Fracht

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Fracht (niem. Fracht) – opłata za przewóz towarów drogą morską. Stawki zwykle uzależnione są od masy i objętości przesyłki.

Produkt w marketingu – każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko co może być oferowane na rynku. Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja bądź idea.List przewozowy zawiera fizyczny spis inwentarza przesyłanego przy pomocy transportu lądowego, wodnego i powietrznego, a także transportu multimodalnego. List przewozowy zawiera zwykle adres sprzedawcy, adres docelowy, numery referencyjne odbiorcy i dostawcy (np. numer zamówienia czy kod kontraktu), rodzaj przewożonego towaru oraz ilość i cenę jednostkową. W niektórych przypadkach jest potwierdzony certyfikatem zgodności (certificate of confirmity), wystawionym przez wewnętrzną lub zewnętrzną jednostkę sprawdzającą/audytującą.

Fracht zasadniczo wypłacany jest po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia, w uzgodnionym terminie i w stanie nieuszkodzonym. Ponieważ transport morski był obarczony dużym ryzykiem niezależnie od starań przewoźnika, wypracowano najróżniejsze formy zabezpieczania interesów przewoźnika, takie jak: płatność z góry, płatność niezależna od wyniku lub częściowa, zastaw na przewożonym towarze. Może być też pobierana opłata za niewykorzystaną ładowność wynajętego środka transportu.

Ładunek – oznacza wszystkie towary, które zwykle umieszcza się w tej części lub na tej części pojazdu, która przeznaczona jest do przewozu ładunku, i które nie są na stałe zamocowane do pojazdu, w tym przedmioty umieszczone w nośnikach ładunku, na przykład w skrzyniach, nadwoziach wymiennych lub w kontenerach umieszczonych na pojazdach.Incoterms (International Commercial Terms) lub Międzynarodowe Reguły Handlu – zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Incoterms odnoszą się do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr. Zostały opublikowane w 1936 roku i wielokrotnie je nowelizowano. Obecnie obowiązującą wersją (od 1 stycznia 2011) jest Incoterms 2010, która zastąpiła Incoterms 2000.

Jeśli przewoźnik zbiera po drodze produkty od różnych producentów, aby dostarczyć je w jedno miejsce, w niekorzystnej sytuacji finansowej znaleźliby się producenci mający siedziby najdalej od miejsca dostawy. Zwykle wprowadza się wtedy zasadę freight equalization - wyrównywanie opłat frachtowych, czyli stawki niezależne od odległości.

Język potoczny – forma posługiwania się językiem służąca bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej i przeważnie niezapisywana.Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

W języku potocznym słowo fracht odnosi się również do transportu lądowego i powietrznego, tak też nazywa się sam ładunek, list przewozowy oraz czynność przewożenia.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • Frachtowiec
  • CIF
  • Reklama