• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Franciszek Staff  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Gmach im. prof. Franciszka Staffa

  Franciszek Hieronim Staff (ur. 5 sierpnia 1885 we Lwowie, zm. 2 sierpnia 1966 w Warszawie) – polski ichtiolog, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW).

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Syn lwowskiego cukiernika Františka Staffa, brat Leopolda Staffa i Ludwika Marii Staffa. Studiował na Wydziale Filozoficzno-Przyrodniczym Uniwersytetu Lwowskiego, a następnie wyjechał do Wiednia, gdzie kontynuował naukę na tamtejszym uniwersytecie, w międzyczasie przebywał w stacji zoologicznej w Trieście. W 1909 uzyskał tytuł doktora nauk filozoficznych w zakresie zoologii i przeniósł się na rok do Monachium, gdzie uzupełniał wiedzę w dziedzinie rybactwa w kierowanej przez prof. Eduarda Hoffera stacji biologicznej. Od 1910 przez rok studiował u prof. Paulusa Schiemenza w Instytucie Rybactwa Słodkowodnego w Friedrichshagen, a następnie osiadł w Krakowie, gdzie otrzymał etat wykładowcy biologii i hodowli ryb na Uniwersytecie Jagiellońskim. Otrzymał również funkcję kierownika Krajowego Towarzystwa Rybackiego, zorganizował rybacką stację doświadczalną w Rudzie Malenieckiej. W 1915 został wysiedlony do Saratowa, gdzie był organizatorem polskiego szkolnictwa i organizacji polonijnych. W 1918 udało mu się wyjechać do Warszawy, gdzie powierzono mu stworzenie Wydziału Rybackiego w Centralnym Towarzystwie Rybackim. Na powstającej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego otrzymał wówczas etat docenta, a także zorganizował Zakład Ichtiologii. Od 1920 był tam profesorem, w 1923 reaktywował działalność stacji rybackiej w Rudzie Malenieckiej, która stała się ekspozyturą Zakładu Ichtiobiologii SGGW. W latach 1920-1930 był dziekanem Wydziału Rolnego, od 1928 był konsultantem Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do spraw rybactwa, zasiadał w zespole opracowującym ustawę o rybołówstwie. W 1932 otrzymał etat docenta na Politechnice Warszawskiej. Od listopada 1940 prowadził „Prywatną Szkołę Rybacką II stopnia dr Franciszka Staffa”, w której poza oficjalnie prowadzonym profilem dwuletniego liceum prowadzono tajne nauczanie zgodnie z programem SGGW oraz konspiracyjną szkołę dla podchorążych saperów. Po upadku powstania warszawskiego zamieszkał w Krakowie, ale po zakończeniu działań wojennych w styczniu 1945 powrócił do Warszawy. Od 1945 do 1947 pełnił funkcję rektora SGGW, funkcję kierownika Katedry Ichtiologii i Rybactwa pełnił do przejścia w stan spoczynku w 1960.

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Jego żoną była Jadwiga z Ossoria-Bukowskich (zm. 1946), z którą miał synów.

  Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (kwatera 346-1-8/9).

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie (ART) – jedna z trzech placówek, na bazie których powstał 1 września 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
  Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.
  Ichtiologia (z greckiego: ἰχθύς, ikhthus, "ryba"; i λόγος, logos, "nauka") – dział zoologii zajmujący się rybami, ich systematyką, biologią, morfologią, embriologią, fizjologią, ekologią, rozsiedleniem geograficznym i paleontologią.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w skrócie SGGW – warszawski uniwersytet przyrodniczy, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Jej początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie: Bielany, dzielnica Warszawy).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.727 sek.