• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Franciszek Ksawery Seelos  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Sakrament pokuty i pojednania – chrześcijański obrzęd oczyszczenia z grzechów. Jest uznawany za drugi, po chrzcie, „sakramentalny znak, który ukazuje i zarazem urzeczywistnia pokutę i pojednanie”. W obrzędzie tym wierni indywidualnie odsłaniają spowiednikowi swoje grzechy i swój stan człowieka poddanego grzechowi. Postanawiają wyrzec się grzechu i z nim walczyć. Przyjmują nałożoną karę czyli pokutę sakramentalną i otrzymują rozgrzeszenie. Jest jednym z sakramentów w katolicyzmie oraz w prawosławiu. W Kościele katolickim współcześnie zalicza się go, obok namaszczenia chorych, do sakramentów uzdrowienia (KKK 1420-1532).
  Transept ze św. Seelosem w klasztorze św. Manga w Füssen.

  Franciszek Ksawery Seelos CSsR, niem. Franz Xaver Seelos (ur. 11 stycznia 1819 w Füssen, zm. 4 października 1867 w Nowym Orleanie) – filozof, teolog, redemptorysta, błogosławiony Kościoła katolickiego.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Franciszek Ksawery urodził się w wielodzietnej rodzinie kupieckiej i w dniu urodzin został ochrzczony w kościele parafialnym pw. św. Magnusa. W 1831 ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w Instytucie św. Stefana w Augsburgu. Po maturze w 1839 studiował filozofię, a potem teologię na uniwersytecie w Monachium. 22 listopada 1842 roku wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, by pracować dla imigrantów języka niemieckiego w Stanach Zjednoczonych. To marzenie spełnił 20 kwietnia 1843 roku wypływając z Francji. 22 grudnia 1844 roku został wyświęcony na kapłana w kościele św. Jakuba oo. redemptorystów w Baltimore. Przez kolejne 9 lat pracował w parafii św. Filomena w Pittsburghu, początkowo jako wikariusza św. Jana Neumanna, następnie został przełożonym wspólnoty, a później proboszczem. W tym okresie pełnił również funkcję magistra nowicjatu redemptorystów. Często wyjeżdżał na misje, wraz z św. Janem Neumannem. Przez wiernych nazywany był misjonarzem nieustannego uśmiechu i hojnego serca, głównie dla potrzebujących. Wielu ludzi przybywało do niego by odbyć spowiedź.

  Kult świętych – w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.Franciszek Ksawery — imię dwuczłonowe, powstałe na cześć św. Franciszka Ksawerego, właśc. Franciszka z Xavier w Hiszpanii. Następnie pojawili się inni święci o tych imionach.

  Jako kaznodzieja wyróżniał się tym, że potrafił w sposób obrazowy przekazywać nauki przykuwając uwagę wiernych, zaś jego główną pracą była katechizacja dzieci, którą uważał za „fundamentalny dla chrześcijańskiego rozwoju wspólnoty parafialnej”.

  Przez wiernych nazywany był misjonarzem nieustannego uśmiechu i hojnego serca, głównie dla potrzebujących.

  Katecheza (z gr. katēchēsis, katēchéō) – formacja chrześcijańska, mająca na celu przekazanie wiary osobom nieochrzczonym oraz ochrzczonym dzieciom i młodzieży, oraz wszystkim, którzy nie doświadczyli wtajemniczenia chrześcijańskiego.Wstawiennictwo świętych – doktryna występująca w części wyznań chrześcijańskich, przede wszystkim katolickich i prawosławnych, zakładająca możliwość wstawiennictwa zbawionych zmarłych w modlitwach zanoszonych do Boga oraz uznająca zanoszenie próśb przez wiernych w formie modlitwy skierowanej do świętego o wstawiennictwo u Boga. W pobożności katolickiej i prawosławnej występują tzw. patroni, uchodzący za posiadających szczególną skuteczność wstawienniczą w danych problemach.

  W 1854 roku został przeniesiony z Pittsburgha do Baltimore, potem do Cumberland, a na końcu do Annapolis. Zawsze otrzymywał tytuł prefekta kleryków - redemptorystów, by kształcić nowy kleryków i troszczyć się o ich wiarę.

  W roku 1860 został kandydatem na urząd biskupa Pittsburgha, jednak św. Seelos nie przyjął nominacji. Został zwolniony z tego obowiązku przez papieża Piusa IX.

  W latach 1863-1866 podjął pracę wędrownego misjonarza, głoszącego Ewangelię w języku angielskim i niemieckim. Jego zasięg nauki obejmował stany: Connecticut, Illinois, Michigan, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Pensylvania, Rhode Island i Wisconsin.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Do 1866 roku pracował w Detroit. Od tego roku został wcielony do wspólnoty w Nowym Orleanie, gdzie pełnił funkcję proboszcza parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej.

  Zmarł na żółtą febrę w wieku 48 lat.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.
  Beatyfikacja (łac. beatificare „wyróżniać”) – akt kościelny wydawany przez Kościół katolicki, uznający osobę zmarłą za błogosławioną, zezwalający na publiczny kult, ale o charakterze lokalnym (np. w diecezji). Akt taki wydaje się po pozytywnym rozpatrzeniu procesu beatyfikacyjnego. We wczesnym średniowieczu beatyfikacji dokonywano spontanicznie, później wymagana była zgoda Synodu Biskupów i Stolicy Apostolskiej. Od roku 1515 (Dekret Leona X aprobujący kult Konrada z Piacenzy) beatyfikację może zatwierdzić tylko papież.
  Jan Nepomucen Neumann CSsR (ur. 28 marca 1811 w Prachatice, Czechy – zm. 5 stycznia 1860 w Filadelfii) – czeski duchowny katolicki, biskup Filadelfii w USA i święty Kościoła katolickiego.
  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.
  Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  5 października jest 278. (w latach przestępnych 279.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 87 dni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.904 sek.