• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Franciszek Oberc  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Ignacy Marcin Tokarczuk (ur. 1 lutego 1918 w Łubiankach Wyższych, zm. 29 grudnia 2012 w Przemyślu) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor filozofii, biskup diecezjalny przemyski w latach 1966–1993 (w latach 1992–1993 arcybiskup metropolita), w latach 1991–1992 arcybiskup ad personam, od 1993 arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Franciszek Oberc (ur. 7 kwietnia 1947 w Rymanowie) – polski socjolog, działacz związkowy, urzędnik, autor publikacji dotyczących historii Sanoka.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie z 1965. W 1971 ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując tytuł magistra socjologii. Od 1971 do 1974 pracował w oddziale Stowarzyszenia „Pax” w Rzeszowie. Od 1974 do 1980 był zatrudniony w Sanockiej Fabryce Autobusów „Autosan” pełniąc stanowisko socjologa. We wrześniu 1980 przystąpił do NSZZ „Solidarność” i został działaczem związkowym, w tym od grudnia 1980 przewodniczącym Komisji Zakładowej w Autosanie, a 15 marca 1981 zasiadł w prezydium Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej. Po wprowadzeniu stanu wojennego od 14 grudnia 1981 uczestniczył w strajku zakładowym, zaangażowany w działalność opozycyjną. W latach od 1983 do 1989 był członkiem sanockiego oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej, od kwietnia 1985 należał do Diecezjalnego Zespołu Historycznego powołanego przez bp. Ignacego Tokarczuka. We wrześniu 1988 wraz z innymi działaczami powołał pierwszy w województwie krośnieńskim Komitet Organizacyjny „Solidarności”, założony w fabryce Autosan. W maju 1989 tworzył audycje w prowadzone w zakładowym radiowęźle. W lipcu 1989 został kierownikiem Grupy Samorządowej, która została powołana przez Komitet Obywatelski w Sanoku. W roku szkolnym 1989/90 pracował jako nauczyciel dochodzący przedmiotu podstawy psychologii pracy w Zespole Szkół Technicznych (późniejszy Zespół Szkół nr 3 im. Walentego Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego w Sanoku). W wyborach samorządowych w 1990 startował z listy sanockiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i uzyskał mandat radnego Rady Miasta Sanoka. Od 2 kwietnia 1990 do 2003 pełnił funkcję prezesa Rejonowego (później Powiatowego) Urzędu Pracy w Sanoku. Został powołany do zespołu organizacyjnego „Tygodnik Sanocki” uchwałą Rady Miasta Sanoka z 29 listopada 1990 oraz w 1991 został członkiem zespołu redakcyjnego tego czasopisma. Założył Archiwum Ziemi Sanockiej, otwarte we wrześniu 2000, a w 2003 wraz żoną Władysławą Fundację Archiwum Ziemi Sanockiej. Autor publikacji z zakresu historii i kultury miasta Sanoka, w tym redaktor i wydawca cyklu czasopiśmienniczego „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej” (pierwszy numer ukazał się w październiku 2001). W wyborach samorządowych w 2002 bezskutecznie ubiegał się o mandat Rady Miasta Sanoka, startując z listy Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie”.

  Związek Literatów Polskich (ZLP) – organizacja twórcza i zawodowa pisarzy, którymi w rozumieniu statutu są także „eseiści, krytycy, tłumacze literatury pięknej”.Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.

  Został członkiem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Stowarzyszenia „Korporacja Literacka”, Stowarzyszenia Europejskich Studiów Społecznych oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Inicjatywa Przedsiębiorczości w Sanoku. Był sygnatariuszem aktu założycielskiego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Sanoku 14 lutego 2010.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wybory do rad gmin w 1990 zostały zarządzone na dzień 27 maja przez Prezesa Rady Ministrów. Były to pierwsze wybory do samorządu terytorialnego w Polsce po jego przywróceniu (zniesiony został on w 1950).
  Rzeszów (łac. Resovia, ukr. i łemkow. Ряшів, jid. רײַשע) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, siedziba władz województwa podkarpackiego i powiatu rzeszowskiego. Jest miastem centralnym aglomeracji rzeszowskiej. Znajduje się tu kuria diecezji rzeszowskiej.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Zbigniew Józef Osenkowski (ur. 29 września 1943 w Zagórzu) – projektant pojazdów mechanicznych, grafik, publicysta, działacz kultury. Uprawia rysunek i grafikę, tworzy i kolekcjonuje ekslibrisy.
  Sanok. Dzieje miasta. Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka – monografia historyczna dotycząca dziejów miasta Sanoka.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Wybory samorządowe w 2002 r. odbyły się dnia 27 października 2002 roku. Druga tura wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyła się dwa tygodnie później 10 listopada. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dziennik Ustaw z 27 sierpnia 2002 r. Nr 134, poz. 1125) weszło w życie z dniem ogłoszenia [1].

  Reklama

  Czas generowania strony: 2.117 sek.