• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Franciszek Trzecieski  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Wincenty Ignacy Bobrowski (ur. 30 stycznia 1832 w Porębie Wielkiej, zm. 17 marca 1899 w Wadowicach), polski komediopisarz, bankowiec i mecenas sztuki.Zbigniew Roman Fras (ur. 11 lipca 1952 w Przemkowie; zm. 11 września 1998 we Wrocławiu) – polski historyk, badacz polskiej myśli politycznej w XIX wieku oraz historii Galicji i Śląska.

  Franciszek Kornel,Cyprian Trzecieski herbu Strzemię (ur. 24 sierpnia 1807 w Polance, zm. 15 grudnia 1875 w Bogoniowicach) – powstaniec listopadowy, oficer, ziemianin, poseł na Sejm Ustawodawczy 1848 oraz na Sejm Krajowy Galicji, działacz społeczny, gospodarczy i polityczny.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Ukończył gimnazjum we Lwowie, oraz wydział prawa na Uniwersytecie Wiedeńskim. Zamożny ziemianin, W latach 1848–1855 posiadał Gorajowice (dominium złożone z wsi: Brzyszczki, Glinik Niemiecki, Gorajowice, Hankówka i Kaczorowy) oraz dobra Ulaszowy i Kowalowy pod Jasłem,w pow. grybowskim. Był współwłaścicielem wraz z bratem Tytusem Ujścia Ruskiego (dominium złożonego ze wsi: Kwiatoń, Przysłup,Smerekowiec i Uście Ruskie. Od 1833 zarządzał w imieniu żony Bogoniowicami (dominium złożone z miasta Ciężkowice oraz wsi:Bogoniowice, Kipszna, Ostrusza i Tursko).

  Józef Buszko (ur. 2 września 1925 w Dębicy, zm. 22 października 2003 w Krakowie) — polski historyk, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (w latach 1978-1981 dyrektor Instytutu Historii).Marceli Feliks Drohojowski (ur. w 1817 - zm. w 1909) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji I kadencji (1861-1865), właściciel dóbr Czorsztyn w powiecie Krościenko.

  Uczestnik powstania listopadowego. W roku 1831 odbył kampanię w Powstaniu listopadowym w korpusie gen. Girolamo Ramorino, odbierając z jego rąk Złoty Krzyż Orderu Virtuti Militari po bitwie pod Drobinką, Propagował zniesienie pańszczyzny oraz podniesienie poziomu oświaty wśród najuboższych. Uczestniczył w powstaniu galicyjskim 1846. Aktywny politycznie w okresie Wiosny Ludów. Był członkiem Rady Narodowej Lwowskiej (1848). Poseł do Sejmu Konstytucyjnego w Wiedniu i Kromieryżu (17 lipca 1848 – 7 marca 1849), wybrany w galicyjskim okręgu wyborczym Rozwadów. W parlamencie należał do „Stowarzyszenia” skupiającego demokratycznych posłów polskich.  

  Sejm Krajowy – istniejący w Galicji w latach 1861–1918 organ przedstawicielski, kompetentny w niektórych sprawach wewnętrznych Galicji (gospodarka, oświata i kultura).Polanka – dzielnica Krosna, zajmująca południowo-zachodnią część terenów miasta. Do 1968 r. osobna wieś. Na północnym zachodzie graniczy z Turaszówką na zachodzie z Dobieszynem, na południu ze Świerzową.

  Brał udział w powstaniu styczniowym w organizacji krakowskiej. Za tę działalność został aresztowany i więziony. Był inicjatorem w 1842, po wieloletnich staraniach w 1860 współzałożycielem a następnie do 1875 kuratorem Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie. Od 1845 członek Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego we Lwowie. W 1866 zainicjował Bibliotekę Narodową, ponadto stworzył Wydawnictwo „Dzieła Tanie i Pożyteczne”. W 1868 założył Towarzystwo Przyjaciół Oświaty. Członek Rady Powiatu w Grybowie (1867-1875).

  Sejm Ustawodawczy (Reichstag) - jednoizbowy parlament istniejący w latach 1848-1849 w Cesarstwie Austrii, powołany podczas Wiosny Ludów.Sodalicja Mariańska (Kongregacja Mariańska, łac. Congregatio Mariana) – katolickie stowarzyszenie świeckich, którego celem było łączenie życia chrześcijańskiego ze studiami. Sodalicja powstała w środowisku studentów Rzymu. Jej inicjatorem był Jan Leunis SJ.

  Był wybierany z I kurii w obwodzie sądeckim posłem na Sejm Krajowy Galicji I kadencji (trwająca 1861-1867, obrany 21 grudnia 1865 w miejsce Marceliego Drohojowskiego), II kadencji (trwająca 1867-1868), III kadencji (trwająca 1870-1876, zmarł w 1875).

  Pochowany na cmentarzu parafialnym w Ciężkowicach.

  Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831 – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).Rada Narodowa Lwowska lub Centralna Rada Narodowa – polska organizacja demokratyczna, mająca cechy parlamentu galicyjskiego, utworzona we Lwowie w okresie Wiosny Ludów, w kwietniu 1848, z inicjatywy członków Komitetu Narodowego. Dążyła do skoordynowania działalności wszelkich rad w Galicji w celu przejęcia władzy.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi: Honor i Ojczyzna
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  I kadencja Sejmu Krajowego Galicji - pierwsza kadencja Sejmu Krajowego Galicji, odbywająca się w latach 1861-1867 we Lwowie.
  Tytus Trzecieski, herbu Strzemię (ur. 1 stycznia 1811 w Bażanówce, zm. 24 grudnia 1878 w Polance, ob. Krosno) – polski szlachcic, filozof, rolnik, górnik z wykształcenia, właściciel kopalń rud, ropy naftowej i majątku ziemskiego, dziedzic Miejsca Piastowego, Polanki i Bóbrki, współorganizator ruchów niepodległościowych.
  Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie (GTG) – polskie stowarzyszenie gospodarcze, założone przez polskich ziemian w 1845 we Lwowie, działające na terenie Galicji Wschodniej.
  III kadencja Sejmu Krajowego Galicji – trzecia kadencja Sejmu Krajowego Galicji, odbywająca się w latach 1870-1876 we Lwowie.
  Bogoniowice Ciężkowice – stacja kolejowa położona na pograniczu Bogoniowic i Ciężkowic, w województwie małopolskim, w Polsce. Kasa biletowa została zamknięta w kwietniu 2010. Na stacji zatrzymują się pociągi spółki Przewozy Regionalne kursujące w relacjach Kraków/Tarnów – Nowy Sącz – Krynica.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.