• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Frakcje w Parlamencie Europejskim

  Przeczytaj także...
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Liczba posłów w Parlamencie Europejskim wzrosła z 78 (członkowie Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali) w 1952 roku do 732 po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku zgodnie z założeniem traktatu nicejskiego. Z początkiem 2007 roku przejściowo, do czasu wyborów w 2009 roku, ze względu rozszerzenia Unii Europejskiej o Bułgarię i Rumunię liczba posłów wzrosła do 785. Po wyborach w 2009 roku liczba członków Parlamentu Europejskiego wynosi 736. Na mocy Traktatu lizbońskiego liczba posłów do Parlamentu Europejskiego ma wynosić 750+1, łącznie z przewodniczącym bez prawa głosu. Przydział posłów na państwo nie może być większy niż 96 ani mniejszy niż 6 (art. 14 ust. 2. TUE).
  Skrajna prawica (radykalna prawica, ultraprawica, reakcyjna prawica, ekstremizm prawicowy) – terminy używane na określenie osób i ugrupowań o poglądach prawicowych, charakteryzujących się skrajnym programem lub radykalnymi metodami działania. W sprawach gospodarczych skrajna prawica zazwyczaj opowiada się za neoliberalnym kapitalizmem lub korporacjonizmem. Osoby o skrajnie prawicowych poglądach najczęściej dążą do wyróżnienia swojego narodu na tle innych. Uznają, iż naród danego kraju powinien przyjmować imigrantów na swoich warunkach.

  Frakcje w Parlamencie Europejskim – grupy w Parlamencie Europejskim zrzeszające eurodeputowanych z różnych państw według przynależności politycznej.

  Regulacje prawne[ | edytuj kod]

  Frakcje zostały uznane w 1953 przez Zgromadzenie Parlamentarne EWWiS. Minimalną liczbę członków tworzących nową grupę określono na dziewięciu. Obecnie wszelkie kwestie dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup politycznych Parlamentu Europejskiego zawiera jego regulamin. W czasie IV i V kadencji PE (1994–2004) do utworzenia nowej frakcji limity wynosiły odpowiednio:

  Europejska Wspólnota Węgla i Stali – historyczna, funkcjonująca w latach 1952 – 2002 ponadnarodowa organizacja gospodarcza, której powstanie zapoczątkowało europejskie procesy integracyjne.Wybory do Parlamentu Europejskiego – akt wyboru, w drodze głosowania, przez obywateli 27 (od 2014 - 28) państw członkowskich Unii Europejskiej swych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (eurodeputowanych).
 • brak możliwości powołania frakcji przez przedstawicieli jednego państwa,
 • 23 deputowanych z dwóch państw,
 • 18 deputowanych z trzech państw,
 • 14 deputowanych z czterech lub więcej państw.
 • W VI kadencji (2004–2009) do utworzenia nowej frakcji trzeba było posłów z co najmniej jednej piątej państw członkowskich:

  Bułgaria, Republika Bułgarii (България, Република България) – państwo położone w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach. Graniczy z Serbią oraz Macedonią od zachodu, Grecją i Turcją od południa, Morzem Czarnym od wschodu i Rumunią od północy.Europejska Partia Ludowa – Europejscy Demokraci – frakcja w Parlamencie Europejskim istniejąca pomiędzy 20 lipca 1999 a 22 czerwca 2009, tj. w okresie VI i VII kadencji.
 • 19 deputowanych z pięciu państw (2004–2006),
 • 20 deputowanych z sześciu państw (2007–2009).
 • Do zmiany w trakcie kadencji doszło w związku z rozszerzeniem UE z dniem 1 stycznia 2007 o dwa nowe państwa członkowskie (Rumunia i Bułgaria).

  W 2008 Parlament przyjął nową zasadę, na mocy której w nowej kadencji (2009–2014) limit podniesiony został do 25 deputowanych reprezentujących minimum 7 państw (jedna czwarta państw członkowskich).

  Istniejące[ | edytuj kod]

  stan na 02.03.2018

  Partia Konserwatywna (ang. Conservative Party, CP, oficjalna nazwa: Partia Konserwatywno-Unionistyczna, Conservative and Unionist Party), brytyjska partia polityczna powstała w 1832 roku w wyniku przekształcenia ugrupowania torysów, popularnie nazywana w dalszym ciągu torysami. Jedna z dwu (obok Partii Pracy) głównych partii w Wielkiej Brytanii.Tożsamość, Tradycja i Suwerenność (ang. Identity, Tradition and Sovereignty - ITS) - istniejąca między 15 stycznia a 14 listopada 2007 grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, zrzeszająca członków o poglądach nacjonalistycznych. W skład grupy wchodziło 23 eurodeputowanych (w chwili założenia grupy było ich 20) z siedmiu państw.

  Niektóre frakcje historyczne[ | edytuj kod]

 • Europejska Partia Ludowa – Europejscy Demokraci (EPP-ED), federacyjna grupa, funkcjonowała w latach 1999–2009, była najliczniejsza w PE. Po odejściu m.in. brytyjskiej Partii Konserwatywnej EPP reaktywowała własną grupę, istniejącą w czterech pierwszych kadencjach Europarlamentu.
 • Unia na rzecz Europy Narodów (UEN) – funkcjonowała w latach 1999–2009, grupowała deputowanych konserwatywnych i umiarkowanie eurosceptycznych.
 • Niepodległość i Demokracja (IND/DEM) – funkcjonowała w latach 2004–2009, eurosceptyczna, grupująca zarówno liberałów jak i konserwatystów.
 • Tożsamość, Tradycja i Suwerenność (ITS) – powołana przez polityków całkowicie przeciwnych idei integracji europejskiej w obecnym kształcie i uchodzących za prawicowych ekstremistów. Istniała w okresie między 15 stycznia a 14 listopada 2007.
 • Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności – funkcjonowała w latach 1999–2004, zrzeszając deputowanych z partii o nastawieniu eurosceptycznym. Po wyborach w 2004 przekształciła się w grupę Niepodległość i Demokracja.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Liczba posłów w Parlamencie Europejskim
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zestawienie posłów według państwa członkowskiego i według grupy politycznej | Posłowie do PE | Parlament Europejski, www.europarl.europa.eu [dostęp 2017-11-23] (pol.).
  2. Paula Wiśniewska: Oblicza populizmu grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej. W: Filip Pierzchalski, Bartosz Rydliński (red. nauk.): Autorytarny populizm w XXI wieku: krytyczna rekonstrukcja. Warszawa: Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce, 2017, s. 111-127. ISBN 978-83-64062-21-6.
  3. Likwidacja frakcji "Tożsamość, Tradycja i Suwerenność". polskieradio.pl, 2007-11-14. [dostęp 9 lipca 2008].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Frakcje w Parlamencie Europejskim
 • Unia na rzecz Europy Narodów (UEN, ang. Union for a Europe of the Nations) to grupa prawicowych (w większości konserwatywnych i eurosceptycznych) partii w Parlamencie Europejskim. Grupa ta istniała również w poprzedniej kadencji parlamentu (w latach 1999-2004) pod tą samą nazwą i liczyła na koniec kadencji 30 członków (przewodniczącym Grupy UEN był wtedy Francuz Charles Pasqua).Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności (ang. Europe of Democracies and Diversities, EDD) - eurosceptyczna frakcja w Parlamencie Europejskim, która funkcjonowała w latach 1999-2004. Współprzewodniczącymi Grupy EDD (liczącej na koniec kadencji 18 posłów) byli: Holender Johannes Blokland, Duńczyk Jens-Peter Bonde i Francuz Jean Saint-Josse (ten ostatni do 2002, kiedy to zastąpił go jego rodak Yves Butel). Po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 dotychczasowi członkowie oraz posłowie z nowo przyjętych do Unii Europejskiej krajów utworzyli nową frakcję o nazwie Niepodległość i Demokracja.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Niepodległość i Demokracja (IND/DEM, ang. Independence and Democracy) to grupa eurosceptycznych partii w Parlamencie Europejskim, funkcjonująca w latach 2004-2009.
  Poseł do Parlamentu Europejskiego – członek Parlamentu Europejskiego, wybierany na pięcioletnią kadencję. W Polsce w stosunku do członków PE używa się potocznie określenia "europarlamentarzysta", "eurodeputowany" lub "europoseł".
  Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.