• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Franciszek Paszkowski - adwokat  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Order Korony Żelaznej (it. Ordine della Corona Ferrea (di ferro), niem. Orden der Eisernen Krone) – nadawane od roku 1805 do 1814 odznaczenie za zasługi napoleońskiego Królestwa Italii, od roku 1815 przejęte przez Cesarstwo Austriackie, (później Austro-Węgry) i tam nadawane do 1918.Adam Bernard Mickiewicz herbu Poraj (ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub Nowogródku, zm. 26 listopada 1855 w Konstantynopolu) – polski poeta, działacz i publicysta polityczny, wolnomularz. Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu (grono tzw. Trzech Wieszczów) oraz literatury polskiej w ogóle, a nawet za jednego z największych na skalę europejską. Określany też przez innych, jako poeta przeobrażeń oraz bard słowiański. Członek i założyciel Towarzystwa Filomatycznego, mesjanista związany z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego. Jeden z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego w Polsce, zarówno w ojczyźnie, jak i w zachodniej Europie porównywany do Byrona i Goethego. W okresie pobytu w Paryżu był wykładowcą literatury słowiańskiej w Collège de France. Znany przede wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz uznawanej za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  Grobowiec rodzinny Paszkowskich

  Franciszek Borgiasz Paszkowski (ur. 27 września 1853 w Warszawie, zm. 29 maja 1926 w Krakowie) – doktor prawa, adwokat, poseł na Sejm Krajowy Galicji VI, VII i VIII kadencji. Prezes Rady Powiatu Krakowskiego, dyrektor Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie, członek komisji kontrolującej Stronnictwa Prawicy Narodowej w 1910 roku.

  Sejm Krajowy – istniejący w Galicji w latach 1861–1918 organ przedstawicielski, kompetentny w niektórych sprawach wewnętrznych Galicji (gospodarka, oświata i kultura).VII kadencja Sejmu Krajowego Galicji - siódma kadencja Sejmu Krajowego Galicji, odbywająca się w latach 1895-1901 we Lwowie.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Był synem Józefa Edmunda i Seweryny ze Stompfów (1820-1897), bratem Leona. Ukończył II Gimnazjum w Warszawie zdając maturę w 1870. Studiował prawo na Wydziale Prawa UJ, kontynuował studia w Wiedniu, uzyskując stopień doktora praw na UJ 18 stycznia 1876. Pracował w Wyższym Sądzie Krajowym w Krakowie od 1877 na stanowisku adiunkta. W latach 1878-1881 był sekretarzem rady sądu. W 1886 założył własną kancelarię, którą prowadził do 1906. W 1883 po stryju Franciszku odziedziczył majątek ziemski Tonie. Związał się ze stronnictwem konserwatystów, był członkiem komitetu redakcyjnego "Czasu" pisał na jego łamach artykuły na tematy polityczne i gospodarcze. W 1890 wszedł w skład Rady Miasta Krakowa. Pracował w komisji gazownictwa, wodociągowej i teatralnej. W 1890 znalazł się w składzie komitetu zajmującego się sprowadzeniem do Krakowa prochów Adama Mickiewicza. W 1902 opracował projekt emerytur dla artystów teatru miejskiego. W radzie miasta pracował do kwietnia 1905. W 1892 został posłem na Sejm Krajowy, był sekretarzem sejmowym do 1896 oraz sekretarzem sejmowej komisji budżetowej. Po raz drugi wybrany w 1898 zajął się problematyka reformy agrarnej, wodnej, budżetem, występował w sprawach kredytu włościańskiego (1896), ustawy budowlanej dla wsi (1898), melioracji (1901) oraz ustawy łowieckiej (1907). Od 1885 członek Rady Powiatu Krakowskiego, w 1890 został zastępcą prezesa Wydziału Powiatowego, w latach 1896-1904 pełnił funkcję prezesa, członkiem Rady Powiatu pozostał do 1918. Działał w Powiatowej Kasie Oszczędności jako radca prawny, za jego czasów kasa przeprowadziła się do własnego gmachu przy ulicy Pijarskiej 1. Był członkiem Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, w 1897 wszedł w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa, w 1903 dyrektorem referentem, w 1911 został Naczelnym Dyrektorem a od 1918 dożywotnim Kuratorem. Wchodził w skład Komitetu Utrzymania Kopca Kościuszki. Opublikował wspomnienia o Kościuszce pozostające w rękach rodziny, a będące jeszcze w rękopisach. W latach 1886-1915 był członkiem Wydziału Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, od 1913 był jego prezesem. W 1905 wszedł do Rady Nadzorczej Banku Krajowego. Działał w komisji dyscyplinarnej Izby Adwokackiej oraz był członkiem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

  Cmentarz Rakowicki – jeden z największych cmentarzy w Krakowie o powierzchni 42 ha. Położony jest w całości na terenie Dzielnicy I Stare Miasto.Cesarski Austriacki Order Franciszka Józefa (niem. Kaiserlich-Österreichischer Franz Joseph-Orden) – odznaczenie Cesarstwa Austriackiego za zasługi cywilne i wojenne, nadawane od 1849 do 1918.

  Nie założył rodziny, pochowany został obok matki i stryja w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  VIII kadencja Sejmu Krajowego Galicji – ósma kadencja Sejmu Krajowego Galicji, odbywająca się w latach 1901-1907 we Lwowie.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III (ur. 4 lutego 1746 w Mereczowszczyźnie, zm. 15 października 1817 w Solurze) – polski i amerykański generał, inżynier fortyfikator, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–1783), przywódca powstania przeciw Rosji i Prusom w Rzeczypospolitej, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w insurekcji 1794.
  Tonie – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy IV Prądnik Biały, dawna wieś podkrakowska, znajdująca się ok. 6 km. na północny zachód od centrum Krakowa, przy dawnym trakcie przez Będzin na Śląsk (obecnie ul. Łokietka). Pierwotny, średniowieczny układ ulicowy wsi z niwowym rozłogiem pól jest już mocno zatarty, głównie poprzez intensywną urbanizację ostatnich dziesięcioleci.
  Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.