bogusław Leszczyński herbu Wieniawa (ur. 20 października 1677 we Lwowie, zm. 23 lutego 1766 w Lunéville) – król Polski w latach 1705–1709 i 1733–1736 jako Stanisław I Leszczyński , książę Lotaryngii i Baru w latach 1738–1766, wolnomularz.

  Hrabia na Żywcu i Pieskowej Skale, właściciel zamku de Lankoruna Alias de Brzese, margrabia i VIII ordynat. Był także starostą bocheńskim, żarnowieckim (od 1704 r., z nadania królewskiego po Stefanie Bidzińskim), lanckrońskim (od 1704 r., po zakupie od Józefa Władysława Myszkowskiego, ostatniego ordynata pińczowskiego z rodu Myszkowskich, za kwotę 200 080 zł) i lipińskim.

  Józef Władysław Myszkowski (ur. ok.1660 w Pińczowie, zm. w 1727 w Szańcu) – kasztelan sandomierski, VII ordynat Ordynacji Myszkowskich, fundator klasztoru kamedułów w Szańcu. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Franciszek Leśniak, Wielkorządcy krakowscy XVI-XVIII wieku, Kraków 1996, s. 274.
  2. Robert Zwierzyniecki, Ordynacja Myszkowskich czyli kto miał Chroberz Książ i Szaniec. Kraków 2017, s.46.
  3. Robert Zwierzyniecki, Ordynacja Myszkowskich czyli kto miał Chroberz Książ i Szaniec. Kraków 2017, s.43.
  4. Suffragia województw i ziem koronnych i W.X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 5.
  5. Actum In Castro Sandomiriensi Sabbatho Ante Festvm Sanctorum Viti et Modesti martyrum proximo, Anno Domini millesimo sptingentesimo quarto, [b.n.s.].
  6. Wiktor Bagniewski, Diariusz sejmu walnego sześcioniedzielnego warszawskiego anni 1724, rkps Ossolineum 291/III, k. 4.
  7. Teka Gabriela Junoszy Podoskiego, t. III, Poznań 1856, s. 302.
  8. Teka Gabriela Junoszy Podoskiego, t. IV, Poznań 1856, s. 11.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Robert Zwierzyniecki: Ordynacja Myszkowskich czyli kto miał Chroberz, Książ i Szaniec. Kraków: Ridero, 2017, s. tak. ISBN 978-83-8104-906-1.
 • Żywiec (niem. Saybusch, czes. Živec) – miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, położone w Kotlinie Żywieckiej, u zbiegu rzek Soły i Koszarawy nad Jeziorem Żywieckim, na wysokości 345–350 m n.p.m. Mimo przynależności administracyjnej do województwa śląskiego, miasto leży na terytorium Małopolski.Zygmunt Gonzaga Myszkowski margrabia na Mirowie herbu Jastrzębiec udostojniony (ur. ok. 1562 roku, zm. w 1615 roku w Bassano koło Trydentu), marszałek wielki koronny, pierwszy ordynat pińczowski. Był synem Zygmunta z Przecisowa i Beaty Przerembskiej, bratem Jana, kasztelana żarnowskiego i Piotra, wojewody rawskiego, bratanek Piotra, biskupa krakowskiego,
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Konfederacja sandomierska zawarta 20 maja 1704 roku była odpowiedzią na zawiązaną w lutym tego roku w Warszawie konfederację warszawską (zainicjowaną w porozumieniu z Karolem XII, który zdetronizował Augusta II i pod naciskiem Szwedów przeprowadził wybory nowego władcy, którym został Stanisław Leszczyński).
  Hieronim Wielopolski herbu Starykoń (ur. 1712 – zm. 1779) – hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, koniuszy koronny 1754-1774, generał lejtnant od 1752, generał major i szef Regimentu Gwardii Konnej Koronnej od 1745, cześnik koronny 1750-1754, starosta generalny krakowski w latach 1768-1779, starosta przemykowski, żarnowiecki. Był członkiem konfederacji Czartoryskich w 1764 roku, posłem na sejm konwokacyjny (1764) z województwa krakowskiego.
  Hieronim Augustyn Lubomirski herbu Drużyna (ur. 20 stycznia 1647, zm. 20 kwietnia 1706) – hetman wielki koronny, hetman polny koronny, kasztelan krakowski od 1702, wcześniej krótko wojewoda krakowski, podskarbi wielki koronny od 1692, marszałek nadworny koronny od 1683, chorąży wielki koronny od 1676, kawaler maltański.
  Węgierska Górka – wieś gminna w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Węgierska Górka. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bielskiego.
  Zamek Pieskowa Skała – zamek na terenie wsi Sułoszowa, w granicach jednego z trzech jej sołectw, położony w Dolinie Prądnika nieopodal Krakowa, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
  Jan Wielopolski herbu Starykoń (ur. 1630, zm. 15 lutego 1688) – kanclerz wielki koronny, podkanclerzy koronny, poseł na Sejm.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.