• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Franciszek Jamka-Koperski

  Przeczytaj także...
  Korpus Ochrony Pogranicza, KOP – formacja wojskowa czasu pokoju utworzona w 1924 do ochrony wschodniej granicy II Rzeczypospolitej przed penetracją agentów, terrorystów i zwartych uzbrojonych oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez sowieckie służby specjalne z terenu ZSRR na terytorium II Rzeczypospolitej. W czasie stanu wojny funkcja KOP miała dobiec końca, a jego jednostki miały zgodnie z planem mobilizacyjnym zasilić oddziały i pododdziały Wojska Polskiego w linii.Myśl Niepodległa - pismo wolnomyślicielskie, antyklerykalne i religioznawcze (propagujące głównie astralistykę), z czasem ewoluujące w kierunku antysemickim i uważane za organ pro-endecki; wydawane i redagowane było niemal w całości przez Andrzeja Niemojewskiego (1864-1921). Ukazywało się od września 1906 roku (do 1931) w Warszawie; podobnie jak inne tego rodzaju pisma wydawane za granicą, 3 razy w miesiącu, stąd „dekada” oznacza numer. Na stronie tytułowej znajdowało się ponadto takie właśnie określenie: dekada (pierwsza, druga bądź trzecia). Na łamach Myśli Niepodległej poruszano również bieżące tematy polityczne i społeczne, recenzowano książki, zarówno polskie, jak i zagraniczne.
  Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – muzeum w Warszawie, prezentujące zbiory poświęcone historii wojskowości oraz historii Polski, zlokalizowane przy Al. Jerozolimskich 3.

  Franciszek Jamka-Koperski (ur. 22 października 1896, zm. ?) – major oświatowy Wojska Polskiego.

  Życiorys[]

  Urodził się 22 października 1896 lub 23 sierpnia 1895. Przed 1914 był członkiem Związku Strzeleckiego. Po wybuchu I wojny światowej 1914 wstąpił do Legionów Polskich. Służył w 5 Pułku Piechoty w składzie I Brygady. W 1916 został wzięty do niewoli rosyjskiej. W 1918 został żołnierzem II Korpusu Polskiego. Brał udział w bitwie pod Kaniowem.

  Major (skrót mjr) – stopień oficerski używany w armiach wielu krajów. W wojsku polskim jest to stopień niższy od podpułkownika, wyższy od kapitana. Major wchodzi w skład korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – w skład korpusu oficerów sztabowych. Odpowiednikiem majora w marynarce wojennej jest komandor podporucznik a w policji podinspektor Policji.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  U kresu wojny wstąpił do Wojska Polskiego. Został żołnierzem 1 Pułku Ułanów. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Był adiutantem Komendy Miasta Kielce, w stopniu podporucznika referentem oświatowym Dowództwa Okręgu Generalnego „Kielce” od 16 kwietnia 1920, referentem biblioteki żołnierskiej Dowództwa Okręgu Generalnego „Lublin” od 1920. Pełnił funkcję dowódcy Szkoły Podoficerów Oświatowych oraz od 1922 do 1923 dowódcy plutonu w 41 Pułku Piechoty w Suwałkach. W korpusie oficerów zawodowych administracji naukowo-oświatowych został awansowany do stopnia porucznika ze starszeństwem z 1 czerwca 1919, a następnie do stopnia kapitana ze starszeństwem z 1 lipca 1923. Od 1923 do 1927 był oficerem oświatowym sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu Nr II (w 1923 w Oddziale III; w 1924 w Oddziale Wyszkolenia). Od 1927 służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. Sprawował stanowisko szefa Oddziału Wychowania Żołnierza i Propagandy Dowództwa KO. Awansowany do stopnia majora.

  41 Suwalski Pułk Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (41 pp) – oddział piechoty Samoobrony Litwy i Białorusi oraz Wojska Polskiego II RP.Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi: Honor i Ojczyzna

  Po wybuchu II wojny światowej i kampanii wrześniowej został wzięty przez Niemców do niewoli. Był osadzony w Oflagu II C Woldenberg, gdzie pełnił funkcję dyrektora biblioteki obozowej.

  Publikacje[]

 • Korpus Ochrony Pogranicza (1927/1928)
 • Korpus Ochrony Pogranicza. W trzecią rocznicę objęcia służby na granicach Rzeczypospolitej 1926-1927 (1928)
 • Korpus Ochrony Pogranicza. W piątą rocznicę objęcia służby na granicach Rzeczypospolitej 1924-1929 (1929)
 • Korpus Ochrony Pogranicza. W szóstą rocznicę objęcia służby na granicach Rzeczypospolitej 1929-1930 (1927)
 • Korpus Ochrony Pogranicza. W siódmą rocznicę objęcia służby na granicach Rzeczypospolitej 1930-1931 (1931)
 • Korpus Ochrony Pogranicza. W ósmą rocznicę objęcia służby na granicach Rzeczypospolitej 1931-1932 (1933)
 • Na strażnicy i w domu. Ciekawe i pożyteczne wiadomości dla żołnierzy K. O. P. oraz jego rodziny (1935)
 • Ordery i odznaczenia[]

 • Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
 • Krzyż Niepodległości (1931)
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Krzyż Walecznych – czterokrotnie
 • Medal Międzyaliancki
 • Przypisy

  1. Oficerowie. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. [dostęp 2015-06-21].
  2. Rocznik Oficerski 1932.
  3. Rocznik Oficerski 1928.
  4. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 1411.
  5. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 1279.
  6. Rocznik Oficerski 1928 ↓, s. 392.
  7. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 81.
  8. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 44.
  9. Rocznik Oficerski 1928 ↓, s. 803.
  10. Książki. „Myśl Niepodległa”, s. 159, Nr 908 z 10 marca 1928. 
  11. Odznaczenia Krzyżem i Medalem Niepodległości. „Słowo Polskie”, s. 8, Nr 104 z 17 kwietnia 1931. 

  Bibliografia[]

 • Rocznik Oficerski 1923. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1923.
 • Rocznik Oficerski 1924. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1924.
 • Rocznik Oficerski 1928. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1928.
 • Rocznik Oficerski 1932. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1932.
 • Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Warszawa: 2013, s. 343.
 • Franciszek Jamka-Koperski – publikacje w bazie WorldCat. worldcat.org. [dostęp 2016-02-05].
 • Podporucznik (ppor.) – najniższy stopień oficerski w Wojsku Polskim, z korpusu oficerów młodszych. Polski oficer w stopniu podporucznika na naramiennikach nosi dwie gwiazdki.22 października jest 295. (w latach przestępnych 296.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 70 dni.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.
  Suwałki (ros. Сувалки, niem. Suwalken, hebr. סובאלק, lit. Suvalkai, biał. Сувалкі) – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce w województwie podlaskim, położone nad rzeką Czarna Hańcza. Siedziba władz powiatu suwalskiego.
  Legiony Polskie – polskie oddziały wojskowe, którym początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona 3 sierpnia 1914 w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego.
  Bitwa pod Kaniowem - bitwa pomiędzy oddziałami II Korpusu Polskiego a oddziałami niemieckimi dążącymi do jego rozbrojenia stoczona 11 maja 1918.
  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  Oflag II C Woldenberg – niemiecki obóz jeniecki w miejscowości Woldenberg (obecnie polski Dobiegniew, przeznaczony dla oficerów Wojska Polskiego (oflag) i ich ordynansów, istniejący podczas II wojny światowej.
  Dowództwo Okręgu Generalnego „Kielce” (DOG „Kielce”, DOG III) - terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe z siedzibą w garnizonie Kielce w latach 1918-1921.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.05 sek.