Fragmenty Okazaki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Fragmenty Okazaki, odcinki Okazaki − krótkie fragmenty nici DNA, składające się z 100–2000 nukleotydów, dobudowywane przez polimerazę DNA do startera w procesie replikacji DNA podczas syntezy nici opóźnionej. Po usunięciu starterów przez endonukleazy fragmenty Okazaki są łączone przez ligazę w jedną całość.

Ligazy, syntetazy (EC 6) – klasa enzymów katalizujących powstawanie wiązań chemicznych pomiędzy cząsteczkami, zużywając do tego energię pochodzącą z hydrolizy ATP. W zależności od typu tworzonego wiązania (C-O, C-S, C-N, lub C-C) dzielą się na podklasy według klasyfikacji numerycznej EC. Ligazy DNA uczestniczą w łączeniu nici kwasu deoksyrybonukleinowego, karboksylaza pirogronianowa katalizuje przyłączenie dwutlenku węgla do pirogronianu – tworzenie szczawiooctanu. Ich działanie można przedstawić ogólnie jako: A + B → AB.Reiji Okazaki (jap. 冈崎令治, Okazaki Reiji, ur. 8 października 1930, zm. 1 sierpnia 1975) – japoński biolog molekularny znany ze swoich badań nad replikacją DNA. Pierwszy opisał fragmenty nici DNA dobudowywane do startera podczas replikacji DNA, które zostały nazwane jego nazwiskiem. Reiji Okazaki urodził się w Hiroszimie w Japonii. Studia ukończył w 1953 roku na Uniwersytecie Nagoya, pracował na nim po 1963 roku. Swojego odkrycia dokonał w roku 1968, a siedem lat później zmarł na białaczkę, prawdopodobnie spowodowaną wysoką dawką promieniowania, które otrzymał w wyniku zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę.

Odkryte zostały w roku 1968 przez zespół Reijiego Okazakiego i nazwane na jego cześć.

PMCID (ang. PubMed Central Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego cytowanego artykułu naukowego bazy PubMed Central.Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) – czasopismo naukowe United States National Academy of Sciences publikujące głównie prace biomedyczne, rzadziej z zakresu fizyki, matematyki i nauk społecznych. Wydanie drukowane jest tygodnikiem. Wersja internetowa PNAS-u codziennie zawiera nowe artykuły. Pierwsze wydanie ukazało się w 1915 r.
Schemat replikacji DNA z zaznaczonymi fragmentami Okazaki

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Eldra Solomon, Linda Berg, Diana Martin, Claude A. Villee: Biologia. Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza, 2014, s. 275. ISBN 83-7073-090-6.
  2. R. Okazaki i inni, Mechanism of DNA chain growth. I. Possible discontinuity and unusual secondary structure of newly synthesized chains, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, 59 (2), 1968, s. 598–605, PMID4967086, PMCIDPMC224714.c?
  3. K. Sugimoto, T. Okazaki, R. Okazaki, Mechanism of DNA chain growth, II. Accumulation of newly synthesized short chains in E. coli infected with ligase-defective T4 phages, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, 60 (4), 1968, s. 1356–1362, PMID4299945, PMCIDPMC224926.c?
  4. K. Sugimoto i inni, Mechanism of DNA chain growth. 3. Equal annealing of T4 nascent short DNA chains with the separated complementary strands of the phage DNA, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, 63 (4), 1969, s. 1343–1350, PMID5260937, PMCIDPMC223470.c?
  5. Eldra Solomon, Linda Berg, Diana Martin, Claude A. Villee: Biologia. Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza, 2014, s. 213. ISBN 83-7073-090-6.
Replikacja DNA − proces, w którym podwójna nić DNA (podwójna helisa) ulega skopiowaniu. Replikacja jest semikonserwatywna (półzachowawcza) - w każdej z dwóch uzyskanych podwójnych nici DNA będzie jedna nić macierzysta i jedna nowa. Nie licząc niewielkiego prawdopodobieństwa (ok. 1 błąd na 10 nukleotydów, dla porównania błąd transkrypcji - 1 na 10) wystąpienia błędu obie cząsteczki DNA będą identyczne. Proces ten zachodzi podczas interfazy (w fazie S).Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy; akronim: DNA, z ang. deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów w kapsydach. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.
Warto wiedzieć że... beta

Starter, primer − w organizmach żywych polinukleotydowy fragment RNA powstający z udziałem prymazy i dołączany do opóźnionej nici DNA (starterowy RNA).

Reklama