• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Frakcja - statystyka

  Przeczytaj także...
  Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.Stosunek – ilorazowe odniesienie jednej wartości do drugiej. Zapisywany jest często w postaci ułamka lub przy użyciu znaku dzielenia.
  Pulsacja (częstość kołowa, częstość kątowa) - wielkość określająca, jak szybko powtarza się zjawisko okresowe. Pulsacja jest powiązana z częstotliwością (f) i okresem (T) poprzez następującą zależność:

  Częstość – pojęcie opisujące stosunek wystąpień danego zjawiska lub przedmiotu w czasie (na jednostkę czasu), w przestrzeni (np. na jednostkę długości, powierzchni) lub w funkcji innej zmiennej:

  Częstość (inaczej częstość cząstkowa, prawdopodobieństwo a posteriori, frakcja) – stosunek liczby obserwacji mających pewną właściwość do liczebności całej próby statystycznej.
 • częstość (matematyka) – w rachunku prawdopodobieństwa
 • częstość – w przetwarzaniu sygnałów
 • częstość kołowa – w fizyce ruchu drgającego bądź falowego
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.