Fragment wydzielniczy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dimeryczna forma IgA:
1. łańcuch ciężki,
2. łańcuch lekki,
3. łańcuch J,
4. fragment wydzielniczy.

Fragment wydzielniczy (SC, z ang. secretory component) - glikoproteina o masie cząsteczkowej ok. 80 kDa, wchodząca w skład wydzielniczej formy immunoglobuliny A (IgA). Fragment wydzielniczy jest połączony wiązaniem dwusiarczkowym z jednym z dwóch monomerów IgA wchodzących w skład formy wydzielniczej tej immunoglobuliny. IgA wiąże się z receptorami dla immunoglobulin polimerycznych obecnymi na powierzchni nabłonka jelitowego, co umożliwia transcytozę IgA do światła jelita. W trakcie przechodzenia kompleksu IgA-receptor przez komórkę, fragment receptora jest odcinany, a pozostała jego część stanowi fragment wydzielniczy. Fragment wydzielniczy stabilizuje dimer IgA i chroni go przed degradacją przez enzymy proteolityczne.

Immunoglobuliny A, IgA – grupa immunoglobulin zawierających łańcuch ciężki α i biorących udział głównie w obronie błon śluzowych. Wzór domenowy łańcucha α: VH + CH1 + region zawiasowy + CH2 + CH3 + ogon (patrz: przeciwciała). IgA są immunoglobulinami wydzielanymi w największych ilościach, nawet do 9,2 g na dobę. Występują w postaci dwu klas:PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

Upośledzone wytwarzanie fragmentu wydzielniczego może być powiązana z niektórymi chorobami, np. kandydozą pochwy. Słabsza produkcja SC i wydzielniczych IgA może być też związana z niedożywieniem.

Kandydoza pochwy (drożdżyca pochwy i sromu, drożdżakowe zapalenie sromu i pochwy, potocznie grzybica pochwy, łac. vulvovaginitis candidamycetica) - druga, po bakteryjnym zapaleniu pochwy, najczęstsza przyczyna infekcji dróg moczowo-płciowych kobiety.Nabłonek jednowarstwowy walcowaty – typ nabłonka jednowarstwowego. Składa się z komórek o kształcie cylindrycznym. Zwykle posiadający na zewnętrznej powierzchni rzęski (jajowód) czy mikrokosmki (jelita, żołądek). Jedno jądro owalne, podłużne, leżące prostopadle do powierzchni bliżej podstawy. Wyraźnie spolaryzowane substancje w cytoplazmie:

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Hans D. Ochs, Jerry A. Winklestein, E. Richard Stiehm, Jerry A. Winkelstein: Immunologic disorders in infants children. Philadelphia, Pa.: W.B. Saunders, 2004, s. 429. ISBN 0-7216-8964-7.
 2. BJ. Underdown, J. De Rose, A. Plaut. Disulfide bonding of secretory component to a single monomer subunit in human secretory IgA.. „J Immunol”. 118 (5), s. 1816-21, May 1977. PMID: 404358. 
 3. WR. Brown, K. Isobe, PK. Nakane, B. Pacini. Studies on translocation of immunoglobulins across intestinal epithelium. IV. Evidence for binding of IgA and IgM to secretory component in intestinal epithelium.. „Gastroenterology”. 73 (6), s. 1333-9, Dec 1977. PMID: 334623. 
 4. P. Brandtzaeg. Polymeric IgA is complexed with secretory component (SC) on the surface of human intestinal epithelial cells.. „Scand J Immunol”. 8 (1), s. 39-52, 1978. PMID: 81514. 
 5. JM. Schiff, MM. Fisher, BJ. Underdown. Secretory component as the mucosal transport receptor: separation of physicochemically analogous human IgA fractions with different receptor-binding capacities.. „Mol Immunol”. 23 (1), s. 45-56, Jan 1986. PMID: 3960032. 
 6. LC. Kühn, JP. Kraehenbuhl. Role of secretory component, a secreted glycoprotein, in the specific uptake of IgA dimer by epithelial cells.. „J Biol Chem”. 254 (21), s. 11072-81, Nov 1979. PMID: 387764. 
 7. P. Brandtzaeg, E. Savilahti. Further evidence for a role of secretory component (SC) and J chain in the glandular transport of IgA.. „Adv Exp Med Biol”. 107, s. 219-26, 1978. PMID: 105567. 
 8. CS. Kaetzel, JK. Robinson, KR. Chintalacharuvu, JP. Vaerman i inni. The polymeric immunoglobulin receptor (secretory component) mediates transport of immune complexes across epithelial cells: a local defense function for IgA.. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 88 (19), s. 8796-800, Oct 1991. PMID: 1924341. 
 9. E. Lindh. Increased risistance of immunoglobulin A dimers to proteolytic degradation after binding of secretory component.. „J Immunol”. 114 (1 Pt 2), s. 284-6, Jan 1975. PMID: 1090649. 
 10. MD. Romero-Piffiguer, PR. Vucovich, CM. Riera. Secretory IgA and secretory component in women affected by recidivant vaginal candidiasis.. „Mycopathologia”. 91 (3), s. 165-70, Sep 1985. PMID: 3903509. 
 11. RR. Watson, DN. McMurray, P. Martin, MA. Reyes. Effect of age, malnutrition and renutrition on free secretory component and IgA in secretions.. „Am J Clin Nutr”. 42 (2), s. 281-8, Aug 1985. PMID: 3927700. 
Mostek dwusiarczkowy (inaczej mostek disulfidowy) – mostek utworzony przez dwa atomy siarki (-S-S-) dwóch cząsteczek tego samego lub różnych związków chemicznych. Związki zawierające mostki dwusiarczkowe noszą nazwę disulfidów.Glikoproteiny – białka zawierające związane kowalencyjnie, z reguły liczne, oligosacharydy o łańcuchu prostym, czasem rozgałęzionym, złożonym zwykle z 2-10 reszt monosacharydu (z reguły są zbudowane z N-acetyloheksozaminy, galaktozy lub mannozy, a rzadziej z glukozy). Dołączanie sacharydów następuje po pełnej syntezie łańcucha polipeptydowego w ramach tzw. modyfikacji potranslacyjnej (glikozylacja jest najpowszechniejszą formą modyfikacji potranslacyjnej). Glikoproteiny są szeroko rozpowszechnione u roślin i zwierząt, gdzie stanowią składniki cieczy ustrojowych i białek błonowych. Głównymi przedstawicielami są liczne enzymy (np. hydrolaza acetylocholiny, glukoamylaza), hormony białkowe, białka surowicy (α-glikoproteina plazmy krwi), wszystkie przeciwciała i substancje grupowe krwi. Zawartość sacharydów w glikoproteinach waha się w granicach od 3% (albumina jaja) do 50% (albumina gruczołu podszczękowego). Podstawowa funkcja glikoprotein to ochrona przed proteolizą oraz zlepianie i "smarowanie" powierzchni faz. Są one również odpowiedzialne za rozpoznawanie ciał obcych (przeciwciała) oraz własnych specyficznie pasujących elementów, np. znamię słupka i powierzchnia pyłku u roślin, szczepy bakterii Rhizobium i powierzchnia korzenia (lektyny). Stanowią też podstawowy składnik substancji grupowych krwi oraz licznych receptorów występujących na powierzchni komórki.
Warto wiedzieć że... beta

Monomery – cząsteczki tego samego lub kilku różnych związków chemicznych o stosunkowo niedużej masie cząsteczkowej, z których w wyniku reakcji polimeryzacji, mogą powstawać różnej długości polimery. Fragmenty monomerów w strukturze polimeru noszą nazwę merów.

Reklama