• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Franciszek Kaczmarek - fizyk  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Laser rubinowy – laser na ciele stałym, którego ośrodkiem czynnym jest rubin (Al2O3:Cr). Ten skład chemiczny zapewnia występowanie trójpoziomowego układu stanów energetycznych. Emitowana długość fali jest równa 694,3 nm. Laser ten pracuje w trybie impulsowym.
  Przypisy
  1. Andrzej Gulczyński: Wielkopolanie 20. wieku. Wydawn. WBP, 2001, s. 699.
  2. Kronika miasta Poznania, Tom 51. Urząd Miejski, 1983, s. 92.
  3. Światłowodowy laser zielony wzbudzany podczerwienią. [dostęp 2015-07-05].
  4. Na Wydziale Fizyki UAM rozpoczęła się X Jubileuszowa Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków.. www.poznan.pl, 2011-11-08. [dostęp 2015-06-03].
  5. Iwona Wegner-Maruszewska: Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet, 1997.
  6. Tajne dokumenty Państwo - Kościół: 1980-1989. Polityka (1993), s. 593. ISBN 0906601967.
  7. Tomasz Schramm: Poczet rektorów Almae Matris Posnaniensis. Wydawn. Naukowe UAM, 2004, s. 251. ISBN 8323214239.
  8. Nekrolog na oficjalnej stronie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [dostęp 2015-06-09].
  9. Profesor Franciszek Kaczmarek odznaczony. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, 2011-12-16. [dostęp 2015-06-03].
  10. Poznań: Profesor Franciszek Kaczmarek z Krzyżem Oficerskim. 2011-12-18. [dostęp 2015-07-05].
  11. Franciszek Kaczmarek - profesor od lasera. 2011-12-16. [dostęp 2015-07-05].
  12. Laureaci nagród m. Poznania i województwa. [dostęp 2015-07-05].
  13. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1978/79. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1978, s. 57.
  14. Nagrodzeni medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis. www.amu.edu.pl. [dostęp 2015-06-04].

  Bibliografia[]

 • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, tom II: H–Ł (redaktor naukowy Janusz Kapuścik), Warszawa 1999, s. 230 (z fotografią)
 • Franciszek Kaczmarek (fizyk) w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Poczet Rektorów 1919-2008 na stronie UAM
 • Tomasz Schramm, Poczet rektorów Almae Matris Posnaniensis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Anna Marciniak, Wydawnictwo Naukowe UAM 2004, s. 249
 • Józef Hurwic, Uczeni też ludzie: sylwetki polskich uczonych, Polska Akademia Umiejętności 2006, s. 180
 • Linki zewnętrzne[]

 • Film dokumentalny poświęcony postaci wybitnego polskiego fizyka prof. Franciszka Kaczmarka
 • Arkadiusz Henryk Piekara (ur. 12 stycznia 1904 w Warszawie, zm. 28 kwietnia 1989 w Warszawie) – polski fizyk, wykładowca, pisarz naukowy, humanista. Był profesorem fizyki na Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Poznańskim i Uniwersytecie Warszawskim.Laser półprzewodnikowy – nazywany również laserem diodowym lub diodą laserową - laser, którego obszarem czynnym jest półprzewodnik. Najczęściej laser półprzewodnikowy ma postać złącza p-n w którym obszar czynny jest pompowany przez przepływający przez złącze prąd elektryczny. Są to najbardziej perspektywiczne lasery z punktu widzenia ich zastosowań w fotonice ze względu na małe wymiary, dość wysokie moce, łatwość modulacji prądem sterującym o wysokiej częstotliwości (rzędu gigaherców) i możliwość uzyskania promieniowania od pasma bliskiej podczerwieni (diody laserowe dla telekomunikacji światłowodowej) do skraju fioletowego pasma widzialnego.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  Maser (od (ang.) Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation: wzmocnienie mikrofal poprzez wymuszoną emisję promieniowania) – urządzenie wzmacniające mikrofale za pomocą emisji wymuszonej promieniowania elektromagnetycznego. Przyrząd elektroniki kwantowej wytwarzający lub wzmacniający promieniowanie elektromagnetyczne mikrofalowe. Ma zastosowanie w urządzeniach radioastronomicznych, radarowych, łączności satelitarnej i kosmicznej. Maser to urządzenie o zasadzie działania identycznej jak laser, ale emitujące promieniowanie w innym zakresie częstotliwości.
  Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WF UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci mają do wyboru studia stacjonarne oraz niestacjonarne na czterech kierunkach, które zalicza się do nauk fizycznych. Wydział mieści się w budynku Collegium Phisicum przy ul. Umultowskiej 85 (kampus Morasko).
  Tytanian baru, BaTiO3 – nieorganiczny związek chemiczny, mieszany tlenek baru i tytanu(IV). Materiał ceramiczny o właściwościach ferroelektrycznych (z wyłączeniem tytanianu o regularnym układzie krystalicznym), piezoelektrycznych i fotorefraktywnych. Jego temperatura Curie wynosi 120 °C. W zależności od temperatury posiada różny układ krystalograficzny: heksagonalny, regularny, tetragonalny, rombowy lub trygonalny. W naturze występuje wyjątkowo rzadko, jako inkluzja w benitoicie.
  Fizyka (z stgr. φύσις physis – "natura") – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.075 sek.