• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fotosynteza  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Heksozy – grupa organicznych związków chemicznych. Są to monosacharydy (cukry proste) zawierające sześć atomów węgla w cząsteczce. Występują przede wszystkim w formach cyklicznych (piranozy lub furanozy), będących wewnątrzcząsteczkowymi hemiacetalami (półacetalami).Scenedesmus – rodzaj glonów z gromady zielenic. Wałeczkowate komórki tworzą najczęściej czterokomórkowe cenobia ustawiając się w rządku. Cenobia mogą być również dwukomórkowe lub ośmiokomórkowe, rzadziej o nieparzystej liczbie komórek. Komórki mogą występować także pojedynczo. Krańcowe komórki cenobiów często wytwarzają kolce. Postuluje się, że tworzenie cenobiów jest mechanizmem obronnym przed pochwyceniem przez zwierzęta, rodzajem cyklomorfozy, choć nie można wykluczyć hipotezy, że taki kształt jest próbą zapobieżenia opadaniu w toni wodnej. Za pierwszą hipotezą przemawiają obserwacje indukcji tworzenia cenobiów przez wydzielane przez zwierzęta planktonowe kairomony.
  Zobacz też[]
 • chlorooddychanie
 • sztuczna fotosynteza
 • fotooddychanie
 • Przypisy

  1. Bryant DA., Frigaard NU. Prokaryotic photosynthesis and phototrophy illuminated.. „Trends in microbiology”. 11 (14), s. 488–96, listopad 2006. DOI: 10.1016/j.tim.2006.09.001. PMID: 16997562. 
  2. Miyamoto K: Chapter 1 – Biological energy production. Food and Agriculture Organization of the United Nations. [dostęp 2009-01-04].
  3. Theodore Brown, John D. Nelson, Kenneth W. Kemp: Chemistry: the central science. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003, s. 958. ISBN 0-13-048450-4.
  4. Whatley J. M.. The endosymbiotic origin of chloroplasts. „Int. Rev. Cytol.”. 144, s. 259–299, 1993. ISSN 0074-7696 (ang.). 
  5. Douglas SE. Plastid evolution: origins, diversity, trends.. „Current opinion in genetics development”. 6 (8), s. 655–61, grudzień 1998. PMID: 9914199. 
  6. Reyes-Prieto A., Weber AP., Bhattacharya D. The origin and establishment of the plastid in algae and plants.. „Annual review of genetics”, s. 147–68, grudzień 2007. DOI: 10.1146/annurev.genet.41.110306.130134. PMID: 17600460. 
  7. Muscatine L., Greene RW. Chloroplasts and algae as symbionts in molluscs.. „International review of cytology”, s. 137–69, 1973. PMID: 4587388. 
  8. Rumpho ME., Worful JM., Lee J., Kannan K., Tyler MS., Bhattacharya D., Moustafa A., Manhart JR. Horizontal gene transfer of the algal nuclear gene psbO to the photosynthetic sea slug Elysia chlorotica.. „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”. 46 (105), s. 17867–71, listopad 2008. DOI: 10.1073/pnas.0804968105. PMID: 19004808. 
  9. G. I. McFadden, i in. Evidence that an amoeba acquired a chloroplast by retaining part of an engulfed eukaryotic alga. „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”. 9 (91), s. 3690–3694, 1996.07.23 (ang.). 
  10. Symbioza. W: Barbara Kawecka, Pertti Vesa Eloranta: Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 106–108. ISBN 83-01-11320-0.
  11. Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak, Halina Gabryś: Fizjologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 93. ISBN 83-01-14549-8.
  12. Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak, Halina Gabryś: Fizjologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 278-285. ISBN 83-01-14549-8.
  13. Kühlbrandt W., Wang DN., Fujiyoshi Y. Atomic model of plant light-harvesting complex by electron crystallography.. „Nature”. 6464 (367), s. 614–21, luty 1994. DOI: 10.1038/367614a0. PMID: 8107845. 
  14. Frank HA., Cogdell RJ. Carotenoids in photosynthesis.. „Photochemistry and photobiology”. 3 (63), s. 257–264, marzec 1996. PMID: 8881328. 
  15. January Weiner: Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 104. ISBN 83-01-12668-X.
  16. Jeremy Mark Berg, John L Tymoczko, Lubert Stryer, Neil D Clarke, Zofia Szweykowska-Kulińska, Artur Jarmołowski, Halina Augustyniak: Biochemia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 544. ISBN 978-83-01-14379-4.
  17. Stefan Gumiński: Fizjologia glonów i sinic. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990. ISBN 83-229-0372-3.
  18. Jeremy Mark Berg, John L Tymoczko, Lubert Stryer, Neil D Clarke, Zofia Szweykowska-Kulińska, Artur Jarmołowski, Halina Augustyniak: Biochemia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 543. ISBN 978-83-01-14379-4.
  19. Rutherford A. W.. Photosystem II, the water-splitting enzyme. „Trends in biochemical sciences”. 6 (14), s. 227–32, czerwiec 1989. PMID: 2669240 (ang.). 
  20. Chitnis PR. Photosystem I. „Plant physiology”. 3 (111), s. 661–9, lipiec 1996. PMID: 8754676 (ang.). 
  21. Duysens L., Amesz J., Kamp B. M.. Two photochemical systems in photosynthesis.. „Nature”. May 6;190, s. 510–1, 1961. PMID: 13725322 (ang.). 
  22. Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak, Halina Gabryś: Fizjologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 285-289. ISBN 83-01-14549-8.
  23. Dau H., Haumann M. Eight steps preceding O-O bond formation in oxygenic photosynthesis--a basic reaction cycle of the Photosystem II manganese complex.. „Biochimica et biophysica acta”. 6 (1767), s. 472–83, czerwiec 2007. DOI: 10.1016/j.bbabio.2007.02.022. PMID: 17442260. 
  24. Boyer P. D.. The ATP synthase--a splendid molecular machine. „Annual review of biochemistry”, s. 717–49, 1997. DOI: 10.1146/annurev.biochem.66.1.717. PMID: 9242922 (ang.). 
  25. Yachandra V. K., DeRose V. J., Latimer M. J., Mukerji I., Sauer K., Klein M. P.. Where plants make oxygen: a structural model for the photosynthetic oxygen-evolving manganese cluster. „Science (New York, N.Y.)”. 5108 (260), s. 675–9, kwiecień 1993. PMID: 8480177 (ang.). 
  26. Nugent JH. Oxygenic photosynthesis. Electron transfer in photosystem I and photosystem II.. „European journal of biochemistry / FEBS”. 3 (237), s. 519–31, maj 1996. PMID: 8647094. 
  27. Arnon D. I.. The discovery of photosynthetic phosphorylation.. „Trends Biochem. Sci.”. 9, s. 258–262, 1984. 
  28. Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak, Halina Gabryś: Fizjologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 289-291. ISBN 83-01-14549-8.
  29. Calvin M. Photosynthesis as a resource for energy and materials.. „Photochemistry and photobiology”. 6 (23), s. 425–44, czerwiec 1976. PMID: 781695. 
  30. G. H. Lorimer. The carboxylation and oxygenation of ribulose-1,5-bisphosphate: The primary events in photosynthesis and photorespiration.. „Annu Rev. Plant Physiol.”. 32, s. 349–383, 1981. 
  31. Buchanan B. B.. Carbon dioxide assimilation in oxygenic and anoxygenic photosynthesis. „Photosynth. Res.”. 33, s. 147–162, 1992. 
  32. Scheibe R.. Light/dark modulation: Regulation of chloroplast metabolism in a new light. „Bot. Acta”. 103, s. 327–334, 1990. 
  33. Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak, Halina Gabryś: Fizjologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 296-298. ISBN 83-01-14549-8.
  34. Hatch M.D.. C4 photosynthesis: unique blend of modified biochemistry, anatomy and ultrastructure.. „Biochim. Biophys. Acta”. 895, s. 81-106, 1987. 
  35. Gutierrez, M., Gracen, V. E., Edwards, G. E.. Biochemical and cytological relationships in C4 plants. „Planta”. 119, s. 279–300, 1974. 
  36. Kortschak HP., Hartt CE., Burr GO. Carbon Dioxide Fixation in Sugarcane Leaves.. „Plant physiology”. 2 (40), s. 209–13, marzec 1965. PMID: 16656075. 
  37. Rawsthorne S. Towards an understanding of C3-C4 photosynthesis.. „Essays in biochemistry”, s. 135–46, 1992. PMID: 1425599. 
  38. Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak, Halina Gabryś: Fizjologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 298-301. ISBN 83-01-14549-8.
  39. Steiger H. M., Beck E.. Formation of hydrogen peroxide and oxygen dependence of photosynthetic CO2 assimilation by intact chloroplasts.. „Plant Cell Physiol”. 22, s. 561–576, 1981. 
  40. Mehler A.H.. Studies on reaction of illuminated chloroplasts. I. Mechanism of the reduction of oxygen and other Hill reagents.. „Arch Biochem Biophys”. 33, s. 65–77, 1951. 
  41. Allen J. F.. Oxygen reduction and the optimum production of ATP in photosynthesis.. „Nature”. 256, s. 599–500, 1975. 
  42. Heber U., Egneus E., Hanck U., Jensen M., Koster S.. Regulation of photosynthetic electron transport and photophosphorylation in intact chloroplasts and leaves of Spinacia oleracea L.. „Planta”. 143, s. 4149, 1978. 
  43. Lincoln. Taiz: Plant physiology. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates Publishers, 2002, s. 174. ISBN 0-87893-823-0.
  44. Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak, Halina Gabryś: Fizjologia roślin. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2002, s. 294-295. ISBN 83-01-13753-3.
  45. Zhu XG, Long SP, Ort DR. What is the maximum efficiency with which photosynthesis can convert solar energy into biomass?. „Current Opinion in Biotechnology”. 2 (19), s. 153-159, 2008. DOI: 10.1016/j.copbio.2008.02.004. PMID: 18374559. 
  46. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa: Chapter 1 – Biological energy production (ang.). [dostęp 22 grudnia 2008].
  47. Władysław Kunicki-Goldfinger: Życie bakterii. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2005, s. 201. ISBN 8301143789.
  48. Cohen Y., Jørgensen BB., Revsbech NP., Poplawski R. Adaptation to Hydrogen Sulfide of Oxygenic and Anoxygenic Photosynthesis among Cyanobacteria.. „Applied and environmental microbiology”. 2 (51), s. 398–407, luty 1986. PMID: 16346996. 
  49. Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak, Halina Gabryś: Fizjologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 315-319. ISBN 83-01-14549-8.
  50. Władysław Kunicki-Goldfinger: Życie bakterii. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2005, s. 203. ISBN 8301143789.
  51. Kazimierz Strzałka: Fotosynteza bakteryjna. Warszawa: W: Encyklopedia Biologiczna. Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, 1998. ISBN 83-85909-35-4.
  52. Władysław Kunicki-Goldfinger: Życie bakterii. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2005, s. 204. ISBN 8301143789.
  53. January Weiner: Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 84–91. ISBN 83-01-12668-X.
  54. Deisenhofer J., Michel H. The Photosynthetic Reaction Center from the Purple Bacterium Rhodopseudomonas viridis.. „Science (New York, N.Y.)”. 4925 (245), s. 1463–1473, wrzesień 1989. DOI: 10.1126/science.245.4925.1463. PMID: 17776797. 
  55. Hans G. Schlegel: Mikrobiologia ogólna. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004, s. 479-481. ISBN 8301139994.
  56. Władysław Kunicki-Goldfinger: Życie bakterii. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2005, s. 192–193. ISBN 8301143789.
  57. Hügler M, Wirsen C, Fuchs G, Taylor C, Sievert S. Evidence for autotrophic CO2 fixation via the reductive tricarboxylic acid cycle by members of the epsilon subdivision of proteobacteria. „J Bacteriol”. 187, s. 3020–7, 2005. PMID: 15838028. 
  58. Hans G. Schlegel: Mikrobiologia ogólna. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004, s. 487. ISBN 8301139994.
  59. Kazmierczak J. and Altermann W.. Neoarchean biomineralization by benthic cyanobacteria.. „Science”. 298, s. 2351, 2002. DOI: 10.1126/science.1075933. 
  60. Kutschera U., Niklas KJ., Darwin C., Wallace AR. The modern theory of biological evolution: an expanded synthesis.. „Naturwissenschaften”. 6, 2004. DOI: 10.1007/s00114-004-0515-y. 
  61. J. William ed. Schopf: Archean stromatolites: evidence of the Earth’s earliest benthos. In:Earth’s earliest biosphere: its origin and evolution. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1983, s. 187–213. ISBN 978-0-691-02375-5.
  62. Mauzerall D.. Light, iron, Sam Granick and the origin of life. „Photosynthesis Research”. 3, s. 163–170, 1992. DOI: 10.1007/BF00039178. 
  63. Meyer TE. Evolution of photosynthetic reaction centers and light harvesting chlorophyll proteins.. „Bio Systems”. 3 (33), s. 167–75, 1994. PMID: 7888608. 
  64. Vermaas WF., Blankenship RE. Evolution of heliobacteria: implications for photosynthetic reaction center complexes.. „Photosynthesis research”, s. 285–94, 1994. PMID: 11539188. 
  65. Xiong J., Bauer CE. A cytochrome b origin of photosynthetic reaction centers: an evolutionary link between respiration and photosynthesis.. „Journal of molecular biology”. 5 (322), s. 1025–37, październik 2002. PMID: 12367526. 
  66. Lynn Margulis: Origin of Eukaryotic Cells; evidence and research implications for a theory of the origin and evolution of microbial, plant, and animal cells on the Precambrian earth. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1970. ISBN 0300013531. (ang.)
  67. Whatley JM., John P., Whatley FR. From extracellular to intracellular: the establishment of mitochondria and chloroplasts.. „Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Containing papers of a Biological character. Royal Society (Great Britain)”. 1155 (204), s. 165–87, kwiecień 1979. PMID: 36620. 
  68. Palmer JD., Delwiche CF. Second-hand chloroplasts and the case of the disappearing nucleus.. „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”. 15 (93), s. 7432–5, lipiec 1996. PMID: 8755491. 
  69. Edwards GE., Furbank RT., Hatch MD., Osmond CB. What does it take to be C4? Lessons from the evolution of C4 photosynthesis.. „Plant physiology”. 1 (125), s. 46–9, styczeń 2001. PMID: 11154293. 
  70. KEELEY J. E., RUNDEL P. W.. EVOLUTION OF CAM AND C4 CARBON-CONCENTRATING MECHANISMS. „J. Plant Sci.”. 164 (3 Suppl.), s. S55-S77, 2003 (ang.). 
  71. Osborne CP., Beerling DJ. Nature’s green revolution: the remarkable evolutionary rise of C4 plants.. „Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci”. Jan 29;361. 1465, s. 173-94, 2006. DOI: 10.1098/rstb.2005.1737. PMID: 16553316. 
  72. Jiří Šebánek i in.: Fyziologie rostlin. Praga: Státní zemědělské nakladatelství, 1983, s. 163. ISBN 07-067-83 03/15.
  73. O. Bjorkman, J. Berry. High efficiency photosynthesis. „Scientific American”. 229, s. 80-93, 1973 (ang.). 
  74. Knapp A.K.. Gas Exchange Dynamics in C^3 and C^4 Grasses: Consequence of Differences in Stomatal Conductance. „Ecology”. 1 (70), s. 113-123, 1993. DOI: 10.2307/1939506. 
  75. Alicja Szweykowska: Fizjologia roślin. Poznań: Wyd. Naukowe UAM, 1998, s. 120-122. ISBN 83-232-0815-8.
  76. Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak, Halina Gabryś: Fizjologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 307-310. ISBN 83-01-14549-8.
  77. Światło. W: Winfried Lampert, Ulrich Sommer: Ekologia wód śródlądowych. tłum. Joanna Pijanowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 107–115. ISBN 83-01-13387-2.
  78. Światło. W: Barbara Kawecka, Pertti Vesa Eloranta: Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 59–75. ISBN 83-01-11320-0.
  79. Alicja Szweykowska: Fizjologia roślin. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002, s. 91,94. ISBN 83-232-0815-8.
  80. Alicja Szweykowska: Fizjologia roślin. Poznań: Wyd. Naukowe UAM, 1998, s. 122-124. ISBN 83-232-0815-8.
  81. Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak, Halina Gabryś: Fizjologia roślin. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2002, s. 310-311. ISBN 83-01-13753-3.
  82. J.A. Raven. The Mechanism of Photosynthetic Use of Bicarbonate by Hydrodictyon africanum. „Journal of Experimental Botany”. 1 (19), luty 1968 (ang.). 
  83. Roberts K., Granum E., Leegood RC., Raven JA. Carbon acquisition by diatoms.. „Photosynthesis research”. 1–3 (93), s. 79–88, lip-wrz 2007. DOI: 10.1007/s11120-007-9172-2. PMID: 17497225 (ang.). ).
  84. S.C. Maberly, D.H.N. Spence. Photosynthetic Inorganic Carbon Use by Freshwater Plants. „Journal of Ecology”. 3 (71), s. 705–724, listopad 1983 (ang.). 
  85. Węgiel nieorganiczny. W: Winfried Lampert, Ulrich Sommer: Ekologia wód śródlądowych. tłum. Joanna Pijanowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 116–117. ISBN 83-01-13387-2.
  86. Środowisko chemiczne i składniki pokarmowe. W: Barbara Kawecka, Pertti Vesa Eloranta: Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 97–106. ISBN 83-01-11320-0.
  87. Jiří Šebánek i in.: Fyziologie rostlin. Praga: Státní zemědělské nakladatelství, 1983, s. 169. ISBN 07-067-83 03/15.
  88. Jiří Šebánek i in.: Fyziologie rostlin. Praga: Státní zemědělské nakladatelství, 1983, s. 167. ISBN 07-067-83 03/15.
  89. Jiří Šebánek i in.: Fyziologie rostlin. Praga: Státní zemědělské nakladatelství, 1983, s. 166. ISBN 07-067-83 03/15.
  90. Temperatura. W: Barbara Kawecka, Pertti Vesa Eloranta: Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 75–82. ISBN 83-01-11320-0.
  91. Hew CS., Krotkov G., Canvin DT. Effects of Temperature on Photosynthesis and CO(2) Evolution in Light and Darkness by Green Leaves.. „Plant physiology”. 5 (44), s. 671–677, maj 1969. PMID: 16657119. 
  92. Alicja Szweykowska: Fizjologia roślin. Poznań: Wyd. Naukowe UAM, 1998, s. 124-125. ISBN 83-232-0815-8.
  93. Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak, Halina Gabryś: Fizjologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 312-313. ISBN 83-01-14549-8.
  94. Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak, Halina Gabryś: Fizjologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 313-314. ISBN 83-01-14549-8.
  95. Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak, Halina Gabryś: Fizjologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 301-304. ISBN 83-01-14549-8.
  96. Alicja Szweykowska: Fizjologia roślin. Poznań: Wyd. Naukowe UAM, 1998, s. 109-114. ISBN 83-232-0815-8.
  97. Volk RJ., Jackson WA. Photorespiratory Phenomena in Maize: Oxygen Uptake, Isotope Discrimination, and Carbon Dioxide Efflux.. „Plant physiology”. 2 (49), s. 218–223, luty 1972. PMID: 16657928. 
  98. Dai Z., Ku M., Edwards GE. C4 Photosynthesis (The Effects of Leaf Development on the CO2-Concentrating Mechanism and Photorespiration in Maize).. „Plant physiology”. 3 (107), s. 815–825, marzec 1995. PMID: 12228406. 
  99. Dai Z., Ku M., Edwards GE. C4 Photosynthesis (The CO2-Concentrating Mechanism and Photorespiration).. „Plant physiology”. 1 (103), s. 83–90, wrzesień 1993. PMID: 12231916. 
  100. Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak, Halina Gabryś: Fizjologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 621-626. ISBN 83-01-14549-8.
  101. Van Dover, C. L., J. R. Cann, C. Cavanaugh, S. Chamberlain, J. R. Delaney, D. Janecky, J. Imhoff, J. A. Tyson, and the LITE Workshop Participants. Light at deep sea hydrothermal vents. „EOS Trans. Am. Geophys. Union”. 75, s. 44-45, 1994. 
  102. Van Dover, C. L., G. T. Reynolds, A. D. Chave, J. A. Tyson.. Light at deep sea hydrothermal vents. „Geophys. Res. Lett.”. 23, s. 2049-2052, 1996. 
  103. Beatty JT., Overmann J., Lince MT., Manske AK., Lang AS., Blankenship RE., Van Dover CL., Martinson TA., Plumley FG. An obligately photosynthetic bacterial anaerobe from a deep-sea hydrothermal vent.. „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”. 26 (102), s. 9306–10, czerwiec 2005. DOI: 10.1073/pnas.0503674102. PMID: 15967984. 
  104. Yurkov VV., Krieger S., Stackebrandt E., Beatty JT. Citromicrobium bathyomarinum, a novel aerobic bacterium isolated from deep-sea hydrothermal vent plume waters that contains photosynthetic pigment-protein complexes.. „Journal of bacteriology”. 15 (181), s. 4517–25, sierpień 1999. PMID: 10419948. 
  105. Weber RE., Hourdez S., Knowles F., Lallier F. Hemoglobin function in deep-sea and hydrothermal-vent endemic fish: Symenchelis parasitica (Anguillidae) and Thermarces cerberus (Zoarcidae).. „The Journal of experimental biology”. Pt 15 (206), s. 2693–702, sierpień 2003. PMID: 12819275. 
  106. Alissa J. Arp, James J. Childress, Russel D. Vetter. The Sulphide-Binding Protein in the Blood of the Vestimentiferan Tube-Worm, Riftia Pachyptila, is the Extracellular Haemoglobin. „Journal of Experimental Biology”. 128, s. 139–158, 1987 (ang.). 
  107. January Weiner: Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 64. ISBN 83-01-12668-X.
  108. Jeremy Mark Berg, John L Tymoczko, Lubert Stryer, Neil D Clarke, Zofia Szweykowska-Kulińska, Artur Jarmołowski, Halina Augustyniak: Biochemia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 327. ISBN 978-83-01-14379-4.
  109. Stanisław Więckowski: Fotosynteza. Warszawa: W: Encyklopedia Biologiczna. Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, 1998. ISBN 83-85909-35-4.
  Kukurydza (Zea) – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych. Przedstawiciele występują naturalnie w Meksyku, Gwatemali i Nikaragui. Liczy 5 gatunków, wśród których najważniejsza pod względem ekonomicznym jest kukurydza zwyczajna (Zea mays), która jest zarazem gatunkiem typowym rodzaju.Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń. Właściwości te wynikają z własności cząsteczek, które w fazie gazowej mają pełną swobodę ruchu. Wszystkie one cały czas przemieszczają się w przestrzeni zajmowanej przez gaz i nigdy nie zatrzymują się w jednym miejscu. Między cząsteczkami nie występują żadne oddziaływania dalekozasięgowe, a jeśli, to bardzo słabe. Jedyny sposób, w jaki cząsteczki na siebie oddziałują, to zderzenia. Oprócz tego, jeśli gaz jest zamknięty w naczyniu, to jego cząsteczki stale zderzają się ze ściankami tego naczynia, wywierając na nie określone i stałe ciśnienie.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dekarboksylacja (inaczej dekarboksylowanie) – reakcja chemiczna, w której dochodzi do usunięcia grupy karboksylowej z kwasów karboksylowych lub ich soli i estrów. W wyniku tej reakcji następuje zazwyczaj wydzielenie dwutlenku węgla. W organizmie jest wywoływana najczęściej poprzez działanie enzymów.
  Sinice, cyjanofity, cyjanobakterie, cyjanoprokariota (Cyanobacteria) – gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za rośliny, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota (prokarioty, królestwo bakterii).
  Kompleks rozkładający wodę (kompleks wydzielający tlen, OEC, z ang. oxygen evolving complex) – kompleks enzymatyczny przeprowadzający rozszczepienie cząsteczki wody podczas zachodzenia fazy jasnej fotosyntezy. Przestrzenna struktura kompleksu nie została ustalona. W skład kompleksu wchodzą cztery jony manganu i wapnia.
  Konsument w biologii – organizm heterotroficzny, głównie zwierzę roślinożerne lub zwierzę drapieżne żywiące się roślinożercami (lub innymi, np. owadożernymi). Czasami do konsumentów zalicza się także detrytusożerców. Konsumenci stanowią w biocenozach jeden z trzech poziomów troficznych. Istnieje podział na konsumentów pierwszego (roślinożercy), drugiego i trzeciego rzędu (drapieżcy). Zwierzęta wszystkożerne mogą być zarówno konsumentami I, jak i II czy wyższych rzędów, w zależności od tego, czym się w danym momencie odżywiają.
  Teoria endosymbiozy – teoria stanowiąca, że mitochondria, plastydy (jak chloroplasty) i być może inne organella komórki eukariotycznej powstały na skutek endosymbiozy pomiędzy różnymi mikroorganizmami. Zgodnie z nią niektóre organella pochodzą od wolno żyjących bakterii, które dostały się do innych komórek jako endosymbionty. Mitochondria rozwinęły się więc z proteobakterii (w szczególności zaś z Rickettsiales, kladu SAR11 lub ich bliskich krewnych), chloroplasty zaś od sinic.
  Pokarm – pożywka dostarczająca substancji chemicznych ważnych dla zachowania zdrowia i rozwoju organizmu. Są to tzw. składniki odżywcze spełniające wiele funkcji w organizmie:
  Plastocyjanina (PCY z ang. plastocyanin) jest niewielkim zawierającym miedź białkiem uczestniczącym w transporcie elektronów. U większości roślin naczyniowych białko jest monomerem o masie 10,500 Da i zbudowanym z 99 aminokwasów. U pozostałych organizmów przeprowadzających fotosyntezę może nieznacznie różnić się od tej formy. Białko występuje po wewnętrznej stronie błony tylakoidu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.204 sek.