• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Franciszek Pukacki  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Komitet Obrony Robotników – polska organizacja opozycyjna działająca od września 1976 do września 1977, sprzeciwiająca się polityce władz PRL, niosąca pomoc osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976, przede wszystkim w Radomiu i Ursusie. Po częściowym spełnieniu jej postulatów przez władze PRL przekształciła się w Komitet Samoobrony Społecznej KOR.Okręg Wołyń AK (kryptonim "Konopie") terytorialnie pokrywał obszar dawnego województwa wołyńskiego. Kryptonom "Haneczka", "Proso"
  .mw-parser-output table.zolnierz-lotnictwo td.naglowek{color:black!important;background:#95a7b9!important}.mw-parser-output table.zolnierz-marynarka td.naglowek{color:white!important;background:#6082B6!important}.mw-parser-output table.zolnierz-lądowe td.naglowek{color:white!important;background:#556B2F!important}.mw-parser-output table.zolnierz-paramilitarny td.naglowek{color:black!important;background:#b6b3c7!important}

  Franciszek Konstanty Pukacki, pseudonimy: Gzyms, Jan Konstanty Kobudziński, Marek Korajski (ur. 29 stycznia 1916 w Wyskoci, zm. 4 listopada 1980) – oficer Armii Krajowej, cichociemny, tajny współpracownik SB.

  Związek Młodych Narodowców (od 19 grudnia 1937 Ruch Narodowo-Państwowy) – organizacja powstała w 1932. Jej celem głównym było doprowadzenie do syntezy między narodowcami a piłsudczykami, tj. utworzenie nowoczesnego obozu nacjonalistycznego w Polsce. Takim dążeniom, w sytuacji współpracy zetemenowców z sanacją musiała towarzyszyć krytyka posunięć politycznych endecji, przy jednoczesnym przenoszeniu wielu idei z jej terenu na teren sanacji. Celem dążeń ZMN/RNP było zajęcie przez Polskę mocarstwowej pozycji. Warunkiem osiągnięcia tego celu było szersze oparcie państwa polskiego o Bałtyk, a w dalszej konsekwencji – rozszerzenie granic w kierunku zachodnim. Był to najbardziej oryginalny postulat wnoszony przez ZMN do obozu sanacji. Pozostałe to: antypluralistyczna koncepcja ustroju, postulat polonizacji Kresów Wschodnich, ofensywna postawa wobec Niemiec oraz uznanie doniosłości religii katolickiej w życiu społeczeństwa. Organizacja weszła w skład Obozu Zjednoczenia Narodowego.Beresteczko (ukr. Берестечко) – miasto nad Styrem, na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie horochowskim, do 1945 w Polsce, w województwie wołyńskim, w powiecie horochowskim, siedziba gminy Beresteczko.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Franciszek Pukacki był synem Teofila Pukackiego i Joanny z Cwojdzińskich, brat Mariana, Józefa Kazimierza i Jadwigi Marii. Został ochrzczony w kościele w Wyskoci 2 lutego 1916 przez ks. prob. Leona Kutznera; chrzestnymi byli – Kazimierz Cwojdziński z Turwi i Matylda Cwojdzińska z Wyskoci. Szkołę powszechną ukończył w Wyskoci, gdzie jej kierownikiem był nauczyciel Zygmunt Sibilski. Później, jego ojciec, Teofil Pukacki został urzędnikiem Ubezpieczalni Krajowej w Krotoszynie. Tam Franciszek od 1927 uczył się w Gimnazjum Klasycznym im. Hugo Kołłątaja. W 1934 uzyskał świadectwo dojrzałości. Następnie w 1937 wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie pod Ostrowią Mazowiecką, którą ukończył w 1939 (XVI wojenna promocja). Dnia 24 września został mianowany podporucznikiem piechoty służby stałej ze starszeństwem z dniem 1 września 1939.

  Lechia – Polska Korporacja Akademicka powstała w dniu 15 czerwca 1920 r. w Poznaniu. Założyciele przyjęli dewizę „Honor i Ojczyzna” oraz barwy, w pierwszym okresie niebiesko-biało-jasnozielone, a od 1921, na prośbę Korporacji Arkonia, barwę seledynową zastępuje barwa pomarańczowa. Lechia była jedną z korporacji założycielskich Związku Polskich Korporacji Akademickich. W okresie PRL korporacja nie mogła prowadzić normalnej działalności na uczelniach. Pierwszą próbę reaktywacji podjęła grupa studentów UAM w 1990, jednak zakończyła się ona porażką. Udanej reaktywacji dokonano w 1993 na Akademii Ekonomicznej. Korporacja związana jest od przedwojnia kartelem z warszawską Sarmacją, potwierdzonym w 2000 roku. Obecnie skupia studentów i absolwentów kilku wyższych szkół w Poznaniu.Kontakt operacyjny (KO) – kategoria osobowego źródła informacji Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w latach 1945-1960 i 1970-1989. Jedna z kategorii tajnej, odpłatnej i świadomej współpracy o uproszczonych procedurach.

  Wraz z braćmi: Marianem i Józefem, należał do Polskiej Korporacji Akademickiej Lechia.

  Udział w | edytuj kod]

  W czasie kampanii wrześniowej początkowo dowodził II plutonem w składzie 8 kompanii 60 pułku piechoty, uczestniczył w bitwie nad Bzurą, m.in. 9 września w walce o Łęczycę poprowadził swój pluton do ataku na bagnety. Tego dnia objął dowództwo nad 8 kompanią. Od ok. 20 września brał udział w obronie Warszawy i 25 września w Lasku Bielańskim otrzymał postrzał w biodro. Za osobiste męstwo w walce został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy. 24 grudnia przekroczył granicę polsko-słowacką, po czym przez Węgry i Jugosławię, a następnie drogą morską dotarł 7 kwietnia 1940 do Francji, gdzie otrzymał przydział do formującej się Legii Oficerskiej. Po kampanii francuskiej przedostał się 27 czerwca do Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii, gdzie początkowo służył w 4 Brygadzie Kadrowej Strzelców, a następnie w 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. Pod koniec 1940 zgłosił się do służby w kraju, odbył przeszkolenie w zakresie dywersji i 10 listopada 1941 został zaprzysiężony w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza.

  Cmentarz Wojskowy w Warszawie (określany też potocznie jako "Powązki Wojskowe") – warszawski cmentarz komunalny przy ul. Powązkowskiej 43/45.Tajny współpracownik (TW) w terminologii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL osoba świadomie, dobrowolnie i za wynagrodzeniem współpracująca ze Służbą Bezpieczeństwa.

  W nocy z 3 na 4 marca 1942 Pukacki został zrzucony pod Wyszkowem w składzie IV ekipy spadochronowej, podczas operacji lotniczej o kryptonimie Collar. Bezpośrednio po skoku był awansowany do stopnia porucznika. Już w marcu otrzymał przydział do organizacji dywersyjnej Wachlarz i został skierowany na 2 odcinek (główny kierunek działania na osi RówneKijów). Po pracach przygotowawczych wyjechał w lipcu z Warszawy, wioząc kilkunastoosobową grupę żołnierzy Armii Krajowej do Szepietówki, gdzie zorganizował ośrodek dywersyjny, którym następnie dowodził; m.in. spowodował wysadzenie dwóch transportów kolejowych pod Szepietówką i Berdyczowem. Od kwietnia do lipca 1943 (ale już po formalnej i faktycznej likwidacji Wachlarza, o czym Pukacki nie wiedział) okresowo prowadził dywersję na niemieckim lotnisku wojskowym w Charkowie, przy czym zniszczył pięć samolotów Ju 87. Po powrocie do Szepietówki, Pukacki w nocy z 25 na 26 lipca opanował tam na czele sześciu żołnierzy AK trzynastoosobowy niemiecki posterunek na stacji kolejowej. Dnia 29 lipca przystąpił do formowania Oddziału Partyzanckiego Gzyms i rozpoczął działania partyzanckie w rejonie Szepietówka – SławutaOstróg nad Horyniem. Głównym celem tych działań była ochrona polskiej ludności przed represjami ze strony Ukraińskiej Powstańczej Armii. Dnia 16 stycznia 1944 poprowadził oddział na zarządzoną koncentrację 27 Dywizji Piechoty AK, wykonując rajd z lasów krzemienieckich poprzez BeresteczkoPańską DolinęZamłynieKisielin – Twerdyń do Kupiczowa, dokąd przybył 16 lutego na czele 82 żołnierzy. W dniu tym objął dowództwo I batalionu 45 pułku piechoty, w skład którego weszły oddziały partyzanckie Gzyms i Bomba. Na czele batalionu przeszedł pełny szlak bojowy dywizji, poczynając od boju o Turopin w operacji kowelskiej dnia 22–23 marca, a kończąc w nocy z 25 na 26 lipca 1944 na Lubelszczyźnie. Po bitwie o Pustynkę, stoczonej dnia 9 kwietnia, Pukacki został udekorowany na polu bitwy przez dowódcę dywizji, ppłka dypl. Jana Kiwerskiego, powtórnie Krzyżem Virtuti Militari V klasy, a 3 maja otrzymał awans do stopnia kapitana.

  Lubelszczyzna – określenie regionu używane w zależności od kontekstu w odniesieniu do ziemi lubelskiej (średniowiecze), województwa lubelskiego z lat 1474–1795 lub do późniejszych województw lubelskich. Po 1999 r. instytucje samorządowe pod nazwą Lubelszczyzna określają obecne województwo lubelskie i stosują je zamiennie (synonim).27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej (27 DP AK) – wielka jednostka piechoty Armii Krajowej utworzona z sił Okręgu Wołyń w ramach akcji „Burza”. W marcu 1944 liczyła około 6000 żołnierzy.

  W dniu 6 sierpnia 1944 Pukacki został aresztowany w Otwocku przez radzieckie organa bezpieczeństwa, wywieziony i internowany. Przebywał w Związku Radzieckim kolejno w Charkowie, Riazaniu, od lipca 1947 roku internowany w obozie NKWD nr 150 Griazowcu, gdzie podjął nieudaną próbę ucieczki.

  Okres powojenny[ | edytuj kod]

  Franciszek Pukacki wrócił do Polski w czerwcu 1948 i pracował jako kamieniarz. W latach 1957–62 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w różnych instytucjach w Warszawie jako urzędnik, m.in. w Zakładzie Produkcji Artykułów Biurowych i Wytwórni Płyt Gramofonowych "Veriton". Był znanym kolekcjonerem hełmów wojskowych i od 1972 był prezesem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. W latach 1976–1979 przewodniczył Zespołowi Historycznemu Cichociemnych przy Warszawskim Okręgu ZBoWiD. Pukacki był wykonawcą w kamieniu pomnika Poległych Żołnierzy I Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych, który znajduje się na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach w Warszawie. Był fundatorem pamiątkowych tablic ku czci generałów Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego i Tadeusza Bora-Komorowskiego, umieszczonych w dominikańskim kościele Św. Jacka w Warszawie. Po wojnie został zweryfikowany w stopniu majora rezerwy. Zmarł nagle 4 listopada 1980 w pociągu, pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Kaliszem, został pochowany na cmentarzu w Krotoszynie.

  Narodowa Demokracja lub ruch narodowy (popularna nazwa endecja od skrótu ND) – polski ruch polityczny o ideologii nacjonalistycznej, powstały pod koniec XIX wieku. Głównym ideologiem i współzałożycielem Narodowej Demokracji był Roman Dmowski.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Współpraca z organami bezpieczeństwa Polski Ludowej[ | edytuj kod]

  Franciszek Pukacki wziął udział w infiltrowaniu środowisk opozycyjnych w Polsce Ludowej. Od 1968 roku był kontaktem operacyjnym Franciszek, później tajnym współpracownikiem Cichy. Rozpracowywał środowisko Komitetu Obrony Robotników, w latach 1976–1977 środowisko polskiej emigracji politycznej w Londynie oraz cichociemnych.

  Polska samoobrona na Wołyniu – zgrupowania polskiej ludności cywilnej i oddziałów Armii Krajowej w celu obrony przed masowymi mordami Polaków przez ukraińskich nacjonalistów.Szepetówka (ukr. Шепетівка) - miasto na Ukrainie, siedziba rejonu w obwodzie chmielnickim; przemysł maszynowy, drzewny, cukrowniczy, materiałów budowlanych, węzeł kolejowy; muzeum.

  Rodzina[ | edytuj kod]

  Ojciec Franciszka Pukackiego, Teofil, był długoletnim organistą w parafii wyskockiej od 1904 do 1921 po swoim teściu Wawrzyńcu Cwojdzińskim, który również był tutaj organistą od 1865 do 1904. Starszy brat, Józef (1914–1944) był urzędnikiem, uczestnikiem kampanii wrześniowej. W czasie okupacji działał w konspiracji. Został zamordowany przez Niemców w obozie karno-śledczym w Żabikowie. Najstarszy brat, Marian (1908–1939) był prawnikiem, w latach studiów na Uniwersytecie Poznańskim działał w organizacjach ideowo podporządkowanych endecji. W latach 1935–6 przewodniczył akademickiej grupie secesyjnej Związek Młodych Narodowców, która w 1936 przybrała nazwę "Awangarda" Akademicki Związek Młodej Polski. Zginął w obronie Warszawy. Był podporucznikiem rezerwy 56 pułku piechoty Wielkopolskiej stacjonującego w Krotoszynie. Franciszek Pukacki nie założył rodziny.

  Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi: Honor i OjczyznaMichał Tadeusz Karaszewicz-Tokarzewski herbu Trąby, pseudonimy Doktor, Stawski, Stolarski, Torwid (ur. 5 stycznia 1893 we Lwowie, zm. 22 maja 1964 w Casablance) – generał broni Wojska Polskiego, wolnomularz, teozof, duchowny Kościoła liberalnokatolickiego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) – organizacja kombatancka utworzona 2 września 1949 roku, w wyniku narzuconego zjednoczenia 11 istniejących w tym czasie, działających od 1945, organizacji kombatantów i więźniów obozów hitlerowskich. Do 1989 politycznie i organizacyjnie podporządkowany PZPR.
  Riazań (ros.: Ряза́нь) – miasto obwodowe w Rosji nad rzeką Oką położone 196 km na południowy wschód od Moskwy. W 2002 jego populacja wynosiła 521 560 mieszkańców.
  Początki Stowarzyszenia wiążą się z działalnością grupy entuzjastów historii wojskowości, zrzeszających kolekcjonerów broni i miłośników tradycji. W ich gronie było wielu wyższych wojskowych. Osoby te w 1933 powołały Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Wojska. Wśród założycieli byli m.in. generał Czesław Jarnuszkiewicz, generał Józef Kordian Zamorski, płk Bronisław Gembarzewski. Działalność Stowarzyszenia od samego początku zyskała uznanie i opiekę władz.
  Jan Wojciech Kiwerski ps. „Oliwa”, „Dyrektor”, „Kalinowski”, „Lipiński”, „Rudzki”, „Ziomek” (ur. 23 maja 1910 w Krakowie, zm. 18 kwietnia 1944 w chutorze Dobry Kraj na Wołyniu) – podpułkownik dyplomowany saperów Wojska Polskiego.
  Ostróg (ukr. Острог - Ostroh) - miasto na Ukrainie (obwód rówieński), nad rzeką Horyń przy ujściu Wilii, dawna rezydencja książąt Ostrogskich.
  Żabikowo (niem. Zabikowo, 1939–1945 Poggenburg) – północno-zachodnia część Lubonia. Jedna z trzech (obok Starego Lubonia i Lasku) dzielnic miasta, nieposiadająca odrębności administracyjnej, która podobnie jak dwie pozostałe przywoływana jest jedynie do celów statystycznych, a także żyje w świadomości mieszkańców Lubonia.
  Kisielin (ukr. Кисилин) – wieś w rejonie łokaczyńskim obwodu wołyńskiego Ukrainy. Zamieszkuje ją 331 osób.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.056 sek.